Informace ze 78. jednání Rady Pardubického kraje            

Českotřebovský deník  160/2012 - čtvrtek 28. 6. 2012
 
Školy mají ředitele na dalších šest let
Konkursy na místa ředitelů středních škol zřizovaných Pardubickým krajem, kteří jsou ve funkci k 1. 1. 2012 déle než šest let, pokračují. Rada jmenovala do funkce ředitele Dětského domova Dolní Čermná   Pavla Skřečka, do funkce ředitelky Speciální střední školy a základní školy Žamberk  Věru Říčařovou, do funkce  ředitelky Dětského domova Pardubice Zdeňku Hrubešovou, do funkce ředitele       Pedagogicko-psychologické poradny Pardubice Jiřího Knolla, do funkce  ředitele Střední průmyslové školy elektrotechnické a Vyšší odborné školy, Pardubice Ladislava Štěpánka,  do funkce ředitelky Střední zdravotnické školy, Pardubice Moniku Máslovou, do funkce ředitelky  Obchodní akademie  Jitku Šírovou, do funkce ředitele Sportovního gymnázia Pardubice Martina Kubrychta a do funkce ředitele Gymnázia,Pardubice, Mozartova Marka Výborného.
Pardubický kraj přistoupil k vypsání konkursů na základě novely školského zákona. V Pardubickém kraji se konkursy týkají padesáti čtyř krajem zřizovaných středních škol. Účastníky konkursů hodnotí členové dvou komisí, kteří svá doporučení předávají Radě  Pardubického kraje. Stejný postup při řešení obsazování funkcí ředitelů škol a školských zařízení zvolili ve většině krajů České republiky.
 
Staronovou ředitelkou Východočeské galerie bude Hana Řeháková
Ze čtyř kandidátů vybírala odborná komise adepta na dosud neobsazené místo ředitele Východočeské galerie. Na její návrh schválila Rada Pardubického kraje do této funkce bývalou ředitelku galerie Hanu Řehákovou. Ta pracuje ve Východočeské galerii Pardubice už od roku 1985, nejprve na pozici historika umění a v letech 1990 – 2004 ve funkci ředitelky. Od začátku letošního roku vede galerii z titulu zástupce ředitele.
 
 Spolky zdravotně postižených dostanou 220 tisíc na spolkovou činnost
Poskytnutí provozní dotace ve výši 220 tisíc korun pro podporu spolkové a vzdělávací činnosti zájmových organizací osob se zdravotním postižením schválili dnes krajští radní. Rozhodli se podpořit takové organizace, které nečerpají dotace ani granty jako poskytovatelé sociálních služeb. Jedná se o Svaz postižených civilizačními chorobami, Svaz tělesně postižených, Svaz diabetiků, Klub běchtěreviků, Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí Hvězdička a Sdružení rodičů a přátel zdravotně postižených dětí Koruna.
 
Kraj vytvoří seznam nemateriálních statků lidové kultury
Vesnické masopustní obchůzky a masky na Hlinecku byly zapsány jako nemateriální kulturní dědictví do památek UNESCO přímo, ale od té doby vznikl i český systém postupného mapování a ochrany těchto památek lidové kultury, které nejdou uložit do muzea, ale žijí dál svým životem. Bude platit od začátku příštího roku a také Pardubický kraj přistoupil s přípravě seznamu nemateriálních statků lidové kultury na svém území. Návrhy subjektů bude jednou ročně posuzovat odborná komise, která zápis doporučí Radě Pardubického kraje a navrhovatelé pak mohou žádat o zápis do celostátního seznamu, případně i seznamu UNESCO. „V letošním roce jednáme o zápisu vodění Jidáše na Vysokomýtsku a také o fenoménu Východočeského loutkářství, které je u nás spojeno zejména s Chrudimskem,“ přiblížila první adepty radní Jana Pernicová.
Pozn. redakce: A co Jabkancová pouť ? Je to materiální nebo nemateriální projev lidové kultury?
 
Kraj se zbavuje nepotřebného nábytku a počítačů
Nepotřebný majetek nabízí Pardubický kraj svým příspěvkovým organizacím nebo daruje neziskovým organizacím. „Jedná se o výpočetní techniku a nábytek, které jsou pro Pardubický kraj přebytečné,“ uvedla kancléřka úřadu Jana Haniková. Starší počítače využijí klienti Domova sociálních služeb ve Slatiňanech, žáci Speciální školy v Moravské Třebové nebo Odborného učiliště a praktické školy v Chroustovicích. Stoly, židle a skříňky dostane například i sportovní klub vozíčkářů v Pardubicích.
 
Projekty z Pardubického kraje uspěly v regionálním operačním programu, ať už školy, nemocnice nebo modernizace silnic

Modernizace a přístavba psychiatrického oddělení ve Svitavské nemocnici s předpokládanými náklady 166 milionů korun a výstavba multioborového pavilonu v Pardubické krajské nemocnici s předpokládanými náklady 305 milionů korun, to jsou dvě největší stavby, které vyrostou v Pardubickém kraji v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod. Radní dnes schválili zahájení zadávacího řízení ve formě otevřeného nadlimitního řízení na výběr zhotovitelů.
„K nejnákladnějším projektům patří výstavba multioborového pavilonu Pardubické krajské nemocnice s dotací dosahující bezmála 258 milionů korun,“ potvrdil hejtman Radko Martínek. “V Pardubické krajské nemocnici je výstavba multioborového pavilonu důležitá pro vytvoření lůžkové kapacity s ambulantními provozy. To umožní zahájit postupnou rekonstrukci nevyhovujících pavilonů bez omezení léčebné péče. Součástí projektu je také demolice budovy staré lékárny. Nový objekt bude přiléhat ke stávající budově onkologie,“ sdělil hejtman Radko Martínek.
Modernizovat a přistavovat se také bude díky 141 milionům korun psychiatrické oddělení svitavské nemocnice.  „Současná budova psychiatrie, která sídlí v budově bývalého kláštera, je v nevyhovujícím a místy až havarijním stavu. Většina stavebních konstrukcí je za hranicí životnosti, což mimo jiné také zvyšuje náklady na provoz. Projekt zároveň reaguje na nedostatečnou lůžkovou kapacitu psychiatrických oddělení v Pardubickém kraj,“  vysvětlil hejtman, na co budou využité prostředky.
Rozšíření a modernizace čeká dvě základní umělecké školy v kraji. Základní umělecká škola Bedřicha Smetany v Litomyšli rozšíří prostory pro výuku o doposud nevyužité podkroví historické budovy. „V rámci projektu dojde k částečnému vybavení koncertního sálu, dále multimediální učebny hudební nauky a nahrávacího studia,“ sdělil přínos projektu za deset milionů korun (z toho EU 6 mil. Kč) hejtman Martínek. Rekonstrukcí budovy bývalé kotelny patřící Základní umělecké škole v Přelouči vznikne nová učebna.
Pardubický kraj využije evropské prostředky na rekonstrukce a modernizace silnic a mostů. Rada schválila 8 projektů z výzvy 1.1 na modernizaci silnic v Pardubickém kraji spolufinancovaných z ROP NUTS II Severovýchod. Celkové náklady před soutěží jsou předběžné a jsou uváděny ve smyslu zákona o veřejných zakázkách.
1. Modernizace silnice II/360 Polička - křižovatka na Sebranice - II. Etapa, délka 5,9 km, celkové náklady 91 mil. Kč, z toho EU 77 mil. Kč
2. Modernizace silnice II/371 Chornice průtah, délka 592 m, celkové náklady 23 mil. Kč, z toho EU 20 mil. Kč
3. Modernizace silnice II/368 Třebařov - Staré Město, délka 2,61 km, celkové náklady 40 mil. Kč, z toho EU 34 mil. Kč
4. Modernizace silnice II/312 Králíky - křižovatka Červený Potok, I. etapa, celkové náklady cena 92 mil. Kč, z toho EU 78 mil. Kč
5. Modernizace silnic II/314 a II/311 Horní a Dolní Čermná, délka 6,162 km, celkové náklady cena 66 mil. Kč , z toho EU 56 mil. Kč
6. Modernizace silnice II/341 Nový Dvůr – Nerozhovice, délka 5,85 km, celkové náklady  111 mil. Kč, z toho EU 94 mil. Kč
7. Modernizace silnice II/322 Dašice – průtah, délka 866 m, celkové náklady  28 mil. Kč, z toho EU 24 mil. Kč
8. Modernizace silnic II/324 a II/322 v Pardubicích, délka 1,3 km, celkové náklady 116 mil Kč, z toho EU 98 mil. Kč