Českotřebovský deník 144/2012 (8.6.)                                    

Rekonstrukce  a dostavba Městského muzea  v České Třebové finišuje a každý den je něco nového. Všichni kolemjdoucí obdivují především novou fasádu historického domu čp. 11, tzv. Gzílova domu, která září novou a dokonalostí, připomíná fasády domů, ke kterým jsme shlíželi při našich prvních výjezdech za západní hranice v roce 1990. Podobně se finišuje i na vnitřních úpravách a přístavbě, která bude  druhou moderní částí komplexu.  práce je ještě dost, ale termín otevření byl určen již v závěru měsíce září. Obrázky jsou pořízeny dne 8. června, do dokončení stavby tedy zbývají necelé 4 měsíce.
 

Slavnostní vyřazení dětí z MŠ U Koupaliště se vydařilo - děkujeme

Děkujeme touto cestou paní ředitelce Cempírkové a paním učitelkám z MŠ U Koupaliště za organizaci slavnostního odpoledne – dne 6. června 2012, na kterém byli pasováni předškoláci na školáky a tímto byli slavnostně vyřazeni z MŠ. Na balónkově vyzdobené zahradě se sešla spousta dětí se svým rodičovským a prarodičovským doprovodem. Celou akcí provázel Honza Krejčík, který dokázal svými písněmi, humorem a soutěžemi děti zcela zaujmout. Bylo dojemné sledovat děti, jak jsou důležité a jak si svůj den užívají. Při samotném pasování i nám ukápla slzička, vždyť jsme s našimi dětmi ve školce prožili spousty radostí a ještě bezstarostných chvil.. Vydařila se i sladká tečka nakonec, kterou byly buchty od paní kuchařky. Takže děti, ať je pro všechny ten skok do 1. třídy radostný! Babička Šilarová Lída
 
HLEDÁM POTOMKY PETRA ŠIMKA nar. asi v letech 1895 - 1905 v České Třebové a okolí, který měl vztah s rodinou LÉDROVÝCH a ZAHRADNÍKOVÝCH. Jakékoliv info na mobil 724 165 459 nebo mapant@seznam.cz
 
Nabídka pobytové odlehčovací služby 


Nabízím touto cestou občanům České Třebové a celého Pardubického kraje pomoc pobytové odlehčovací služby, kterou Charita Svitavy poskytuje již od roku 2003 v zařízení Světlanka na Jungmannově ul. ve Svitavách. Jedná se o oblíbené zařízení rodinného typu, které je umístěno v areálu bývalé mateřské školy, obklopeno velkou zahradou. Uživatelé mají k dispozici malou knihovnu, počítačový koutek, tělocvičnu s rotopedy, posilovacími stroji a gymbaly a také nově zrekonstruovanou koupelnu s možností využít hydromasáž a perličkovou lázeň. Občané, kteří tohoto „krátkodobého domova pro seniory“ využili v minulosti, se rádi vrací. Rádi pomůžeme rodinám, které chtějí svému seniorovi zajistit kvalitní péči, ale nemají na to čas či energii. Pomůžeme v době jejich dovolené, pracovního zaneprázdnění, hospitalizace apod., v době, kdy se nemohou o svého příbuzného postarat vlastními silami. Okruh osob (cílovou skupinu) tvoří senioři nad 65 let, v případě volné kapacity přijmeme osoby s chronickým onemocněním nebo osoby se zdravotním postižením nad 50 let. Jedná se o registrovanou pobytovou sociální službu, která je poskytována obyvatelům Pardubického kraje po dobu jednoho měsíce (nebo kratší). V případě volné kapacity je možno pobyt prodloužit. Služba je hrazena uživateli v souladu se Zákonem 108/2006 Sb. o sociálních službách. Měla by přednostně sloužit osobám pobírajícím příspěvek na péči. Služba je 24hodinová a provoz je uzavřen pouze po dobu vánočních svátků (24. - 26. 12).
Podrobnosti naleznete na našich internetových stránkách: www.svitavy.caritas.cz  Blanka Homolová, ředitelka Charity Svitavy
Eko Bi dláždí náměstí 

Ono se to nezdá, ale bude tomu skoro dvacet let do byla provedena současná úprava náměstí. Během těchto let  dostal na frak jednak instalovaný mobiliář, jednak i desky ohraničující  střední část včetně kanalizace.  Obnova jednoduchým zadlážděním prováděli v minulých dnech pracovníci Eko Bi. Zdá se, že úprava je jednoduchá, ale i vydařená.
 
Kroutil: vzdělání další generace pekařů je důležité

Pardubice (7. 6. 2012) – Již 18. ročník největší pekařské slavnosti v České republice, na níž se koná soutěž o nejchutnější Chléb roku 2012, přivítal dnes pardubický Ideon. Akci pořádanou Podnikatelským svazem pekařů a cukrářů v ČR přišel podpořit Václav Kroutil, radní Pardubického kraje zodpovědný za zemědělství, životní prostředí a venkov.
Do soutěže letos výrobci přihlásili ve dvou kategoriích zúčastnilo 46 chlebů. V příjemné atmosféře vůně chleba v rámci zahajovacího ceremoniálu zdůraznil krajský radní Václav Kroutil potřebu výchovy a vzdělávání další generace pekařů a mlynářů: „Jsme prvním krajem, kde byla podepsána sektorová dohoda v oblasti středoškolského potravinářského vzdělávání. Nositelem tohoto projektu je Střední škola potravinářství a služeb Pardubice. Bez dostatečného vzdělání mladých pekařů bychom mohli přijít o to nejcennější, kvalitní chléb z českých polí a pekáren.“   
Na setkání pekařů a cukrářů rovněž zazněly obavy v souvislosti se zvyšováním daně z přidané hodnoty u potravinářských výrobků. „Jsem přesvědčen, že lidé mají zájem o kvalitní české pečivo. Avšak kroky naší současné vlády spočívající v neúměrném zvyšování daňové zátěže rozhodně našim výrobcům neulehčují cestu ke spotřebiteli,“ doplnil radní Kroutil.
Akce mezinárodního významu se zúčastnil také papežský prelát a generální vikář Josef Socha, který symbolicky posvětil bochník českého chleba.

 

Hradecké letiště připravuje již pátý letecký den pro handicapované

Hradec Králové – V sobotu 23. června se na hradeckém letišti uskuteční od devíti hodin pátý ročník Open skies for handicap. Jedná se o originální letecký den pro handicapované.  Ti se budou moci proletět speciálními vojenskými letadly, kterými cestují za bojovými úkoly naši vojáci. Součástí tohoto dne je i bohatý doprovodný program pro všechny zúčastněné. „Součástí programu jsou také vystoupení hudebních skupin, ukázka vojenské techniky, akrobatických letounů a dalších zajímavostí. V České republice jsme jediní, kdo pořádá tento typ akce. Jsem rád, že můžeme handicapovaným nabídnout zážitky z létání a připravit pro ně příjemný celodenní program,“ vysvětluje smysl akce Tomáš Kvítek z leteckých služeb. Zájemci se budou moci proletět v letounu L-410, v transportním vojenském letounu CASA nebo v letadle An-2 „Každý rok je o létání větší zájem. Díky této akci vzlétlo s námi letadlem několik tisíc handicapovaných,“ komentuje uplynulé čtyři ročníky Kvítek. Záštitu nad akci převzal opět ministr obrany Alexandr Vondra.