Předávání Cen města Kohout 2011                                       
Fotoreportáž ze slavnostního večera dne 25. května 2012 ve velkém sále Kulturního centra

Kulturní rámec slavnostního večera zajistil Ondřej Havelka a jeho skupina Melody makers.  Skupina si vzala k srdci že Třebováky skutečně pobaví, proto již hrála před 19. hodinou ve foyeru Kulturního centra, sám Ondřej Havelka pomáhal v šatně odebírat kabáty a trhal lístky, první melodie jasně určily, že zaměřením bude swingová muzika a jazz. Sál byl zaplněn do posledního místa.
 

První řady byly tradičně vyhrazeny pro oceněné a jejich rodinné příslušníky. Kapela nastoupila na svá místa netradičně ze sálu, vlastně přímo z foyeru přivítala  publikum, aby vyklidila jeviště pro moderátora večera Jana Čenského, který spolu se starostou města v úvodním  projevu ocenil  osobnosti, kterým Město udělilo prestižní cenu Kohout 2011. Jako v minulých letech byly Ceny města navrženy  kulturní a sportovní komisí rady města a posvěceny nakonec schválením městským zastupitelstvem.  Ze tradičních tří cen za oblast sportu se letos nakonec udělovaly jen ceny dvě, jeden z návrhů sportovní komise byl na návrh vyhodnoceného vzat zpět. Slavnostní atmosféra předávání cen dokreslila, že udělení ceny města je veřejností přijímáno jako ocenění práce.

 


Ing. Oldřich Stránský - celoživotní přínos pro sport a reprezentaci města
 

Monika Simonová - sport - cyklistika
 

Umělecká skupina Triarius
 

Mateřské centrum ROSA - kultura - cyklus letních dramatických pořadů pro děti a mládež
 

Ing. Jaromír Šlemr  - kultura, celoživotní přínos pro ochotnické divadlo, místní kulturu, a knihu Čas je jako kůň s jezdcem
 

Jiří Musílek - ocenění starosty města za celoživotní přínos pro kulturní život města k jeho 70. narozeninám
 

Uděleny Ceny města KOHOUT  a

mimořádné ocenění starosty města za rok 2011 


V pátek 25. května 2012 byly před naplněným hledištěm velkého sálu Kulturního centra v České Třebové uděleny Ceny města KOHOUT 2011 osobnostem roku 2011 a Mimořádné ocenění starosty města za rok 2011.

 

Na základě doporučení sportovní komise ze dne 2. dubna 2012 a na základě doporučení kulturní komise ze dne 21. března 2012  a po doporučení radou města zastupitelstvo města schválilo,  aby za rok 2011 byli oceněním „Cena města Česká Třebová“ vyznamenáni tito občané našeho města:

 

pan Oldřich Stránský

za zásluhy v oblasti sportu - mistr sportu - u příležitosti jeho životního jubilea (80 let)

 

slečna Monika Simonová

za vynikající sportovní výkony v oblasti cyklistiky

 

občanské sdružení  TRIARIUS

za divadelní premiéry Strange Love, Orangutan v Továrně a Ucho

 

Mateřské centrum ROSA

za cyklus letních a zimních divadelních představení

 

Jaromír Šlemr

za knihu Čas je jako kůň s jezdcem

 

Mimořádné ocenění starosty města za rok 2011 bylo u příležitosti jeho životního jubilea

(70 let) uděleno panu Jiřímu Musílkovi.

 

Po oficiální části – předání cen doplněném zdařilými medailonky ze života oceněných – následoval nádherný koncert Ondřeje Havelky a Melody makers, který sklidil zasloužené ovace a poděkování vestoje.

 

Ludmila Rašnerová

sekretariát starosty města