Závěrečné vystoupení gymnastů v tělocvičně gymnázia          

V úterý 12. června 2012 v tělocvičně gymnázia proběhlo závěrečné vystoupení gymnastické přípravky a cvičení rodičů s dětmi v tomto školním roce. Rodiče s dětmi předvedli pohybové písničky, cvičení s padákem a skok do duchny. Mladší chlapci a děvčata z gymnastické přípravky ukázali cvičení na lavičce a starší děti na kladině a na prostných. Na závěr si děti s trenérkami připravili pro rodiče pohybovou skladbu na téma „Broučci“.  V příštím školním roce bude opět otevřena přípravka pro chlapce a děvčata ve věku 4-6 let se zaměřením na všestranný rozvoj pohybových schopností a gymnastických dovedností. Tréninky budou probíhat v úterý od 16.30 do 17.30 a od 17.30 do 18.30 hodin. Začínáme v úterý 7. září 2012 v tělocvičně na gymnáziu. V případě zájmu kontaktujte trenérku Blanku Vomáčkovou tel.: 608 371 568,  bvomackova@gmail.com.
Ve středu od 16 do 17 hodin bude probíhat cvičení pro rodiče s dětmi (od 1 roku) v tělocvičně na gymnáziu. Začínáme ve středu 8. září 2012.                                                                                     Blanka Vomáčková,  http://www.gymnastikact.estranky.cz/