Oslava 150. výročí založení Sokola v Domově pro seniory   


Ve dnech od 1. – 7. července 2012 oslavovali uživatelé Domova pro seniory 150. výročí od založení českého tělocvičného spolku Sokol. Někteří senioři podpořili tyto oslavy sledováním přímého přenosu z XV. všesokolského sletu. Nechyběl ani sokolský program v podobě sokolské kavárničky zaměřené na vyprávění o historii Sokola, promítání vystoupení z předchozích sletů a jako vrcholné číslo beseda s členkou Sokola paní Martou Pavlovou, která si pro uživatele připravila zajímavé zážitky z dob, kdy se sama aktivně účastnila sletů a vedla cvičení, doplněné o spousty fotografií a knih se sokolskou tématikou. Celkovou atmosféru dokreslovala tradiční červeno-modro-bílá výzdoba.

Záměrem Domova pro seniory bylo uspořádat vystoupení Sokolů z Východočeské župy Pippichovy, všichni členové se však účastnili XV. všesokolského sletu, Domov tedy poctí svou návštěvou pravděpodobně v říjnu. Prozatím jsou naplánovaná vystoupení seniorů se skladbou „Jen pro ten dnešní den“ a žen nazvané „Česká svita“.

Paní Pavlové touto cestou ještě jednou mockrát děkujeme za příjemně strávené odpoledne. Sokolům blahopřejeme k úspěšnému cvičení v Praze a přejeme vytrvalost v dalších letech s heslem „V mysli vlast – v paži sílu“.

 

Uživatelé a pracovníci Domova pro seniory