Informace k opatření „Městská karta Česká Třebová“   


 ·         Od 1. června, byla ukončena výměna starých karet za „Městskou kartu Česká Třebová“, od tohoto data lze „Městskou kartu Česká Třebová“ pouze zakoupit.

 

                  

Staré verze karet                                             Nová verze „Městská karta“

 

·      Bodové konto je platné periodicky po dobu 2 let od data nákupu produktu. Platnost bodového konta se automaticky prodlužuje provedením nákupu bodů na dobu 2 let. Platnost bodového konta pro časové vstupy jednotlivých středisek se řídí ceníkem jednotlivých středisek, platnost tohoto časového pásma musí být vyznačena na prodaném médii (příkl. jednorázová karta nese vždy informaci o době platnosti od - do). Zákazník bere na vědomí, že body jsou nevratné.

 

·         Zjednodušeně si zákazník nakupuje body na bodové konto, které je přiřazeno číselným kódem ke kartě. Pokud si zákazník během dvou let provede nákup bodů na bodové konto (alespoň 100 bodů) prodlužuje se automaticky doba platnosti celého bodového konta na další 2 roky, pokud si zákazník bodové konto, nedoplní je pod 2letech (od data posledního nákupu) automaticky bodové konto zablokováno a nevyčerpané body jsou neplatné.

 

·        K měsíci září 2012 dochází na prvních bodových kontech k proběhnutí 2leté lhůty platnosti. Pokud nedojde k dohrání bodů na bodové konto dojde k zablokování bodového konta po vypršení doby platnosti bodového konta.

Proto upozorňujeme všechny naše zákazníky, aby si provedli na příslušných terminálech doplnění konta a tím dosavadní body  zachovali. 

 

Zdeněk Řehák, vedoucí divize sport Eko Bi, s.r.o.