Českotřebovský deník 209/2012  (22.8)                                  
ÚMRTÍ V SRPNU 2012 

Marta Vašinová  nar. 1939  Česká Třebová
František Pecháček nar. 1946 Česká Třebová
Karel Mužík nar. 1935 Česká Třebová
Liběna Faltová nar. 1959 Česká Třebová
Zdeněk Hurt nar. 1926 Česká Třebová
František Kamenický nar. 1922 Česká Třebová
Anna Pospíšilová nar. 1923 Česká Třebová
Marta Hrubá nar. 1931 Česká Třebová
Ludmila Dobruská nar. 1029 Česká Třebová
Marta Vaňousová nar. 1935 Česká Třebová
Anna Kuřová nar. 1933 Horní Sloupnice
Miroslava Šimková nar. 1933 Česká Třebová
PhDr. Slavomír Růžička nar. 1922 Česká Třebová
Marie Kaplanová nar. 1921 Česká Třebová
Zdenka Čáslavská nar. 1938 Česká Třebová
Zdeňka Pokorná nar. 1951  Česká Třebová
Čest jejich památce !
 
Pozvánka na mysliveckou vycházku

Myslivecké sdružení Rybník - Třebovice zve přátele a příznivce myslivosti na tradiční vycházku na Mysliveckou chatu v Rybníku, která se koná 15. září 2012 od 12 hodin.
 
Přednáška Evy Motyčkové: Energie v nás a kolem nás

 Změňme svůj život k lepšímu. Konec se strachem a pochybnostmi o sobě. Pomoc Vesmíru. Proběhne léčivá meditace a ukázka práce s energiemi. 25. 9. 2012 od 17.30h, Národní dům, Česká Třebová, vstupné 90Kč. www.kresli.eu
 

K PODZIMNÍ ROZHLEDNĚ PO SEDMNÁCTÉ


Klub českých turistů v Ústí nad Orlicí připravil na neděli 16. září 17. ročník podzimní  cykloakce „K rozhledně Andrlův chlum“. Start je od 8,00 do 10,00 hodin z Mírového náměstí v Ústí nad Orlicí, cíl všech tras je u rozhledny na Andrlově chlumu do 20 hodin. Nejkratší osmikilometrová trasa je vypsána pro pěší i cyklisty, pro vzdálenější účastníky je vhodná i cílová jízda. K rozhledně dojedou po vlastní ose a svoji trasu doloží několika razítky. Nejdelší trasa 175 kilometrů je určena zkušeným cykloturistům, vede z Ústí nad Orlicí do České Třebové, Litomyšle, dále přes Choceň, Doudleby nad Orlicí, Vamberk, Slatinu nad Zdobnicí, Rychnov nad Kněžnou, Týniště nad Orlicí, Albrechtice, Borohrádek, Dobříkov, Sruby, Jehnědí, Sloupnici do cíle k rozhledně. Ostatní cyklotrasy 45 – 60 – 80 – 120 – 140 kilometrů jsou od nejdelší odvozeny. Pro obzvlášť otrlé jedince bude v cíli připraven výstup po 183 schodech na čtyřiatřicet metrů vysokou vyhlídkovou plošinu, ze které lze shlédnout čtvrtinu „Království českého“ s překrásnými partiemi Krkonoš, Orlických hor a Jeseníků. Výška Andrlova chlumu je 559 metrů nad mořem. Každý účastník obdrží vkusně řešený diplom. Akce se doposud zúčastnilo 13072 turistů. Pozor – mládež do 15 let se může akce zúčastnit pouze v doprovodu dospělé osoby. Dodržuj zákon 361/2000 o pozemních komunikacích! Akce se koná za finančního přispění Města Ústí nad Orlicí.  Zdrávi došli i dojeli.  MR

 
Společensky odpovědné firmy, neziskové organizace a dobrovolníci se dočkají ocenění               

Pardubice (21. 8. 2012) - V rámci Evropského roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity budou oceněny společensky odpovědné firmy, neziskové organizace i občané – dobrovolníci. Termín zaslání nominačních listů pro všechny kategorie končí už 10. září 2012.
O udělení ocenění ve všech třech kategoriích bude rozhodovat nezávislá komise,“ říká radní Pardubického kraje Pavel Šotola, který nad akcí převzal záštitu. „V každé kategorii oceníme deset počinů věcnou odměnou a celkem pět oceněných dobrovolníků obdrží pozvání do evropských institucí ve Štrasburku nebo Bruselu,“ doplňuje radní Šotola.   „Vítěze nominací představíme a oceníme na slavnostním gala večeru, který se bude konat 1. října 2012,“ dodává ještě Jana Machová z Koalice nevládek Pardubicka, o. s.
Nominace v kategorii DOBROVOLNÍK
Slovo dobrovolník není v České republice  příliš frekventované. To se ale možná brzy změní díky společenské podoře dobrovolnických aktivit v rámci Evropského roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity. „Dobrovolníkem je taková fyzická osoba, která ze své dobré vůle, ve svém volném čase a bez nároku na finanční odměnu vykonává činnost ve prospěch jiných lidí. Může jim věnovat například věci či finanční prostředky nebo nemateriální hodnoty – svůj čas, úsilí, vědomosti,“ vysvětluje organizátorka akce Jana Machová, ředitelka Koalice nevládek Pardubicka, o. s.
Dobrovolníci u nás působí v celé řadě společensky významných oblastí. Neočekávají odměnu, jen pomáhají všude tam, kde je to potřeba. V tomto roce lze nominovat ty občany, kteří dobrovolně pomáhají seniorům nebo jsou ve věku vyšším než 55 let a vykonávají společensky prospěšné aktivity například v sociální oblasti, ekologii, volnočasových aktivitách nebo v práci pro rodiny či seniory. Oceněni však mohou být také dobrovolní hasiči nebo dobrovolníci angažovaní v kultuře a umění. Dobrovolníka může nominovat kterákoliv fyzická nebo právnická osoba. Podmínkou nominace je, že dobrovolník vykonává činnost na území Pardubického kraje.
 
Nominace v kategorii NESTÁTNÍ NEZISKOVÁ ORGANIZACE
V kategorii „Nestátní nezisková organizace“ muže být nominována každá nestátní nezisková organizace, která se zaměřuje na práci se seniory na území Pardubického kraje bez ohledu na svoje zaměření nebo právní formu. Může se tedy jednat o občanské sdružení, obecně prospěšnou společnost, nadaci a podobně. 
 
Nominace v kategorii Společensky odpovědná firma
Do kategorie „Společensky odpovědná firma“ muže být nominován každý podnikatelský subjekt působící na území Pardubického kraje, který podporuje dobrovolnictví nebo činnost neziskových organizací. Nominovat je možné takové firmy, kteří například podporují vlastní zaměstnance k účasti na dobrovolnických projektech nebo které poskytují finanční či materiální podporu neziskovým organizacím.Vyzdvihnout činnost dobrovolníků, neziskových organizací a společensky odpovědných firem je možné prostřednictvím vyplněného nominačního listu v zalepené obálce s označením „NOMINACE“ nejdéle do 10. září na adresu Koalice nevládek Pardubicka, o. s., Pernštýnská 15, 530 02 Pardubice. Nominační listy a další podrobnosti k akci lze získat na webových stránkách www.nevladky.cz/cs/dobrovolnictvi/.
 

Starosta Českých Heřmanic Eliáš dostal od hejtmana Martínka Zlatou stuhu 


České Heřmanice (22. 8. 2012) – V Českých Heřmanicích na Orlickoústecku se dnes slavilo. Pavel Eliáš, starosta obce, která vyhrála v soutěži o prestižní titul Vesnice roku Pardubického kraje 2012, převzal od hejtmana Pardubického kraje Radko Martínka Zlatou stuhu.

„České Heřmanice uspěly v konkurenci jednadvaceti obcí. V  posledních letech se zde podařilo realizovat hodně smysluplných projektů, které přispěly nejenom ke zkrášlení obrazu této malebné vesnice, ale především ke kvalitnějšímu životu lidí a to je obdivuhodné. Věřím, že České Heřmanice budou úspěšně reprezentovat Pardubický kraj v celostátním kole,“ řekl hejtman Radko Martínek. Celostátní kolo soutěže o Vesnici roku 2012 se bude konat již 7. září. 

Získat titul Vesnice roku Pardubického kraje 2012 však nebylo vůbec snadné. „České Heřmanice jsou ukázkou toho, že trpělivost skutečně růže přináší, neboť se do soutěže hlásily již po několikáté. Jejich úspěch je výsledkem soustavné práce pana starosty Eliáše a zastupitelstva. Zaslouží si naši poklonu,“ upozornil krajský radní zodpovědný za venkov Václav Kroutil. „Soutěže se účastníme skutečně již od roku 2009, proto jsme moc rádi, že jsme se dočkali tohoto úspěchu. V posledních letech se nám podařilo vysadit zeleň za milion korun, postavit centrum volnočasových aktivit s víceúčelovým hřištěm, ve staré hasičské zbrojnici jsme vytvořili novou knihovnu. Dalšími úspěšnými projekty jsou vybudování kanalizace s čistírnou odpadních vod a výstavba inženýrských sítí pro patnáct rodinných domků včetně příjezdové komunikace,“ představil některé z realizovaných projektů starosta Pavel Eliáš. V Heřmanicích však rozhodně nehodlají usnout na vavřínech. Právě probíhá zateplení budovy školy. „Uděláme maximum, abychom reprezentovali Pardubický kraj úspěšně v celostátním kole,“ dodal starosta Eliáš.

Obdiv si však zaslouží všechny zúčastněné obce. „Zástupci venkovských obcí, kteří se rozhodli usilovat o titul Vesnice roku, nám všem ukázali, že se snaží o svůj rozvoj,“ uvedl radní Kroutil. Ten při slavnostním ceremoniálu předal Oranžovou stuhu zástupcům obce Bořice na Chrudimsku. „Starosta Radek Havlíček jako zemědělec dokázal velmi dobře propojit spolupráci obce se zemědělským subjektem, což je pro život na venkově velmi důležité,“ objasnil Kroutil.

 

Výsledky Vesnice roku 2012 Pardubického kraje

Zlatá stuha - Vesnice roku Pardubického kraje 2012 - České Heřmanice

Modrá stuha za společenský život v obci - Horní Ředice

Bílá stuha za činnost mládeže v obci – Pustá Kamenice

Oranžová stuha za spolupráci obce se zemědělským subjektem – Bořice

Zelená stuha za péči o zeleň a životní prostředí – Dobříkov