Expozice Semanínská renesance otevřena                             
V sobotu 5.5. 2012 byla v opravovaném kostele svatého Bartoloměje v Semaníně otevřena expozice Semanínská renesance. Expozice vznikla za spolupráce občanského sdružení Pro Semanín a Městského muzea v České Třebové, za přispění grantu Nadace VIA z fondu ČSOB. Zachycuje zejména období mezi lety 1500 - 1700, kdy Semanín zažíval nebývalý rozkvět řemeslný i kulturní. Expozice je členěna na více oblastí, z nichž nejrozsáhleji je zastoupeno místní hrnčířství, dále Mikuláš Šud ze Semanína, Semanín na renesančních zemských mapách a semanínské renesanční i další památky. Z méně rozsáhlých zajímavostí je možné jmenovat ukázku ze semanínského stříbrného pokladu, tanec Semaníňák (der Schirmerdorfer) nebo podrobnou kopii mapy Litomyšlského panství, zhotovenou v roce 1842. Nejvíce exponátů bylo postupně nalezeno v Semaníně, další zapůjčilo 5 renomovaných institucí, nebo pocházejí ze soukromých sbírek.   Expozice je zatím instalovaná na rok, počítá se s postupným zajištěním průvodcovské služby minimálně o víkendech o prázdninách. Zatím je nutné zpřístupnění expozice dohodnout na telefonu: 608731830, nebo na e.mailu: prosemanin@seznam.cz, nebo na místě v Semaníně zazvonit na zvonek bývalé fary.                                               D. Smyčka

Fotografie Martina Šebely a Davida Smyčky dokumentují vernisáž expozice a následující posezení na farní zahradě v Semaníně u ohně s písničkářem Pepou Nosem.

Posezení na farní zahradě v Semaníně u ohně s písničkářem Pepou Nosem po vernisáži výstavní expozice