Setkání v Kozlově                                                                    

V sobotu 26. května 2012  se v kozlovské chaloupce Švabinských  v rámci Festivalu muzejních nocí konala již tradiční stejnojmenná akce. Mezi řadou návštěvníků se objevily dvě nenápadné dámy. První z nich byla  obyvatelka Kozlova, většině přítomných dobře známá paní Hana Mauerová, rozená Voleská. V jejím doprovodu bylo možné zahlédnout sestřenici a  dlouholetou přítelkyni, paní Světlanu Sýkorovou, rozenou Vojtěchovou. Obě přítomné dámy prostředí kozlovské chaloupky velmi dobře znají a pojí  je s ní rozsáhlé vzpomínky, sahající do raného dětství.
Maminka paní Světlany, Marie Vojtěchová, rozená Vytlačilová, žila v kozlovské chaloupce spolu s paní Elou Švabinskou. Působila tu jako její služebná. Společně s Elou poznala v letech druhé světové války útrapy koncentračních táborů Terezín a Ravensbrück. Tam Ele zachránila život a to jejich přátelství ještě více prohloubilo. Vše skončilo šťastným návratem domů. Ela Švabinská, sama bezdětná, později Marii Vojtěchovou adoptovala. V blízkosti paní Ely tady vyrůstala i dcera paní Marie, malá Světlana, která v chaloupce spolu s rodiči trávila každoroční prázdniny. Se svojí sestřenicí a  kamarádkou Hanou Voleskou, dnes Mauerovou pojí Světlanu od nejranějšího dětství nerozlučné přátelství. Po odchodu Ely Švabinské  připadl paní Vojtěchové její dům v Praze – Petřinách , kde dodnes Sýkorovi bydlí.
Za Elou Švabinskou do Kozlova často zavítal známý českotřebovský fotograf František Brokeš. Ten zde paní Elu spolu s Marií Vojtěchovou a její dcerou Světlanou  několikrát fotografoval. V rodinných archívech obou  shora vzpomenutých dam  se dochovala jejich společná fotografie, kdy jako malé holčičky byly  zachyceny ve společnosti majitelky chaloupky paní Ely Švabinské. A obě „děvčátka“ ze staré fotografie bylo možné v Kozlově  zachytit  objektivem fotoaparátu i letos, po více než pěti desítkách let. Samozřejmě Ela Švabinská  již řadu roků není mezi námi. A tak ji během setkání nahradila její novodobá představitelka, Anežka Marešová. Tak vznikla po tolika dlouhých desetiletích zase společná fotografie paní Ely a obou kozlovských děvčátek, která v okolí chaloupky vyrůstala.    Martin Šebela
 
Fotografie:
1 - V Kozlově kolem roku 1956. Zleva:  Božena Dapeciová, Ela Švabinská, Světlana Vojtěchová, Hana Voleská.
2 - V Kozlově v roce 2012. Zleva Světlana Sýkorová, rozená Vojtěchová, Ela Švabinská (v podání Anežky Marešové) a Hana Mauerová, rozená Voleská. Foto M.Šebela.