Českotřebovský deník 140/2012 (4.6.)                                    

Poděkování hasičům

Přímo na Svátek dětí, dne 1.6.2012 ,nám připravili hasiči  ze Záchranné zásahové jednotky Pardubického kraje poučnou podívanou.
Na zahradu naší Mateřské školy U Koupaliště přijel velitel hasičů pan Michal Daněk se svými kolegy. Děti měly možnost si prohlédnout hasičské auto, byly seznámeny s vybavením vozu, vyzkoušely si helmy a hasičské hadice přímo při hašení.
Nejvíce je však zaujalo záchranářské lehátko, na které stála dlouhá fronta. I když nad námi nestálo sluníčko a spadlo i pár kapek, byla to velmi zdařilá akce. Za zvuku houkačky a majáku se s námi hasiči rozloučili. Patří Vám velký dík! Děti a učitelky Mateřské školy
 

MC ROSA s mnoha pomocníky připravilo zajímavou oslavu Dne dětí

Stejně jako minulý rok oslovilo mateřské centrum Rosa další neziskovky ve městě (Naděje o.s., OSJO, Kynologický klub Javorka, Dobrovolní hasiči, SK Geodezie, Ekocentrum Červenka, Junák ČT) a společnými silami jsme připravili příjemné odpoledne pro děti v parku Javorka. Tak mohly děti kromě již tradičně skvěle připravené stezky DDM Kamarád, „ochutnat“ i něco aktivit a činností  jiných organizací. I přes celodenní nejisté počasí přišlo poměrně hodně dětí s rodiči a to nejen z České Třebové, ale i nejbližšího okolíVěřím, že si svůj svátek s námi pěkně oslavily. Poděkování patří všem, kteří nelenili a s organizací celé akce nám vydatně pomohli.
Za MC Rosa Lenka Jelínková


Slavnostní předávání maturitních vysvědčení absolventům studia na českotřebovském gymnáziu

se uskuteční na českotřebovské radnici v pátek 8. června 2012 od 13:00 (třída 8.A) a 14:00 (třída 4.C).
 
Vitriny za více než milion  pro nově vybudované českotřebovské Městské muzeum

Vitriny pro expozice nově budovaného Městského muzea dodá pražská firma LOTECH DESIGN s.r.o. na základě výběrového řízení a uzavřené smlouvy.  Celková částka činí 1 242 tis. Kč vč. DPH. Zakázka obsahuje výrobu, dodávku a montáž vitrin expozic . Smlouva na dodávku byla podepsána 21. 5. 2012 a plnění dle uzavřené smlouvy  by mělo být dokončeno do dvou měsíců.  Městské muzeum tak má letos poprvé ve své historii možnost komplexně řešit svoje výstavní  expozice, taková šance se opravdu hned tak v každém muzeu nevyskytne.
 
Nešťastná Litomyšlská ulice opět v opravě

Doufejme, že kvalita opravy bude konečně dostačující, probíhá v rozumnějším termínu než je pozdní podzim. Silnice II(/358 potřebuje samozřejmě opravu povrchové vrstvy až do Zhoře a ještě potřebnější je rekonstrukce silnice I/14 směr Třebovice. Loni se podařilo prosadit opravu jen minimální části, těžko bylo vysvětlovat proč museli silničáři skončit právě před úsekem, který je nejhůře sjízdný. Ale peníze byly limitovány, zřejmě i tím, že na větší opravovaný úsek by bylo třeba  udělat řádné výběrové řízení. A tak se pořád flikuje a motoristé nadávají, vozidla trpí.
 
Ulice Jaroslava Pácla nad tenisovými kurty skoro nesjízdná

Kvalita povrchu loni rozkopané komunikace Jaroslava Pácla od parnické sokolovny nahoru nad tenisovými kurty je mimořádně bídná. Logicky by po stavbě kanalizace měla následovat oprava povrchu. I když zde nijak kvalitní nebyl (panely polité asfaltem, tak dnešní stav je  těžko sjízdný. Nakonec bude stejně opraven, ale proč to odkládat? Občané bydlící na Parníku na "Kopci"  hodně nadávají....