Podchod na nádraží                                                                

Kdo by v naší republice neznal Poděbrady? Lázně, o kterých se povídá, že jsou na srdce. Mají také nádraží s výpravní budovou, postavenou v letech 1929 – 31. Ta je ve funkcionalistickém slohu podle projektu architekta Vojtěcha Krcha z roku 1926. Osobní doprava je zde docela silná, každou hodnu zde v jednom směru zastavuje několik vlaků, včetně rychlíků a spěšných vlaků. Inu jsou zde známé lázně, i když současný stav nádraží je docela ostudný. A tak zatím co korzo od nádraží do středu lázní s kolonádou je velice pěkně upravené a udržované, výpravní budova je dlouhodobě neudržovaná a s odpudivými zákoutími. Jediné opravdu hezké místo poděbradského nádraží je podchod, který nejen slouží k přístupu na nástupiště, ale propojuje části města. Podchod je vyzdoben kresbami, přibližující historii města, tradici sklářství a lázeňství, přibližuje asi nejslavnější osobnost města krále Jiřího z Poděbrad i zakladatele lázeňství, které vyneslo tomuto městu světový věhlas. Protější stěna pak přibližuje železniční historii a železniční spojení Poděbrad s okolními státy. Zobrazené jsou zde parní lokomotivy i elektrické jednotky, které zde jezdily i jezdí. Část kreseb je namalovaná přímo na stěny podchodu, další pak na velké dřevotřískové desky, vruty připevněnými na stěnu, takže je lze v určitém časovém intervalu obměnit.
Podchod v Poděbradech by mohl být inspirací i pro naše nádraží. Máme opravené nádraží, velice pěkný před nádražní prostor. Avšak podchod k jednotlivým nástupištím je jaksi strohý, chybí zde něco, co by tomuto místu dodalo šarm, něco barevného, vkusného, něco co by mohlo naše nádraží i město posunout opět k lepšímu a oživit tento prostor. Právě tím, co by mohlo dát nový rozměr podchodu nádraží, by mohly být podobné kresby. Naše město má rovněž svoji historickou i současnou tvář, stejně tak jako železnice tudy procházející.  Ale nemusíme chodit pro vzory až do Poděbrad, nádražní podchod ve Svitavách již od listopadu minulého roku zdobí a oživují barevné kresby.                                                                                                                       Pavel Stejskal

 

Obr. 01:               Jeden ze železničních námětů, staré nádraží v Poděbradech a železniční zaměstnanci před odjezdem vlaku.

Obr. 02:               Parní lokomotiva 414.0 a tří staré jízdenky do Poděbrad.

Obr. 03:               Část vitráží výpravní budovy a historická vozidla z období ČSD.

Obr. 04:               Motivy z Poděbrad, v pozadí výpravní budova architekta Vojtěcha Krcha s mapou představující umístění Poděbrad.

Obr. 05:               Výpravní budova architekta Vojtěcha Krcha s mapou představující umístění Poděbrad. Vpravo kresba připomínající sklářskou tradici města.

Obr. 06:               Fragment hlavičkového papíru uhličitých lázní v Poděbradech.

Obr. 07:               Pohled na zámek v Poděbradech z roku 1910.

Obr. 08:               Erby pánů z Kunštátu a Šternberka.

Obr. 09:               Pohled do ozdobeného podchodu.

Obr. 10:               Kresba v části podchodu u výstupu před výpravní budovu.

Obr. 11:               Kresba představující lázeňskou péči.

Obr. 12:               Portrét Jana Hellicha, vpravo jedna z pozoruhodností Poděbrad, květinové hodiny.

Obr. 13:               Výstup ke 2 nástupišti.

Obr. 14:               Výstup k sídlištní části města se sochou Jana z Poděbrad.

Obr. 15:               Druhá strana výstupu k sídlištní části.

Obr. 16:               Pohled na podchod, v pozadí výstup na kolonádu.