Českotřebovský deník 139/2012 (2.6.)                                    

Setkání bývalých studentů tehdejší SVVŠ v České Třebové /1962 – 2012/

V roce 1962 jsme skončili studium na střední všeobecně vzdělávací škole. Letos si tedy připomínáme, že uplynulo již 50 let od složení naší „zkoušky dospělosti“. Po maturitě jsme se sice rozešli na různá místa v naší republice, protože někteří pokračovali ve studiu a další začali pracovat. Rádi jsme se ale stále setkávali a vzpomínali na téměř bezstarostná léta strávená společně ve škole, na svého třídního profesora Miroslava Chudého / Mindu / a další vyučující, kteří se také občas nevědomky stali hlavními postavami našich humorných studentských historek, ke kterým se při setkáních rádi vracíme. Nyní se scházíme každoročně začátkem června před budovou místního gymnázia. A nejen to. Mezi velmi zajímavé zážitky patří i společná podzimní putování po naší krásné vlasti, kterých se zúčastňují zdatní turisté z našich řad. I když mnoho z nás  žije mimo Českou Třebovou, rádi se sem všichni vracíme, zajímáme se o dění ve městě a velmi oceňujeme všechny jeho proměny k lepšímu.                                                 Marcela Kolářová
Foto ze setkání 2.6.2012 před budovou gymnázia M.Michalski
 
Prodám byt 1+1 na sídlišti Lhotka,4.patro,Česká Třebová. Cena k jednání. Kontakt: 602648772
 
Rovná práva pro všechny

V úterý 5. června se v přednáškovém sále bývalé reálky  (Komenského náměstí 120, Pardubice) od 10 do 13,30 hodin uskuteční konference nazvaná Rovná práva pro všechny, která je určená především pro občany se zdravotním postižením, poskytovatele sociálních dávek, pracovníky veřejné správy a neziskových organizací. Cílem konference je představit práva, která mají občané se zdravotním postižením.  „V naší společnosti se málo hovoří o právech zdravotně postižených. Proto se Pardubický kraj rozhodl ve spolupráci s Národní radou osob se zdravotním postižením konferenci uspořádat a pozvat na ni zajímavé odborníky,“ komentoval důvody uspořádání konference náměstek hejtmana Pardubického kraje Roman Línek, který společně s radním Jiřím Brýdlem převzal nad konferencí záštitu.  Na konferenci vystoupí řada předních českých odborníků na legislativu a poradenství pro osoby se zdravotním postižením. Vedle právníků z kanceláře ombudsmana budou o řešení případných problémů hovořit také terénní pracovníci a psychologové. O konferenci je mezi lidmi z řad postižených a pracovníků neziskových organizací obrovský zájem. Prostory jednání jsou bezbariérové a je zajištěn i simultánní přepis pro osoby se sluchovým postižením. „Uzávěrka přihlášek byla sice do minulého týdne, ale lidé se neustále na konferenci hlásí. Proto jsme závazný termín přihlášek posunuli,“ uvedla Radka Konečná, krajská koordinátorka Národní rady osob se zdravotním postižením.
 
Město Česká Třebová nabízí k pronájmu garáž čp. 5666 na stpč. 2287/4 na Pražského ulici v České Třebové, za cenu 6.000,- Kč/rok, na dobu neurčitou, od 01.06.2012, s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Přihlášky přijímá  Odbor majetku města Městského úřadu v České Třebové, Staré náměstí čp.78 (tel. 0465/500142), do 30.06.2012. "
 
Pozemek vhodný k výstavbě chaty na okraji Skuhrova

Pozemky na prodej leží na okraji Skuhrova u Č.Třebové. Na té největší parcele, je možná výstavba rekreační chaty, je možnost k připojení rozvody elektřiny a vody. Informace na tel. 604 685 835 nebo 720691127
 
 
Výstavba budovy Městského muzea si vyžádá rozšíření městského kamerového systému

Rada města schválila nové směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dne 21.05.2012. Podle těchto směrnic   byla vyhlášena  veřejná zakázka „Modernizace městského kamerového a dohledového systému, Česká Třebová"
Předmětem plnění je dodávka a montáž prací spojených s úpravou dohledového centra na Městské policií ve vazbě na zprovoznění kamerového systému na objektech Městského muzea v České Třebové. Uchazeči se seznámí s výstupy realizovaného projektu „Rekonstrukce a přístavba Městského muzea Česká Třebová". Předpokládaná hodnota veřejné zakázky malého rozsahu je 160,000,- Kč včetně DPH. 5. Doba a místo plnění veřejné zakázky malého rozsahu budou stanoveny Smlouvou o dílo.
Předpoklad uzavření smlouvy o dílo je již v červnu 2012 s následným zahájením prací.
 
ORCHIDEJE NA ČESKOTŘEBOVSKU 

ZO ČSOP provádí dlouhodobě údržbu a monitoring několika vybraných lokalit výskytu orchidejí na Českotřebovsku:
a) louku za koupalištěm s výskytem prstnatce májového a bradáčku vejčitého
b) louku na Velkém Roubáku s výskytem prstnatce májového a bradáčku vejčitého
c) ostřicovou louku na Horách s výskytem prstnatce májového a bradáčku vejčitého
d) louky na bývalé ruské střelnici v Semaníně s výskytem prstnatce májového a vemeníku dvoulistého (spadají pod AOPK Pardubického kraje) a ve starém ovocném sadě v Semaníně s výskytem vemeníku zelenavého a bradáčku AOPK Pardubického kraje)
e) louky ve starém ovocném sadě v Semaníně s výskytem vemeníku dvoulistého, vemeníku zelenavého a bradáčku vejčitého (spadají pod správu AOPK Pardubického kraje)
f) zahradu V Dolech v Rybníku s výskytem vstavače kukačky
g) suchopýrovou louku V Dolech v Rybníku s výskytem prstnatce májového a bradáčku vejčitého
h) louky V Zahrádkách v Rybníku s výskytem vemeníku dvoulistého a bradáčku vejčitého
i) louky ve Skuhrově s výskytem vstavače mužského a bradáčku vejčitého
j) louky u hájovny v Kozlově s výskytem vemeníku zelenavého
O všech lokalitách jsou pečlivě vedeny podrobné záznamy vývojů a změn. Dá se říci, že si orchideje na lokalitách udržují stabilní počet, o přežití bojuje jen vstavač kukačka. O pečlivé sledování se starají Dušánkovi.
K udržení stabilního počtu orchidejí napomáhá i nutná pravidelná údržba, aby lokality nezanikly - např. kosení luk ve Skuhrově a V Zahrádkách v Rybníku členy ZO ČSOP Podorlicko
Sledováním orchidejí na Opatovsku a údržbou rozsáhlých orchidej. luk se nadále zabývá ČSOP Rybák Svitavy. O přírodní památku Kaštánek u Ostrova se obětavě několik let stará K. Málek.