Tradičním vyvrcholením činnosti mineralogického klubu je v první polovině roku expedice do oblastí mineralogicky bohatších, než je okolí našeho města. Ta letošní směřuje do severních Čech, do okolí Ústí nad Labem a  je pořádána ve spolupráci se stejně zaměřeným klubem z Pardubic. Naším hostem je tentokrát slovenský astronom a mineralog RNDr. Daniel Očenáš. Zpestřením expedice by měl být také celodenní výjezd na lokality do Německa. Předvoj vyjíždí o dva dny dříve, jeho úkolem je revize stavu navštívených lokalit a zajištění ubytování na Vysokoškolských kolejích UJEP v Ústí nad Labem.

Cílem páteční exkurze je návštěva těžební oblasti cementárny v Úpohlavech, která patří francouzské firmě Lafarge. Těžební plocha se rozšířila, ale naleziště jsou stále bohatá. Lom je významnou paleontologickou lokalitou s výskytem křídové mořské fauny. Tentýž den  navštěvujeme Muzeum českého granátu v Třebenicích  a také nedaleké Podsedice, kde probíhá těžba  a úprava vytěžené horniny. Poslední lokalitou je osada Paškapole v centru Českého středohoří,  s výskytem volných krystalů augitu.      V sobotu přijíždí hlavní část výpravy. Celý den trávíme v Ústí nad Labem ve fonolitovém lomu Mariánská skála. V činném lomu se v sobotu nepracuje a tak máme jámu sami pro sebe. V dutinách horniny se nacházejí krystaly zeolitů, apofylit, ale také kalcit a aragonit.   

Neděle je určena k výletu do Německa. V příhraničním Zinnwaldu navštěvujeme prohlídkovou štolu  Tiefen-Bunau-Stolle. V tomto, původně cínovém doleu, se později těžily i další nerosty, převážně wolfram. Šestikilometrovou trasu podzemím absolvujeme za 2 hodiny. Jednou ze zvláštností lokality je v podzemí umístěná česko-německá hranice, na kterou upozorňují výsostné znaky obou států. Dalším zastavením je hornické město Freiberg.

Ve Freibergu vrcholí oslavy  850 let založení města. Nečekaný problém se zaparkováním se nakonec daří vyřešit  díky toleranci místní policie. Cesta k cíli, kterým je návštěva expozice „Terra minerália“ v zámku Freudenstein, je však stále  komplikovaná, protože musíme obejít několikakilometrový průvod s alegorickými vozy, doprovázený říznými německými pochody. A tak se nám čas na prohlídku unikátní expozice nerostů z celého světa nebezpečně ztenčuje. V roce 2004 se rozhodla švýcarská sběratelka E. Pohlová, že část své obrovské sbírky nerostů zapůjčí Báňské akademii ve Freibergu. Podmínkou však bylo důstojné umístění kamenů. Řešení se nakonec našlo v podobě velkorysé rekonstrukce zámku Freudenstein. Ve třech patrech je vystaveno více jak 3500 minerálů z pěti světadílů. Jedná se o mimořádné ukázky a proto se sbírka právem řadí mezi světové unikáty.

Vyvrcholením naší sběratelské činnosti  je pondělní návštěva nejstaršího hornického revíru  v Krušných horách, který leží v okolí Krupky. Naším průvodcem je  Richard Kaule, místní znalec na důlní a geologické poměry regionu. Jeho motivační činnost je nepřekonatelná. Na jeho výkřiky„ No to je nález !“ „Takle se dělá mineralogie, pane!“ atd. dlouho nezapomeneme. Připadáme si jako na safari, kdy průvodce vede návštěvníky od stáda ke stádu, aby si udělali co nejlepší filmový záběr. Nakonec jsme všichni spokojeni. Biotit,bismut, fluorit, erytrin,topaz, kasiterit, molybdenit,malachit, azurit a další nerosty, stejně jako typické místní horniny fluorit-ortoklasová brekcie či teplický porfyr si odnáší každý. Současně však zjišťujeme, že jeden den je na tuto oblast málo. Nedělní večer končíme na Komáří vížce, kde si máme ještě možnost doplnit sbírky nákupem chybějících vzorků v Kauleho krámku.

Závěrečný den začínáme v malé vesničce Homole u Panny. Ve staré škole je umístěno Muzeum místního rodáka J.E.Hibsche, vědce, který jako první provedl ucelený geologicko- mineralogický průzkum a popis Českého středohoří. Poslední lokalita leží nedaleko. Je to naleziště krystalů chabasitu u obce Řepčice.

Zde také naše několikadenní expedice končí. Nezapomenutelné dojmy, fotografie a několik kilogramů „kamení“ nám ji budou zcela jistě připomínat.                                                                                                                                          Mgr. Jiří Malich