Českotřebovský deník 149/2012 (14.6.)                                  
Česká Třebová přispěje na vybavení Orlickoústecké nemocnice

Na českotřebovské radnici jednal 13.6. Martin Netolický, radní Pardubického kraje zodpovědný za zdravotnictví a Jiří Řezníček, ředitel Orlickoústecké nemocnice, a.s., se starostou města Česká Třebová Jaroslavem Zedníkem o možnostech spolupráce v oblasti zdravotnictví. Prvním příkladem bude pravděpodobně finanční přípěvek města na zakoupení laparoskopické věže. „Požádali jsme pana starostu o schůzku, abychom jej seznámili s celkovou situací ve zdravotnictví, zejména ve spádové Orlickoústecké nemocnici a upozornili na množství problémů v jejím hospodaření. Nízké úhrady od pojišťoven nestačí ani na běžný provoz, natož na obnovu přístrojového vybavení,“ sdělil krajský radní Martin Netolický. Diskutovalo se o možnostech, jak by mohlo město Česká Třebová pomoci s reprodukcí zdravotnické techniky. Doposud byly příspěvky ze strany měst a obcí tohoto regionu spíše sporadické. Vedení nemocnice se spolu s radním pro zdravotnictví snaží přesvědčit místní samosprávy, že jejich podpora bude smysluplně a účelně využita. „Obdobné žádosti na města a obce budou v blízké budoucnosti stále častější. Přístroje pořízené především v letech 2003 až 2005 postupně zastarávají. Vedle této obměny je potřeba neustále sledovat vývoj moderní medicíny. Laparoskop je jedním ze zařízení, které umožňuje lékařům operovat pacienty šetrněji. Jejich následná rekonvalescence bývá mnohem rychlejší než u klasické operace,“ objasnil radní Netolický. Česká Třebová přislíbila ústy starosty Zedníka, že přispěje na laparoskop 100 tisíc korun, tuto částku musí ještě potvrdit zastupitelstvo města na svém červnovém jednání. Ústí nad Orlicí s dotací ve výši 200 tisíc korun na toto zařízení počítalo již v návrhu rozpočtu pro letošní rok. Na zakoupení přístroje v celkové hodnotě přibližně 2 miliony korun se vedle měst a obcí budou podílet také místní podnikatelské subjekty.

PRONAJMU 1-2 PÁRTY STANY
Ideální na svatbu, rodinné oslavy a párty s přáteli. Rozměr 3x6 m, s bočnicemi. Cena 450Kč (1ks); 750Kč (2ks) na týden. 731 421 952

AD: Smutná smuteční obřadní síň (reakce na dopis Jany Hanikové) 

Dovolte mi, abych se ohradila ohledně kritiky smuteční obřadní síně. Pí Haniková kritizuje čekající místnost pro pozůstalé jako tristní, vybavení zastaralé. Musím upozornit, že tato místnost byla v loňském roce celá obnovená, pořídila se nová sedací souprava,| židle, nový koberec. Místnost se vymalovala. A co se týče obřadní síně, tak opět musím konstatovat, že lavice i závěs za katafalkem byly pořízené před 3 lety. V pravidelných intervalech provádíme úpravy (ať již výmalby nebo obnovy nábytku) veškerých prostor krematoria.. Živé květy v obřadní síni i v ostatní prostorách Krematoria sice dříve bývaly, ale každý rok zmrzly. V těchto prostorách pro ně nejsou vhodné podmínky. Žádná rostlina, což jsem konzultovala i se zahradnictvím, v zimním období bohužel nepřežije. Na závěr mi dovolte říci, že chápu, že co člověk, to jiný názor a zavděčit se všem, opravdu nelze. naší největší snahou je, aby zde pozůstalí i ostatní hosté smutečních rozloučení našli v těch nejtěžších chvílích života, důstojné místo hodné rozloučení s jejich blízkými.
Alice Hurtová
 
Plně souhlasím s paní Janou Hanikovou 

co se týká obřadní síně v našem městě, ohledně interiéru, který opravdu má již vše nejlepší za sebou. Chodím na hřbitov na hrob maminky minimálně jednou týdně, nejvíce mě vadí okolí obřadní síně, spousta starého jehličí, pampelišky okolo cesty, letos ještě nezametené schodiště u bočního východu ze síně a pod.  Vím, že pozůstalí mají jiné starosti, než sledovat prostředí, kde probíhá rozloučení s jejich drahými. Nad tímto problémem by se měl zamyslet provozovatel tohoto zařízení a důstojně se nejen o obřadní síň, ale i jeho okolí starat.                                                                                                                                                   M.K.
 
Městské krematorium bylo otevřeno v červenci roku 1970, tedy před 42 lety  

Jeho koncepce odpovídá této době, možná by bylo třeba také podrobněji popsat tehdejší poměry a problematiku spojenou s vybudováním tohoto zařízení.  Provozovatel (tedy nájemce)se snaží v rámci svých možností a povinností prostřední udržovat, avšak celkové řešení asi nezmění. V okolí stavby  je dnes vzrostlá zeleň se kterou může nakládat pouze město, které zatím s nějakou podstatnější stavební změnou  i obnovou zeleně nepočítá.  Byl bych nerad, aby se diskuze na toto téma otočila proti soukromé pohřební službě paní Alice Hurtové.   Možná ale opravdu nastal čas na to, aby se interiérem naší obřadní síně zabýval nějaký architekt a připravil zatím alespoň studii  jak nově přizpůsobit zdejší prostor současným požadavkům či zvyklostem, aby se zlepšily estetické parametry a obřadní síň získala na důstojnosti.  Nějaké dílčí změny  realizované nájemcem "na vlastní pěst" asi nic dobrého nepřinesou  nic lepšího nepřinese ani obdovení výzdoby suchými vazbami..  Zabývejme se tedy množností úprav městského krematoria, měl by to být zájem všech Třebováků. To nic nemění na tom, že se už zítra dá lépe upravit okolí, vylepšit sekané trávníky, zamést staré spadané jehličí a dořešit přerostlou zeleň. Městská společnost Eko Bi má nyní (konečně) nového zahradníka, který by si s tím měl umět poradit. Do našeho krematoria se jezdí loučit se svými nejbližšími občané z širokého okolí, zejména např. z Litomyšlska a slouží tedy i k reprezentaci našeho města.  Obřadní síň krematoria a městský hřbitov by měly být vizitkou města (k problematice hřbitova zase jindy).
Poznámka:  Terčem kritiky se podobně stala současná podoba smuteční síně také v Lanškrouně. "Působí omšele, objekt má špatné osvětlení, nevyhovuje ozvučení, smuteční hosté se při větším počtu nevejdou dovnitř," píše Orlický deník. I zde vznikly úvahy o potřebě rekonstrukce a potřebě vytvoření nového architektonického návrhu, nově esteticky pojatého prostoru... Takže výše uvedené řádky zaměřené na českotřebovskou obřadní síň nestřílí  nijak vedle....  (Milan Mikolecký)
 
Pozvánka na Den Regionu Orlicko - Třebovsko 

Svazek obcí Region Orlicko – Třebovsko připravuje na pátek 7. září 2012 tradiční cyklojízdu starostů členských obcí a měst s prezentací činnosti za uplynulý rok. Předpokládaný start bude z Ústí nad Orlicí. Region zve všechny příznivce a cyklisty na příjemné odpoledne a večer se společenským programem v Němčicích u Litomyšle.
Za svazek obcí Region Orlicko – Třebovsko  Petr Tomášek, předseda svazku obcí
 
Z plesu KDU-ČSL do Belgie 

Sen? Ne, realita. Stačí mít trochu štěstí v tombole, vyhrát hlavní cenu a koncem dubna nasedáme do zájezdového autobusu směr Belgie. Cestou se stavíme na prohlídku německého Mohuče a večer strávíme v univerzitním městě Lovani, kde studuje 23 tis. studentů. Další den byla pro nás připravena prohlídka bruselského sídla Evropské unie spojená se zajímavou přednáškou paní europoslankyně Zuzany Roithové o fungování evropského parlamentu.  Odpoledne následuje prohlídka historických památek hlavního města spojená se společnou večeří. Počasí vskutku aprílové, chvíli slunce, poté déšť. Následující den navštěvujeme Bruggy, kterým se říká Benátky severu a v podvečer jsme už v přímořském Ostende. I zde, jako všude v Belgii, jsou všude stovky jízdních kol, oblíbený místní dopravní prostředek. Cestou zpět si ještě prohlédneme německý Trevír a po noční cestě nás vítá domov.
Chtěli bychom tímto poděkovat organizátorům tradičního Lidového plesu v České Třebové, jejich sponzorům, samozřejmě paní Zuzaně Roithové ... a příště můžete mít štěstí třeba Vy.   manželé Hyškovi

 
HLEDÁM POTOMKY PETRA ŠIMKA nar. asi v letech 1895-1905 v České Třebové a okolí,
který měl vztah s rodinou LÉDROVÝCH a ZAHRADNÍKOVÝCH.
Jakékoliv info na mo.724165459 nebo
mapant@seznam.cz
 
Muzeum před dokončením, hlavním trhákem bude doprava  

Česká Třebová – Koncem září letošního roku se občané kraje dočkají zbrusu nového českotřebovského muzea. Projekt přesahující hodnotu čtyřiceti milionů, byl podpořen z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod částkou 27 milionů korun. Muzeum nabídne návštěvníkům průřez historií dopravy.  „Scénář a náplň jednotlivých expozic připravili pracovníci městského muzea. Pozornost bude věnována především železniční dopravě, která je úzce spjata s rozmachem města Česká Třebová po roce 1845, kdy projel zdejším nádražím první vlak,“ uvedl Martin Netolický, člen řídícího orgánu poskytovatele dotace, který se dnes zúčastnil prohlídky stavby muzea. „Česká Třebová doposud neměla žádnou svou expozici, která by byla zpřístupněna veřejnosti po dobu 40 let. Sbírkové předměty byly uloženy pouze v depozitáři a muzeum organizovalo jen příležitostné a tematické výstavy. Nové prostory vypadají velmi dobře, určitě si najdou spoustu návštěvníků,“ doplnil Netolický.  V muzeu nebudou chybět modely vynálezů místního rodáka Františka Formánka. Na své si přijdou i příznivci originálního automobilu značky Velorex od bratří Stránských. Další expozice připomene projekt výstavby průplavu Odra – Dunaj – Labe.
 
Informace ze 40. mimořádného  jednání Rady Pardubického kraje 

Rada Pardubického kraje na dnešním jednání konstatovala,  že rozhodnutí konkurzní komise na obsazení ředitele Gymnázia, Dašická 1083, Pardubice se konalo v souladu s platnými právními předpisy. Deklarovala, že si je vědoma  významu této střední školy. Proto má kraj zájem dlouhodobě školu rozvíjet a stabilizovat, nepočítá se slučováním s jinou školou. Současně chce uklidnit vypjatou situaci, proto rada rozhodla o opakovaném vyhlášení konkurzního řízení s předpokládaným  termínem ukončení do 31. 7. 2012 tak, aby k 1. 8. 2012 mohl být jmenován ředitel nebo ředitelka.  Do té doby povede školu stávající ředitelka Jitka Svobodová.  Rada považuje za vhodné, aby složení komise bylo změněno z důvodu vyloučení jakékoliv podjatosti.  
Rada je připravena jmenovat v pondělí 18. června 2012 nové obsazení konkurzní komise.   Z tohoto důvodu  kraj požádal Českou školní inspekci, Školskou radu Gymnázia Dašická, statutární město Pardubice a pedagogický sbor  Gymnázia Dašická, aby neprodleně  nominovaly své členy do konkurzní komise.
 
Děti v Pardubickém kraji se utkají v soutěži o největší talent

Pardubice -  V Pardubickém kraji se již po sedmé bude soutěžit o nejvíce talentované děti. Soutěž pod názvem „Čenda hledá supertalent“ je pořádána v rámci projektu Rodinné pasy a jejího superfinále se zúčastní nejtalentovanější děti z Vysočiny, Pardubického, Olomouckého a Jihomoravského kraje.
„Hlavním cílem je podpora píle a talentu dětí. Nechceme, aby dnešní děti pouze seděly u počítače a koukaly na televizi. Proto také vznikl celý projekt rodinných pasů, který nabízí nejen slevy pro rodiny, ale i spoustu zábavy, soutěží pro děti a vzájemných setkání,“ hodnotí projekt rodinných pasů náměstek hejtmana Pardubického kraje Roman Línek.
 
Vítěz soutěže dostane zlatou cihlu

„Děti se účastní jednotlivých krajských kol v kategoriích, jakými jsou zpěv, tanec, hra na hudební nástroj a mnohá další originální vystoupení. V Pardubickém kraji proběhne semifinále nejtalentovanějších soutěžících 15. června 2012 v Afi Palace Pardubice. Ti nejlepší postoupí do superfinále, které se bude konat v srpnu v rámci celostátního setkání rodin,“ dodává Línek.
Soutěž je pořádána pro děti ve věku 5 – 17 let, které mohou soutěžit jak individuálně, tak ve skupinách. Patronem soutěže je již tradičně Zbyněk Drda, vítěz třetí české superstar. Vítěz celé soutěže si domů za svůj talent a píli odnese zlatou cihlu.
Více najdete na:  http://www.rodinnepasy.cz/cs/pardubicky-kraj.php