Českotřebovský deník 154/2012 (19.6.)                                  
Týden sportu za účasti zástupců partnerských měst 

Týden sportu je tradičně využit i pro setkání zástupců partnerských měst nepřijedou najednou, ale postupně.  V první polovině týdne jsou našimi hosty Poláci z Olawy a Slováci ze Svitu, od čtvrtka se můžeme těšit z návštěvy italských návštěvníků z Agrate Brianza.V den zahájení Týdne spotu se konala tradiční dopolední sportovní akce ve skiareálu Peklák.   Disciplín  běhu do vrchu a přetahované lanem  se zúčastnili také děti z Olawy a Svitu  Odpoledne patřila tělocvična ZŠ Nádražní volejbalovému exhibičnímu utkání juniorek Olawa - Svit  - Česká Třebová.  V hledišti byli oficiální představitelé měst –  ředitelka kulturního centra a velitel městské policie z Olawy,  místostarosta a tajemník ze Svitu. Všichni si také prohlédli naše město, navštívili  kostel sv. Jakuba a rotundu sv. Kateřiny se vzácnou sochou sv. Kateřiny.  Od čtvrtka 21.9.  budou hosty  hudebníci a basketbalisté z Agrate Brinza. Rocková kapela Rek on the phone se publiku představí ve čtvrtek od 17.30, Le Note v pátek odpoledne. Ve stejný den v 16 hodin se v tělocvičně ZŠ Nádražní uskuteční basketbalová exhibice družstev České Třebové a Agrate Brianza. Loňské 150. výročí sjednocení Itálie pak ještě připomene výstava v Kulturním centru, která bude zahájena ve čtvrtek 21. června v 16 hodin a potrvá až do konce měsíce.
 
Simonová  vítězně na horských kolech v Litomyšli

V sobotu 9. června se konal v sousední Litomyšli závod horských kol z prestižního seriálu Author maraton tour. Trať, která měřila 50km, vedla v okolí České Třebové a Semanína , byla velmi náročná a blátivá. Monika Simonová se tohoto závodu zúčastnila v rámci přípravy na silniční mistrovství republiky a přesto že se horským kolům příliš nevěnuje, podařilo se jí vybojovat cenné vítězství.
Monice se před MČR dařilo i v dalších závodech.  V Zářecké Lhotě kde se každoročně koná závod horských kol se českotřebovské závodnici podařilo také zvítězit a tím obhájit prvenství z loňského roku. V tomto závodě se navíc dařilo i dalšímu českotřebovskému závodníkovi  a to Michalu Vágnerovi (RCR Bike team) který vyhrál kategorii mužskou.
Hlavní disciplínou Simonové je ale kolo silniční a i na něm dosáhla v červnu velmi dobrých výsledků. V Teplicích nad Metují se konal jeden z nejtěžších silničních závodů v ČR a tím jsou Sudety tour. Monika na 100km trati vybojovala 2.místo. Na stejné pozici přijela i v závodě, který se konal v Rychnově nad Kněžnou. Poslední prověrkou před mistrovstvím republiky byla časovka a závod na automotodromu v Brně. Na 20km dlouhé časovce Monika  prokázala stoupající formu a zaslouženě vyhrála. To samé se jí podařilo i v silničním závodě na okruhu v Brně, kde za chladného a deštivého počasí  přijela do cíle s velkým náskokem.
Poděkovat musím partnerům, kteří  podporují  mojí  cyklistickou kariéru. A to firmě Eko bi s.r.o.,  Armat, Rydo, CZ Loko, AutoESO, Fitcentrum Apollo, BB Cut, Elektro Franc, Pivovar Faltus a Sport Bárt.
 
NABÍDKA DDM KAMARÁD

DDM Kamarád hledá vedoucí zájmových kroužku: Orientální tance – začátečníci, individuální výuka klavíru a keyboardu, Street dance – začátečníci pro školní rok 2012/2013. V případě zájmu nás kontaktujte:  e-mail:  ddm.kamarad&centrum.cz nebo na telefonním čísle 777 292 242
 
Setkání účastníků esperantských táborů v Herborticích 


V sobotu 26.5.2012 se opět sešli bývalí táborníci katolických esperantských táborů v Herborticích. Sjelo se přes čtyři desítky lidí z různých míst republiky, aby si zavzpomínali na krásné soužití v táboře, které mnohým ovlivnilo celý život. Nejvíc nás přijelo z České Třebové. Od hospody, ve které nám manželé Minářovi vařili chutné jídlo, jsme i s nimi a bývalým vedoucím tábora Milošem Šváčkem vyšli  k lesní louce. Tam stávaly stany esperantského katolického tábora od roku 1963 do roku 1977, kdy byl násilně ukončen devátý tábor. Zazpívali jsme si několik táborových písniček a zavzpomínali si.   Další částí programu byla mše svatá v kostele v Cotkytli sloužená třemi kněžími, bývalými táborníky. Děkovali jsme za  tábory, a prosili za ty, kteří už pro nemoc přijít nemohli a za ty, kteří již zemřeli. Kostelem zněly písně známé z tábora. Po obědě v kulturním domě jsme vyslechli pozdravy od těch, co přijet nemohli. Přišel i pozdrav z Českých Budějovic od zakladatele táborů v Herborticích P Josefa Xavera Kobzy. Je mu již 91 let. Miloš Šváček pak promítal fotografie a vyprávěl o všech devíti táborech. 
Nejméně fotografií a jmen je uvedeno ve vyprávění o posledních táborech . Asi byly zničeny z obav, aby nebyli kromě vedoucího tábora Miloše Šváčka a P Škrni obviněni další lidé. Nebylo příjemné vidět potloukat se lesem podivné houbaře, kteří spíš "hlídali" táborníky, než hledali houby. A najednou si odvedli vedoucího tábora a několik dalších lidí, kteří se o tábor starali a "bavili"se s nimi až do večera. Také další účastníci tohoto posledního tábora později výslechům neušli. Měli jsme tedy na co vzpomínat. Tentokrát jsme se dozvěděli i o lidech, kteří našemu bývalému vedoucímu dodávali odvahu a snažili se pomoci, měli jsme možnost přečíst si jejich povzbudivé dopisy. Byli to lidé z naší země, ale hlavně esperantisté v zahraničí.
 
Esperantisté se opět setkali v Žirovnici 


Do městečka Žirovnice ležícího na Českomoravské vysočině blízko Pelhřimova se v pátek 1.6.2012 sjelo kolem 30 esperantistů - katolíků z Čech a Slovenska. Nechyběli esperantisté z  České Třebové.. Sobota 2.června byla výletním dnem. Vyjeli jsme do Dačic. Tam nás už čekali v místní knihovně a od její ředitelky jsme se slyšeli o všech službách, které knihovna nabízí i o její historii. Přes web se můžete dostat do katalogů knihovny i mimo výpůjční hodiny a pokud žádaná naučná literatura ve fondu knihovny není, zavede vás do katalogu ve velkých knihovnách. Místní knihovna v rámci meziknihovní výpůjční služby vám tyto knížky získá. Prohlédli jsme si i dačický zámek a pak se vraceli do Městské knihovny a tam nás čekalo moc dobré občerstvení a dokonce dáreček  Posíleni jsme si mohli vybrat, co kdo chce vidět.Při návštěvě Dačic si nenechte ujít pomník kostky cukru. V roce 1843 zde byla vyrobena první kostka cukru na světě,  jak je napsáno u jejího pomníku v několika jazycích. Předtím se musely hospodyňky lopotit s odsekáváním cukru z velké homole, což byla práce mnohdy nebezpečná. Ve tři hodiny esperantisté opustili Dačice a zamířili ke Kostelnímu Vydří. Tam je lákal klášter a kostel řádu karmelitánů a také Karmelitánské nakladatelství, které má bohatě zásobenou prodejnu. Měli tam i knihu s návodem, jak změnit dítě, ba i manžela. Z Kostelního Vydří jsme se vraceli do Žirovnice. Těšili jsme se hlavně na přednášku dr Maxe Kašparů o poruchách osobnosti a na dobrou večeři taky. Ještě v neděli pokračoval program další přednáškou a mší svatou. Teprve v poledne se esperantisté rozjížděli. Škoda, že jsem musela odjet již v sobotu..
Bezpečnostní rada Pardubického kraje navštívila Elektrárny Opatovice

Opatovice nad Labem (19. 6. 2012) -  Bezpečnostní rada Pardubického kraje v čele s hejtmanem  Radko Martínkem navštívila v úterý 19. června 2012 Elektrárny Opatovice. Vedení akciové společnosti  seznámilo hejtmana s aktuálním vývojem situace ohledně zastavení dodávek uhlí ze strany Czech Coal. Hejtmana a přítomné členy rady  informoval o  současném stavu člen představenstva společnosti Elektrárny Opatovice, a.s.,  Tomáš David. Bezpečnostní radu Pardubického kraje zajímalo, jaké dopady by mohl mít dlouhodobý výpadek dodávky uhlí.  Pověřila proto  svého předsedu,  hejtmana Radko Martínka, aby vyzval vedení společnosti Czech Coal  a Elektrárny Opatovice k urychlenému řešení  problému.  
 
Navržený program jednání Zastupitelstva Pardubického kraje  21.6. 2012 

20. řádné jednání Zastupitelstva Pardubického kraje, které se uskuteční ve čtvrtek 21. června 2012 od 14 hodin v jednacím sále zastupitelstva v sídle Krajského úřadu Pardubického kraje v Pardubicích, Komenského náměstí 125.
1. Zahájení
2. Informace hejtmana o činnosti rady
3. Závěrečný účet Pardubického kraje za rok 2011
4. Záležitosti rozpočtu Pardubického kraje na rok 2012 a novela organizační směrnice Statut Rezervního fondu Pardubického kraje
5. Rozpočtový výhled Pardubického kraje na roky 2013-2016
6. Informace o návrhu ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti a změně zákona č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
7. Majetkové záležitosti Pardubického kraje a revokace části usnesení Z/244/10 a Z/362/11
8. Záležitosti v oblasti krizového řízení Pardubického kraje
9.Odůvodnění významné zakázky - sanace skládky Dolní Lipka
10. Globální granty OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost a revokace usnesení Z/282/07 a Z/295/11
11. Aktualizace Zásad územního rozvoje Pardubického kraje
12. Záležitosti evropských fondů a revokace usnesení Z/405/12
13. Informace k obchodní společnosti Technopark Pardubice, k. s., a revokace usnesení Z/217/10
14. Záležitosti cestovního ruchu a revokace části usnesení Z/136/09
15. Dopravní obslužnost Pardubického kraje
16. Záležitosti v oblasti investic spolufinancovaných z evropských fondů
17. Záležitosti v oblasti školství a kultury a revokace usnesení Z/410/12
18. Změna zřizovacích listin v oblasti sociálních věcí
19. Převod movitého majetku Pardubického kraje používaného v zařízeních pěstounské péče a revokace části usnesení Z/389/12
20. Dotace v oblasti životního prostředí a zemědělství
21. Záležitosti ve zdravotnictví a revokace usnesení Z/316/11
22. Záležitosti kanceláře ředitele úřadu
23. Záležitosti společnosti EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s.
24. Různé 
 
Jednání Zastupitelstva Pardubického kraje je veřejné.
 
Rudá záře (nad gymnáziem) snímek z 18.6. 2012 (VIKY)