Hasičské čarodějnice na rekonstruované zahradě hasičské zbrojnice                 
Fotoseriál poslal Luboš Kozel