Českotřebovský deník 177/2012 (20.7.)                                  
Požární útok na Novém náměstí  

Sbor dobrovolných hasičů Česká Třebová pořádá
v sobotu 28.7.2012 od 1100 hodin (prezence od 930 do 1030)  na Novém náměstí  tradiční hasičskou soutěž v požárním útoku.
„O Putovní pohár starosty města Česká Třebová“
Soutěž je zařazena do velké ceny Ústeckoorlicka.
Poběží se na sklopné terče, muži 3B, ženy 2B. Startovné činí 150 Kč.
Po skončení základních kol, proběhne malé finále mužů i žen na 2B s posledními třemi platnými časy v každé kategorii o uzenou plec.  Srdečně zveme všechna soutěžní družstva.
Startovku najdete na: http://www.hasici-ct.cz
Možnost přihlášení na tel. 605868586 nebo na e-mail: hasici.ct@seznam.cz

 

Městské muzeum Česká Třebová Vás zve  

do Chaloupky Maxe Švabinského v Kozlově.
Otevřeno červen - srpen: denně mimo pondělí 9 - 17 hodin
září a říjen: soboty, neděle a svátky 12 - 16 hodin.
 
Dále bude v době letních prázdnin  zpřístupněna rotunda sv. Kateřiny.
Otevřeno  červenec - srpen: denně mimo pondělí  9 - 12 a 13 – 17 hodin.
 
Navštivte též kostel sv. Bartoloměje v Semaníně, kde je nově otevřena expozice s názvem Semanínská renesance, kterou připravilo občanské sdružení Pro Semanín ve spolupráci s Městským muzeem Česká Třebová.
Otevřeno červenec a srpen: pátky 13-17 hodin soboty a neděle 9-17 hodin
 
Městské muzeum upozorňuje badatele,
že v měsících srpnu za září bude studovna muzea z provozních důvodů uzavřena.
Děkujeme za pochopení.
 
Reakce CZ LOKO, a.s. na informace v médiích

V souvislosti s informací některých médií o možném vyšetřování bývalého provozního ředitele ČD Cargo Jiřího Špičky z údajného zmanipulovaní výběrových řízení na modernizaci lokomotiv, akciová společnosti CZ LOKO sděluje, že žádné podrobnosti k uváděným informacím nemá a své spojování a zatahování do kauzy kategoricky odmítá.
Obchodní úspěch CZ LOKO jako přední středoevropské firmy zaměřené na výrobu, modernizace a opravy hlavně motorových lokomotiv, byl a je postaven na silném technickém vývoji a z toho plynoucích finančních úspor, které provozování takových lokomotiv železničním dopravcům přináší. A těm v Česku i zahraničí CZ LOKO dosud dodalo přes 540 lokomotiv. 
Společnost CZ LOKO se tedy nikdy nepodílela na žádném korupčním jednání a zatahování do těchto kauz považuje za konkurenční účelové poškozování svého obchodního jména.
V poslední době, od září 2010 do dnešního dne se CZ LOKO u společnosti ČD Cargo účastnilo pouze jediného tendru na modernizaci 5 kusů lokomotiv řady 742 ve fázi kvalifikačních předpokladů. Tendr byl vyhlášen v září 2011 a není dosud uzavřen. Čeká se na vyjádření Úřadu na ochranu hospodářské soutěže, k němuž se jeden z účastníků odvolal.
V médiích uváděné informace o „miliardových“ zakázkách pro ČD Cargo v roce 2010 jsou nepravdivé. V roce 2010 společnost CZ LOKO uzavřela smlouvu na modernizaci 19 lokomotiv řady 750 pro společnost ČD a.s. Už v roce 2008 byla uzavřena smlouva s její dceřinou společností ČD Cargo na modernizaci 30 lokomotiv stejné řady. Uváděné sumy jsou značně nadsazené. Zmiňované „miliardy“ představují desetileté financování těchto tendrů formou leasingu finančními institucemi.
Zakázky na modernizace lokomotiv jsou náročné na technickou a projekční přípravu a může se jich účastnit pouze velmi omezený počet uchazečů. A společnost CZ LOKO k nim díky svým mimořádným technickým schopnostem patří, a proto vyhrává řadu tendrů i v zahraničí u soukromých i národních železničních dopravců.
***
Akciová společnost CZ LOKO patři mezi přední středoevropské firmy zaměřené na v7robu,modernizace a opravy lokomotiv. Její obrat v roce 2011, kdy v ní pracovalo 727 zaměstnanců, vzrostl na 2,156 miliardy korun Vedle hlavního závodu v České Třebové má společnost provozovny také v Jihlavě a Nymburce. V zahraničí má firma výrobní pracoviště už v Litvě, Lotyšsku, Bělorusku a další otevře v Ruské federaci.
Česká Třebová, 10. 7. 2012
 
Králíky zakázaly výherní automaty, v České Třebové nám plní městský rozpočet  

Zastupitelé města Králíky tento týden odhlasovali, že musí z města zmizet všechny výherní automaty a videoterminály. Vyhláška začne platit letos 1. září, provozovatelé přístrojů mají na ukončení činnosti tři roky. Nové automaty se už povolovat nebudou. Prvním městem Pardubicka, které přistoupilo k tak radikálnímu kroku a zřeklo se miliónových příjmů do pokladny, bylo Vysoké Mýto. Česká Třebová o tomto problému nemluví. Naopak se zdá, že existence videoterminálů, neboli výherních hracích přístrojů je pro městský rozpočet pozitivní. První rozpočtová změna schválená na konci června totiž doplňuje potřebné příjmové zdroje právě z tohoto zdroje, tedy poplatků z provozu těchto zařízení. Nejde přitom o malé peníze, celkem to dělá +4,5 mil. Kč. Díky těmto dodatečným příjmům se šetří jiné rezervy a bez problémů lze realizovat rozšíření mateřské školy U Stadionu o jednu třídu, přestěhovat Mateřské centrum ROSA do bývalé kuchyně u ZŠ na Parníku a upravit pro něho tyto nové prostory. Navíc se pokryje až dodatečně přiznaná ztráta z provozu zimního stadionu a zajistí se financování úprav budovy pro Celní úřad na náměstí 17. listopadu v Borku. Dodatečné příjmy pro tyto účely jsou  především z poplatků za provoz videoterminálů a částečně také z odpisů některých městských příspěvkových organizací. (mm)
 
Církev adventistů sedmého dne oznamuje   

Církev adventistů s. d. srdečně zve českotřebovskou veřejnost na hudební vystoupení:
LETNÍ  WORSHIPY – zpívané chvály
Kdy: sobota 4. 8. 2012 v 17:00 hodin 
Kde: park Javorka
při nepřízni počasí se koncert bude konat ve sborovém domě Církve adventistů s. d., Smetanova 1450, Česká Třebová
http://ceskatrebova.casd.cz
 
Pacienti se vyjadřují k péči poskytované v nemocnicích

Pardubice (20. 7. 2012) – Pacienti se mohou vyjadřovat k poskytované péči. Ode dneška do 20. srpna posuzují kvalitu zdravotnických služeb na internetových stránkách Pardubického kraje a nemocnic akutní péče. Přímo v nemocnicích vyplňují anonymně dotazníky již od června.
„Prostřednictvím tří dotazníků, které jsou shodné pro všechny nemocnice, sledujeme spokojenost pacientů při hospitalizaci, v ambulantní péči a pozornost je věnována také zkušenostem rodiček s porodnickými odděleními. Zajímá nás, kde mají naše nemocnice vůči pacientům rezervy. Jedině tak se naše zařízení v oblasti kvality poskytované péče mohou posouvat dál,“ uvedl Martin Netolický, radní Pardubického kraje zodpovědný za zdravotnictví.
S nápadem společné ankety pro pacienty přišli zástupci nemocnic. „Za tuto iniciativu jsem velmi rád, neboť je patrné, že se jedna nemocnice může něco přiučit od druhé, aniž by mezi sebou soutěžily,“ vysvětlil krajský radní Martin Netolický. Pacienti v dotaznících odpovídají na otázky týkající se podávání informací o léčebně-ošetřovatelské péči, stravování či respektování osobnosti pacienta včetně zajištění soukromí. „Dalšími sledovanými oblastmi je například čistota prostředí a samozřejmě přístup zdravotníků k pacientovi,“ dodal Netolický. Na portálu Pardubického kraje zájemci naleznou dotazníky na hlavní straně v sekci Nepřehlédněte. Anketa je jednou z dalších aktivit Koordinační a řídící skupiny nemocnic Pardubického kraje.
Línek opět zvolen do vedení Výboru regionů 

Brusel (19. 7. 2012) – Tento týden se uskutečnilo plenární zasedání Výboru regionů, jehož součástí byla i volba nových orgánů na období do roku 2015. Vedle nového předsedy, kterým se na období dva a půl roku stal prezident španělského regionu Murcia Valcarcel Siso, se volilo znovu celé předsednictvo. Česká republika v něm má dva zástupce. Jedním z nich se stal opět náměstek hejtmana Pardubického kraje Roman Línek a druhým je Petr Osvald z Plzně.
Vážím si nominace české národní delegace i  důvěry a podpory celého Výboru regionů,“ komentuje svoji volbu Línek a dodává: „Chci pracovat na tom, aby nejen Pardubický kraj, ale celá Česká republika hrála v evropských orgánech viditelnou a konstruktivní roli. Trápí nás dnes sice mnoho problémů, ale zároveň je dobré si uvědomit, že Evropská unie je pořád nejsilnější ekonomikou světa a že stojí především na fungujících regionech a městech celého evropského společenství.“
V rámci 33 projednávaných bodů přijal Výbor regionů například stanovisko k Evropské územní spolupráci, letištní balíček se silným akcentem podpory regionálních letišť a určil své priority na nové dvou a půlleté období. Dále na plénu vystoupili a diskutovali evropská komisařka pro vnitřní věci Cecilia Malmström a prezident Evropské investiční banky Werner Hoyer.
„Naší hlavní prioritou pro nastávající období je oživení růstu a zajištění rozpočtové kázně. A s tím úzce souvisí aktivity EIB, jejichž výhody Pardubický kraj při svém rozvoji výrazně využil,“ uzavírá z Bruselu Línek.
 
Letní pecky, poznej všecky. V kině i na internetu 

Pardubice (19. 7. 2012) – Na turistické novinky v regionu se Pardubický kraj s Destinační společností Východní Čechy rozhodly lákat také pohodovou upoutávkou na plátně letního kina v Pardubicích. „I touto cestou se snažíme oslovit lidi velkou prázdninovou soutěží Letní pecky, poznej všecky. Klip je takovou drobnou ochutnávkou, dovolím si tvrdit, velmi atraktivního turistického menu, které jsme soustavně připravovali po čtyři roky,“ uvedl hejtman Pardubického kraje Radko Martínek.   Spot se natáčel na Dolní Moravě, v Africkém muzeu Dr. Emila Holuba v Holicích, v Hřebečských důlních stezkách a Betlémě v Hlinsku. Na nízkonákladovém projektu se podíleli herečky i herci z regionu. Hrát však moc nemuseli, což potvrzují slova jedné z účinkujících. „S dcerkami jsme si užily krásný výlet do Afrického muzea doktora Emila Holuba. Holky byly nadšené především ze lva a Viktoriiných vodopádů. Vandrovní knížku nám už štáb musel nechat,“ sdělila své dojmy s úsměvem Stanislava Lavrovič. Roli turistky si užila také Jiřina Mejzlíková z pardubického divadla Exil: „V hlineckém Betlémě jsem byla poprvé. Netušila jsem, že máme pár kilometrů od Pardubic tak úžasný areál. Soutěž se snaží na tato pěkná místa upozornit a to je chvályhodné, ráda jsem pomohla.“  Klip promítaný před projekcí filmů v Pardubickém letním kině Pernštejn se zdá být úspěšný. „Během prvních čtrnácti promítacích dnů si návštěvníci kina odnesli více než tisícovku vandrovních knížek, do kterých mohou sbírat razítka a zapojit se do velké prázdninové soutěže. Věřím, že si ke klipu postupem času najdou lidé cestu i na internetu,“ vyslovil své přání Miroslav Stejskal, radní Pardubického kraje zodpovědný za cestovní ruch.    
Propagační spot si zájemci mohou prohlédnout na webových stránkách všech turistických informačních center v Pardubickém kraji či na portálech Pardubického kraje a Destinační společnosti Východní Čechy.