Českotřebovský deník 179/2012 (22/7)                                   

Spolek od sv. Kateřiny informuje:

Dne 11.7.2012 byla část Spolku navštívit našeho dlouholetého člena Milana Dočekala v Sokolově, kde pobývá v Domě ošetřovatelské péče. Jelikož se 2.7.2012 dožil pěkných 75 let, jeli jsme mu popřát k narozeninám, zároveň ho potěšit i povzbudit v dlouhé nemoci, aby se uzdravil a vrátil mezi nás. Ze shledání měl velikou radost. Sdělili jsme mu spoustu novinek z České Třebové i z činnosti našeho Spolku a na závěr jsme si s ním zazpívali jeho oblíbené písničky. Byl velice dojat. Plánujeme další shledání, protože při naší návštěvě velmi pookřál a viditelně se mu zlepšila nálada. Alois Vyroubal.
 
Nové muzeum se předává, slavnostní otevření bude před volbami
Termín pro zařízení expozic bude šibeniční

Všichni kolemjdoucí  v Klácelově ulici pozorují, že stavební práce na rekonstrukci a dostavbě Českotřebovského  muzea jdou do finiše. Přebírání stavby a její kolaudace začalo. V dalším období v srpnu a září bude probíhat instalaci expozic, ateliérů, modelů, vitrín a samozřejmě jejich naplnění. Termín slavnostního otevření byl stanoven přes jarní zpoždění stavebních prací na poslední sobotu 29. září, kupodivu těsně před krajskými volbami. Možná to může něco naznačovat. Koncepci muzea stanovil kolektiv pracovnic Městského muzea pod vedením ředitelky Mgr. Jany  Voleské: Expozice pojednává  čtyřech druzích dopravy, které se úzce dotýkají města Česká Třebová a osobností zde žijících. Jde samozřejmě o fenomén, tedy dopravu železniční, která změnila celé město, ale i dopravu silniční (Velorex), leteckou (patent helikoptéry Františka Formánka) a kupodivu i vodní, neboť Česká Třebová leží na trase plánovaného kanálu Dunaj - Odra - Labe. Expozice by měla být moderní, zážitková a interaktivní, návštěvník bude motivován k tomu, aby  záměru scénáristů porozuměl.  Muzeum bude jak v historické budově čp. 11, tak v její přístavbě na místě bývalého Matouškova stavení, ale také v dvorním traktu, kde vyrostla zbrusu nová budova jako výstavní expozice pro dopravní prostředky, které by se ani jinak do budovy muzea nedostaly, Je koncipována jako dálna bratří Stránských, konstruktérů Velorexu. Mimo výstavní prostory nabízí muzeum  také  badatelnu a bohatou muzejní knihovnu, v nové přístavbě bude i přednáškový sál s dostatečnou kapacitou, kde bude prostor i pro zasedání městského zastupitelstva, které dosud zasedá v nevyhovujících prostorách v budově radnice. na přípravu expozic mají pracovnice Městského muzea a firmy  necelé dva měsíce.  Může se i celý měsíc odstraňovat závady a dodělávat, pak může být s instalací opravdu pěkný závod. stojí však za to. Městské muzeum tohoto formátu Česká Třebová ještě neměla. Je teřba proto pochválit všechny, kteří se o realizaci této akce zasloužili.  Někdy byli ti, kteří myšlenku muzea v Klácelově ulici prosazovali opravdu téměř zoufalí,  svědčí o tom nakonec řada publikovaných úvah a článků právě i v Českotřebovském zpravodaji.  V první řadě se však podařilo úsilí zejména kulturní komise města dotáhnout a realizovat, využít možností Operačního programu EU a přesvědčit posuzovatele, že  jde o stavbu potřebnou, která si evropskou dotaci zaslouží. Po skiareálu Peklák a dopravním terminálu  Jana Pernera to je třetí velká akce města dotovaná EU, v procentech získala dotaci největší a na dofinancování si město nemuselo brát žádnou půjčku. Českotřebovské městské muzeum nyní (jako poslední v okrese a možná i kraji) získá své vlastní výstavní prostory a to přímo v centru města, v městské památkové zóně a ve vynikající kvalitě. Můžeme se těšit na jeho nové expozice. Škoda, že se toho nedožil předchozí ředitel muzea Jiří Pištora, který doslova vydupal muzeum z bláta a ze sklepních nevětraných a neosvětlených prostor, do kterých ho symbolicky poslali komunističtí vládcové našeho města v osmdesátých letech. (mm)
 
Rekonstrukce čističky a výstavba kanalizace v Ústí n.O. slavnostně zahájena. 

Výstavba a rekonstrukce dvou desítek kilometrů kanalizačních stok a čistírny odpadních vod bude probíhat v Ústí n.O. a také v Dlouhé Třeboví v následujících letech  Stavba má hodnotu více než 600 milionů korun a je tak v historii města  jistě jedna z největších. Bude financována z prostředků Evropské unie a z vlastních zdrojů investora, jímž je ústecká společnost Tepvos. Cílem je dosáhnout takové jakosti aodpadních vod, aby byly splněny hodnoty dle platných předpisů. Roční zkušební provoz nové čističky má skončit v r. 2015 Novou kanalizaci v celkové délce 16 km  dostanou Hylváty, sídliště Dukla a Kerhartice a také obec Dlouhá Třebová, která se napojí na ústeckou ČOV.  Po celé délce obce povede kanalizační sběrač trasou hlavní komunikace, po nedávné  regulaci Třebovky to bude další velikánské dílo v obci Dlouhá Třebová. Rozsah rekonstrukce stávající kanalizace v délce véce než 4 km vzešel z kamerových průzkumů.
 Gamecon se letos v České Třebové nekonal
Celostátní Festival nepočítačových her GameCon = čtyři dny plné zábavy a napětí nad hrami všeho druhu se konal v letech 2010 a 2011 v České Třebové. Byla  to příležitost pro všechny hráče a fanoušky nepočítačových her z České republiky a Slovenska setkat se s ostatními, zahrát si hry, vyměnit zkušenosti a pobavit se. Ač si to účastníci festivalu v našem městě a na internátu na Skalce nemohli vynachválit, tak nakonec se letos do třetice ve Třebové festival nekonal a přestěhoval se do Mohelnice do budovy tamní školy. Ještě v květnu byla Česká Třebová ve hře a organizační tým pracoval na zajištění zdejšího pobytu a na propagaci akce. Nakonec v organizátorském týmu došlo k některým změnám, jejich důsledkem je stěhování letošní 18. ročníku Gameconu do Mohelnice, ač se tomu na Facebooku někteří účastníci ohrazovali, divili se. Festival tak symbolicky míří na východ, nejdříve byl v r. 2009 v areálu vysokoškolských kolejí v Pardubicích, pak dvakrát ve Třebové, aby se letos posunul dále k Olomouci.  Festival se konal  ve dnech 19.-22.7.2012 se v Mohelnici (okres Šumperk).