Českotřebovský deník  200/2012 (14.8.)                                 
Setkání s dvojnásobnou olympijskou vítězkou 

Určitě drtivá většina z nás sledovala olympijské hry v Londýně. Jedním z nevíce sledovaných sportovců v našem městě byl nejen cyklista dráhař, Českotřebovák Denis Špička (pro zajímavost – televizními komentátory uváděn jako „Oušťák“, přestože se tam pouze narodil), a další cyklista a „pravý Oušťák“, olympijský vítěz v cross country Jaroslav Kulhavý (i jemu určitě všichni moc blahopřejeme), ale i další sportovci z naší země. Nejinak tomu bylo ve čtvrtek, kdy o svoji druhou zlatou olympijskou medaili bojovala oštěpařka Bára Špotáková. Musím říct, že jsem se s touto dámou atletiky setkával ve sportovním centru v Nymburce, když jsem vedl volejbalovou reprezentaci, a Bára jezdila do stejného sportcentra, které je největším a nejmoderněji vybaveným sportovním centrum u nás. Barbora je opravdu nejen vynikajícím sportovcem, ale i člověkem. Je přívětivá, milá, pokorná, ale přitom zdravě sebevědomá a jistá si svým uměním. Poděkujme jí za skvělý závod a zážitek i neustále usměvavou tvář, která nenechá nikoho na pochybách o její povaze. Ještě jednou – díky za skvělý sportovní zážitek a mnoho úspěchů do budoucna.
V přiložené fotografii společně s Bárou na jedné ze společných besed pro sportovce.

Další tři fotografie jsou cenným fotografickým úlovkem s nejlepšími volejbalovými trenéry světa (a olympijskými vítězi a finalisty) – Bernado Rezede, trenér mužské reprezentace Brazílie; Hugh McCutcheon, trenér Američanů (na OH v Pekingu 1. místo v mužském turnaji, v Londýně 2. místo v turnaji žen); jeden z nejlepších hráčů světa, Brazilec Dante Amaralo.
Obchodní galerie u Kauflandu bude, je třeba dát do pořádku majetkové poměry

Občané se opakovaně dotazují na to, zda a kdy se začne stavět  na volných plochách u OC Kaufland slíbená obchodní galerie. Její podobu jsem již  uvedl v jarních měsících, stavět se mělo začít v dubnu a poté i v květnu, nyní je už srpen a stále nic.   Obchodní galerie, která má projektováno 6 oddělených obchodních prostor různých velikostí,  bude jistě užitečná, neb mimo obchodů  vzniknou prostory i pro služby, které byly dosud umístěny mimo parkovací možnosti a to stěžovalo jejich využívání (pošta, spořitelna). Stavební povolení je vydáno, investor již realizoval výběrové řízení na dodavatele. Nemůže zatím ještě začít stavět, je třeba zajistit, aby Kaufland převedl všechny potřebné parcely na investora a aby  vše bylo v souladu se zaměřením. Zatím se ukázalo, že existují nějaké disproporce mezi plány a skutečností, nyní se vše dává do pořádku. zahraniční investor chce, aby vše bylo přesně dle projektu na 100%. Připomeňme si proto jarní dvojnásobné předělávání komunikace, dopravního značení a odbočení pro Kaufland. Vše bylo jen proto, aby měly oblouky správný poloměr a aby byly hranice pozemků správně v souladu se skutečností. Náš investor by nad tím možná mávl rukou. ....
 
Hřebečský tunel je uzavřen

Pardubice (14. 8. 2012) – Krajský úřad Pardubického kraje povolil od 14. srpna 2012 úplnou uzavírku Hřebečského tunelu. Důvodem je selhání řídícího elektronického systému tunelu, které v případě požáru komunikuje s řídícím centrem tunelu. Zařízení je nutné dovézt z USA. Předpokládaná doba uzavírky do 21. září se může zkrátit. Uzavírka bude využita pro údržbové práce. Průjezd mají povolen pouze složky integrovaného záchranného systému. Objízdná trasa je  vedena po silnici III/36826 obousměrně a je podmínečně vhodná i pro nadměrnou přepravu.
Kraj uspěl, silnice se opraví a hlučnost sníží

Pardubice - Jak bylo před několika týdny zveřejněno, tak Pardubický kraj získal evropské peníze, za které bude v příštím roce provedena potřebná rekonstrukce hlavního tahu krajským městem od Zborovského náměstí po Masarykovo náměstí a navazující ulice Teplého na Duklu.   „Úspěšní jsme byli i v získání peněz u Státního fondu dopravní infrastruktury na rekonstrukci dalšího úseku zmiňovaného tahu v Pardubicích, a to od mostu Pavla Wonky přes Polabiny až ke Globusu. Zde jsme získali 75procentní dotaci na provedení takzvaného tichého krytu vozovky. Ten na komunikaci s téměř 25 tisíci vozy denně sníží hlučnost a zatížení pro blízké bytové domy i univerzitu,“ vysvětluje náměstek Línek a dodává: „Rada kraje bude na svém zasedání 23. srpna řešit, jak zajistit spolufinancování  z letošního napjatého krajského rozpočtu ve výši necelých 10 milionů korun, ale pevně věřím, že řešení nalezneme.“   Pardubický kraj již v minulém období provedl v centru Pardubic nákladnou rekonstrukci Wonkova mostu a Masarykova náměstí. Na ně bude nynější rekonstrukce obou úseků navazovat. „Pokud se nevyskytnou problémy, úsek od mostu po Globus by se měl dočkat nového krytu vozovky se sníženou hlučností ještě letos,“ uzavírá Línek.
 
 
V mapě jsou uvedeny průměrné hodnoty  zadlužení krajů a krajských měst. Pro města ve státě existuje zajímavá tabulka.  Jako město Č. Třebová nejsme sice na špici, ale pohybujeme se mezi městy, které mají spíše vyšší dluhy v  Kč přepočtených na 1 obyvatele.  Máme splácet jistinu ve výši cca 107 mil. Kč, to je necelých 7000 Kč/obyvatele, tedy více než Hradec Králové nebo Pardubice a je to i vysoko nad průměrem našeho Pardubického kraje. Záleží také na tom, zda máme či nemáme do toho zahrnovat dluhy, které mají naše městské obchodní společnosti. Nezahrnují se do přímého hospodaření města, ale ve skutečnosti jej ovlivňují. Vodárenská společnost si např. loni vypůjčila 40 mil. Kč. Za tento úvěr  se např. ručí majetkem Města Česká Třebová (neboť samotná Vodárenská společnost nemá vhodný majetek, který by finanční ústav uznal, podobně  je řešeno ručení za úvěr TEZY,. který byl třeba na opravu městské polikliniky. Zde se to vyřešilo převedením objektu do základního jmění společnosti TEZA: Kdyby se tyto úvěry započetly,  pak bychom se dostali i na 10 000 Kč/obyvatele.  Mimo jistinu je ovšem třeba  platit úroky. Pokud započteme nesplacenou jistinu včetně úroku, budeme také blízko této hodnoty. Úrok se však každý rok mění, není to tedy možné určit přesně.