DEN DĚTÍ NA PARNICKÉ ŠKOLE


31. května 2012 proběhl na ZŠ Ústecká Den dětí pro I. stupeň. Po celém sportovním areálu byly rozmístěny různé  sportovní, ale i mozek namáhající disciplíny. Při plnění nejrůznějších úkolů přiměřených věku děti získávaly „peníze“, za které si potom na závěr celého zábavného dopoledne mohly v obchůdku nakoupit nejrůznější zboží.

Na Den dětí se přijely také pobavit a zasoutěžit si děti  ze školy v Řetové, protože mnohé z nich potom právě na škole na Parníku na II. stupni pokračují ve školní docházce. Nebyly v cizím prostředí, protože se svou paní učitelkou si školu budoucí školáci již byly prohlédnout a často se zapojují i při školním karnevalu, aby nenastupovaly do neznáma. Spolupráce obou škol trvá již několik let.

Školní obchůdek byl středem zájmu celé dopoledne a byl velkou motivací dětí pro podání co nejlepších výkonů. Vedení školy i učitelský sbor I.  stupně by tímto ještě jednou chtěly vyjádřit velké poděkování všem rodičům a sponzorům za to, že tak dobře obchůdek zásobili vším možným, že děti byly nadmíru spokojené, měly z čeho vybírat.  Náš  obchůdek tak mohl směle konkurovat všem supermarketům v okolí, neboť se zde platilo tím nejcennějším, co děti mohou ze sebe vydat a „moc“ je to nestojí – snahou, úsilím, urputností, možností překonat sám sebe.

K průběhu krásného Dne dětí nám přispělo i sluníčko, protože ten, kdo skutečně čekal na 1. června, byl v tomto roce náležitě zklamán, neboť lilo a lilo, ale na nás se sluníčko usmívalo. Proto ještě jednou děkujeme všem – sluníčku, učitelskému sboru,  rodičům, sponzorům a za rok si to snad zase vše zopakujeme.                                                                                        Vedení školy