Českotřebovský deník 184/2012  (26.7.)                                 
O pohár starosty města  - soutěž v požárním sportu začíná v sobotu 10:45 hodin  na Novém náměstí
 
Setkání přátel létání - Sraz UL letadel bude od 14 hodin na letišti U Dvora
 
Skupina Volnost hraje v sobotu 27.7. na terase  (na zahradě) Národního domu od 19:30 hodin
 
Skauti pořádají v srpnu 3 dětské dny v Borku 

Ve dnech 4. - 6. 8 proběhne v prostorách střediska Naděje a na náměstí 17. listopadu akce pro děti. Připravuje ji Junák - svaz skautů a skautek, a to konkrétně uchazeči o vůdcovskou zkoušku v rámci vzdělávacího kurzu Gemini. Akce je určena pro veřejnost a půjde o 3 dětské dny. Děti si budou moci vyzkoušet množství sportovních,výtvarných i jiných aktivit. Program je připraven i na večery (posezení u ohně, talentová soutěž).
 
Taneční škola Knířovi informuje – srpen 2012

4. 8. – 5. 8. 2012 pořádáme pro všechny taneční nadšence minisoustředění se čtyřnásobným mistrem České republiky v latinsko-amerických tancích Michalem Kostovčíkem.

13. 9. 2012 začínají Základní taneční pro mládež.

Aktuální informace a podrobnosti k akcím najdete na www.knirovi.cz nebo na Facebooku (Taneční škola Knířovi).

 
Právě probíhá nominace návrhů soutěže Nejkrásnější nádraží pro rok 2012.

Návrhy na  Nejkrásnější nádraží roku 2012 můžete posílat již nyní.
Své návrhy krásných nádraží a zastávek zasílejte mailem nebo poštou na adresy: nejkrasnejsinadrazi@cd.czTato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , nebo listovní poštou   Asociace Entente Florale CZ – Souznění, o.s., V pevnosti 159/5b, 128 00 Praha 2.

Návrh musí obsahovat 3 kvalitní fotografie, stručné zdůvodnění, proč  stanici či zastávku navrhujete a podpis. Pokud uvedete i adresu, budete zařazeni do slosování o jízdenky do historických vlaků a vstupenky do Království železnic. Na adresu budou vítězům tyto ceny odeslány. Osobní údaje nebudou jinak využívány.

Termíny pro ročník 2012:
 Veřejnost bude zasílat návrhy do 9.9.2012,
finalisté budou vybráni do 10. 10. 2012,
pro finalisty bude hlasovat veřejnost do 11.11. 2012
a slavnostní vyhlášení proběhne 12.12.2012 v Senátu.
Soutěž o titul Nejkrásnější nádraží ČR  je prezentací dobrých příkladů v péči o prostředí železničních stanic a zastávek. Týká se budov, ostatních objektů i jejich okolí. Smyslem soutěže je upozornit veřejnost na stav našich nádraží, chválit dobrou práci lidí, kteří o svoje nádraží dobře pečují, a dát dobrým příkladem ostatním.
Děkujeme všem, kdo se soutěže účastní nebo ji jakýmkoli způsobem podporují.
Asociace Entente Florale SZ – Souznění, o.s. V pevnosti 159/5b, 128 00 Praha 2 www.aefcz.org, EntenteFlorale@email.cz
 
Nabízím v České Třebové možnost pravidelného přivýdělku formou práce na údržbě zahrady. Zkušenosti se zahradními pracemi podmínkou. tel. 777 290 482
 
Částečná uzavírka u Chvojence 

Pardubice (26. 7. 2012) - Pardubický kraj povolil částečnou uzavírku na silnici I/35 z Chvojence směrem na Holice ke křižovatce se silnicí III/3051 na Vysoké Chvojno z důvodů obnovy živičného krytu vozovky. Délka uzavřeného úseku je cca 2,4 km. Uzavírka potrvá nepřetržitě od  30. 7. 2012 (od 7 hodin) do 26. 8. 2012 (do 23 hodin). Uzavírka silnice I/35 v tomto úseku bude jednosměrná, vozidla ve směru jízdy Holice – Chvojenec pojedou po objízdné trase. Opačný směr pojede po staveništi. Objízdná trasa pro veškerou silniční dopravu se nařizuje takto:
Ve směru od Holic na Chvojenec (na Hr. Králové) vozidla odbočí na křižovatce I/35 s III/3051 vpravo směrem na Vysoké Chvojno. Před Vysokým Chvojnem odbočí vlevo směrem na Chvojenec na silnici III/3053 a před Chvojencem se napojí na původní trasu  - silnici I/35. Délka objížďky je cca  4 km. Integrovanému záchrannému systému (hasičům, zdravotní záchranné službě) bude vjezd do uzavřeného úseku silnice v případě nouze umožněn (ve zvláštním režimu pro výkon svých povinností). V normálním režimu použijí objízdnou trasu. Uzavírka nebude mít vliv na obsluhu zastávek pravidelné linkové autobusové dopravy.
 
Do kraje přijede delegace z Tübingenu a Reutlingenu

Pardubice (27. 7. 2012) - V neděli 29. července 2012  večer dorazí do Pardubic na dvoudenní pracovní návštěvu delegace z družebního německého vládního kraje  Tübingen a okresu Reutlingen. Povedou ji prezident kraje Herman Strampfer a zemský rada okresu Thomas Reumann.
Během pondělí 30. července 2012 navštíví za doprovodu hejtmana Pardubického kraje Radko Martínka a dalších radních rehabilitační ústav v Brandýse nad Orlicí (10.30 – 12.00 hodin)  a Orlickoústeckou nemocnici (13.30 – 15.30 hodin). Odpoledne za  jejich osobní  účasti   bude slavnostně otevřena středověká tvrz Orlice v Letohradu (16.00 hodin). Na závěr dne si pak  prohlédnou rekonstruovanou Kramářovu chatu na Suchém vrchu.
Úterní program je zaměřen na výrobu a využití alternativních zdrojů energie a zpracování odpadu. Členy delegace, ve které je také vedoucí odboru potravinářství, veterinářství, rozvoj venkova Gabriele Pflumm, doprovodí do firmy ECOREC v Třemošnici (9.40 – 11.00  hodin)  radní Václav Kroutil.