Fotoreportáž ze 39. župního sletu, který se konal v sobotu 16. června v Pardubicích pod záštitou hejtmana Radko Martínka a radní Jany Pernicové. Třebováci cvičili ve čtyřech skladbách. Vyvrcholením slavnostního dne bylo večerní představení Prodané nevěsty ve Východočeském divadle, kde účinkovaly amatérské sokolské soubory. Foto Mirka Červinková.
Více na sokolském webu T.J. Sokol Česká Třebová: www.sokol-ceskatrebova.webnode.cz