Českotřebovský deník 137/2012 (1.6.)                                    

Plavci na mezinárodních závodech ve Slovinsku

O uplynulém víkendu 18.- 20 května 2012 se naši plavci zúčastnili mezinárodních plaveckých závodů ve slovinském hlavním městě Ljubljani.  14 plavců a 2 vedoucí jeli především sbírat zkušenosti. Za účasti 46  klubů z České republiky, Slovenska, Maďarska, Chorvatska, Srbska, Itálie, Kosova a Slovinska  se   plavalo na otevřeném olympijském padesátimetrovém bazénu
a startovalo 680 závodníků. Závody měly velice vysokou úroveň - pro srovnání v dorostenecké kategorii se kraulová stovka plavala okolo 52 vteřin a český rekord dorostu mužů  je 52,09. Bohužel naši nejlepší závodníci bojovali vždy v kategorii se staršími, takže Anička Kluková skončila 4 krát na 4. místě, / z toho 2x ve finále / rovněž tak Matěj Karpíšek. Do 10. místa se umístila několikrát i Eliška Štichauerová, přičemž v některých disciplinách startovalo až 80 závodníků.Každý plavec mohl šestkrát  startovat  a naše česká skupina vytvořila vynikající atmosféru. Za mohutného povzbuzování pod českou vlajkou a klubovým maskotem si téměř všichni zaplavali svoje osobní rekordy a zkusili si, jak jinak se plave na otevřených bazénech.  R.Ei
Českotřebovský (mini)pivovar Faltus chválím a doporučuji  

Nedávno se objevil ve zpravodaji článek s ne příliš lichotivým hodnocením tohoto zařízení. S obavami jsem tam včera vedla návštěvu na oběd. Protože bylo chladno, vybrali jsme si místo v nekuřácké restauraci. Bylo něco po jedné hodině a ve dvě hodiny jsme již byli po chutném obědě. Obsluha bez problémů a jídlo vybrané z jídelního lístku bylo připraveno v mžiku. A co je hlavní, člověk si vychutnal oběd i čichově, bez všudypřítomného cigaretového kouře. Což je velké plus a konečně ve Třebové první vlaštovka. I dnes jsme tam zaskočili na dobré pivko a v poledne, na rozdíl od kuřácké části, byla ta nekuřácká plná. Takže chválím a doporučuji. V.Vohralíková
 
Jaké platy mají na radnici? 

Tuto otázku položil v rámci zákona 106/1999 o informovanosti písemně neuvedený občan, ovšem v poněkud specifické verzi.  Vzhledem k tomu, že dotazy  a jejich odpovědi jsou řešeny  i se zveřejněním na internetu, byl dotaz a odpověď uveden na webu města.
Řešením uvedené agendy je na radnici pověřena tajemnice Ing. Věra Pirklová.  Dotaz a odpověď může zajímat více občanů, proto stojí z povšimnutí. Nedovolím si nic z toho zkrátit či jen citovat, mohl bych způsobit nějaké zkreslení.  Uvádím odkaz na celý dvoustránkový pdf dokument, který najdete ZDE.   Přemýšlím o tom, zda tazatel očekával, že se na radnici na mzdách plýtvá a chtěl získat nějaká data, která to potvrzují. V tomto smyslu by stálo za to napsat, že mzdy úředníků a to i vedoucích vycházejí z mzdových předpisů  pro veřejnou zprávu, jsou každoročně kontrolovány. Navíc v loňském roce, kdy došlo ke snížení platů ve státní správě byly sníženy mzdy pracovníků o10%, což se týkalo i příspěvkových organizací města mimo učitelů. Všude to přitom neudělali (snížení mezd pracovníků veřejné správy povinné pro obce a města nebylo), lze uvést např. některé konkrétní sousední obce i města v našem okolí. Také mzdy uvolněných zastupitelů jsou součástí rozpočtu města a jsou závislé na přesně stanovených parametrech. A protože počet obyvatel města trvale klesá, je to znát i na mzdách starosty a místostarostů. Součástí mzdy jsou i mimořádné odměny, které se týkají  především vedoucích pracovníků příspěvkových organizací, tyto odměny schvaluje rada města.
Jediným problém, který zůstává skryt je mzdová politika městem zřízených společností. Tyto společnosti hospodaří s městským majetkem, kterým jim byl vložen do jejich kmenového jmění, valnou hromadu společností tvoří rada města, ale další jejich působení, tedy i mzdovou politiku již nelze ovlivňovat. Rada města ovšem schvaluje jejich hospodářské výsledky, určuje plán investic, jmenuje a odvolává jednatele a schvaluje jeho roční odměnu. Druhým kontrolním mechanismem je ještě dozorčí rada společností, kterou tvoří trojice zvolených zastupitelů.  vše je tedy především v rukou tzv. radniční koalice,  jejíž zástupci jsou v radě města a kteří také tvoří i většinu v dozorčích radách, v dozorčí radě Vodárenské společnosti dokonce není vůbec zástupce opozice zastoupen.
Město Česká Třebová nabízí k pronájmu garáž čp. 5666 na stpč. 2287/4 na Pražského ulici v České Třebové, za cenu 6.000,- Kč/rok, na dobu neurčitou, od 01.06.2012, s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Přihlášky přijímá  Odbor majetku města Městského úřadu v České Třebové, Staré náměstí čp.78 (tel. 0465/500142), do 30.06.2012. "
 
O vojenskou střední školu je zájem

Slavnostního vyřazení maturantů prestižní Vojenské střední školy a Vyšší odborné školy Ministerstva obrany v Moravské Třebové se včera zúčastnil hejtman Pardubického kraje Radko Martínek.
„Vojenská střední škola je v České republice zcela jedinečná nejenom zaměřením vzdělání, ale také svými nároky na studenty. Uchazeči o studium technického lycea na této škole jsou u přijímaček testováni nejenom z matematiky a českého jazyka, ale musí také prokázat znalosti v cizím jazyce, tělesnou zdatnost a absolvovat psychodiagnostické testy,“ uvedl hejtman Radko Martínek. Na školu se tak dostávají skutečně jen ti nejlepší. Hejtmanova slova potvrzují čísla. Například v letošním roce se ke studiu hlásilo více než 250 uchazečů, u přijímaček jich uspěla necelá stovka. „O studium na vojenské střední škole mají zájem i cizinci z členských států Evropské unie,“ doplnil hejtman.
Absolventi vojenské střední školy mohou pokračovat ve studiu na Vyšší odborné škole Ministerstva obrany v Moravské Třebové v oboru ochrany vojsk a obyvatel nebo prohlubovat své znalosti na Univerzitě obrany.