Českotřebovský deník 210/2012 (23.8.)                                 

NOHEJBALOVÝ  TURNAJ  TROJIC  VE  SKUHROVĚ  2012

Jak je již několik posledních let zvykem zorganizovalo SDH v sobotu 18. 8. na „Dolním hřišti“ další ročník „Skuhrovského nohejbalu trojic“. Počasí nám opět přálo, a proto se začaly od samého rána hrát jednotlivé duely. Tentokrát se sešlo celkem 11 týmů, takže se zápasy musely hrát v těsném sledu po sobě, aby se stihlo vše odehrát, zvláště když se zvolil hrací systém každý s každým.
Vše probíhalo hladce, odehrálo se mnoho zápasů a všichni odcházeli unavení, ale doufáme, že spokojeni s předvedenou hrou, občerstveni a nadšeni z krásného slunečného dne.
Konečné výsledky turnaje:
1.       Truby, Č. Třebová
2.       Vinohrady, Č. Třebová
3.       Pacienti, Skuhrov
4.       BuPiMo, Č. Třebová
5.       Křižovatka
6.       Praparchanti
7.       Klokani, Knapovec
8.       Lachoutáři, Č. Třebová
9.       Rydo
10.     Kameníci
11.     Dolňáci
Všichni obdrželi ceny a první 3 týmy
byly odměněny dorty od cukrářky Jany Pakostové.    
D. Klika, P. Fric

 


Kraj se blíží ke konci vyjednávání s pojišťovnami

Pardubice (23. 8. 2012) - Další kolo jednání mezi krajem, jeho nemocnicemi a zdravotními pojišťovnami se uskutečnilo ve středu 22. srpna na krajském úřadě. Počátkem roku byly totiž ze strany pojišťoven jednostranně vypovězeny smlouvy se všemi nemocnicemi. Od té doby se uskutečnilo několik kol jednání jak bilaterálně přímo se zdravotnickými zařízeními nebo za účasti kraje.  „Rozhodli jsme se kroky koordinovat a postupovat společně. Jenom tak jsme schopni vyjednat co možná nejlepší podmínky pro zajištění zdravotní péče na území celého kraje. Stáváme se tak totiž silnějším partnerem pro vyjednávání, než za situace, kdy každá nemocnice vystupuje samostatně,“ řekl krajský radní pro zdravotnictví Martin Netolický. Včerejší jednání bylo klíčové pro zabezpečení péče od 1. ledna 2013. Na červnovém jednání bylo pouze deklarováno, že rámcové smlouvy budou uzavřeny se všemi pěti nemocnicemi akutní péče. Vše ostatní mělo být předmětem dalších jednání. „Včera jsme se posunuli výrazně dále. Po několikahodinovém jednání se nám podařilo získat od pojišťoven ubezpečení, že žádná odbornost nebude od počátku roku měněna. Zůstanou tedy nasmlouvány všechny odbornosti ve všech zařízeních. O podrobnostech rozsahu péče v jejich rámci bude vedeno jednání s každým zařízením. U odborností, kde nejsou splněna kritéria odborných společností, budou dojednána přechodná období,“ seznámil se závěry jednání radní Martin Netolický. Účastníci se dohodli ještě na jedné společné schůzce v polovině září.
 
Kraj podepsal memorandum o spolupráci s Agrární komorou České republiky

České Heřmanice (23. 8. 2012) – Při příležitosti vyhlášení Vesnice roku Pardubického kraje 2012 včera slavnostně podepsali memorandum o spolupráci hejtman Radko Martínek a prezident Agrární komory České republiky Jan Veleba.
„Jsme si vědomi, že zemědělství má nezastupitelnou úlohu nejenom na území Pardubického kraje. Patříme mezi první regiony, kde je memorandum s agrárníky podepsáno a možná prvním krajem s tak široce vymezenou oblastí spolupráce,“ uvedl hejtman Radko Martínek. Podle krajského radního zodpovědného za zemědělství a venkov Václava Kroutila je podepsání memoranda dílem dlouhodobé práce na obou stranách a příkladem toho, že mezi místními samosprávami a nevládními organizacemi může existovat společný pohled na problémy a jejich budoucí řešení. „Tento písemný dokument je dalším impulsem pro spolupráci zemědělců a venkovských obcí. Český venkov si nelze představit bez funkčního zemědělství,“ tvrdí ve shodě krajský radní Václav Kroutil a prezident agrární komory Jan Veleba. Kraj v dokumentu například deklaruje rozvoj zemědělského a potravinářského školství a vzdělávání včetně prohloubení spolupráce mezi školami a zaměstnavateli.

 

Katalog sociálních služeb pomůže veřejnosti i poskytovatelům 

Pardubice (23. 8. 2012) – V minulém týdnu předal Pardubický kraj zástupcům obcí s rozšířenou působností celkem 45 tisíc výtisků Katalogu sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji. Katalogy jsou určeny široké veřejnosti i pracovníkům městských a obecních úřadů, lékařům, poskytovatelům sociálních služeb a pracovníkům dalších úřadů a institucí, na které se obrací o pomoc občané v nepříznivé sociální situaci. „Katalog sociálních služeb a pomoci byl vytvořen z iniciativy Pardubického kraje v rámci projektu Podpora dostupnosti a kvality sociálních služeb v Pardubickém kraji, na jehož financování se podílí Evropská unie a Česká republika prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost,“ uvedl Jiří Brýdl, radní Pardubického kraje zodpovědný za sociální péči. „Jeho cílem je poskytnout obyvatelům kraje a pracovníkům veřejných institucí základní přehled o možnostech řešení obtížné životní situace občanů. Katalog obsahuje přehled dávek sociálního zabezpečení, seznam úřadů, na které se může občan obrátit s žádostí o pomoc, a v neposlední řadě přehled sociálních služeb, které nabízí pomoc a podporu lidem v obtížné životní situaci,“ doplnil Brýdl.
Na přípravě katalogů se podíleli pracovníci krajského úřadu, pracovníci obcí a poskytovatelé sociálních služeb. „Všem patří poděkování za odvedenou práci. Věřím, že výsledné dílo pomůže lidem v obtížné životní situaci najít vhodnou cestu k jejímu úspěšnému řešení,“ uvedla Helena Zahálková, vedoucí odboru sociálních věcí Krajského úřadu Pardubického kraje.
Pro každé území obce s rozšířenou působností byl zpracován samostatný katalog. V seznamu služeb jsou tak uvedeny ty, které působí v území dané trojkové obce. Katalogy budou dostupné na městských a obecních úřadech, u poskytovatelů sociálních služeb a na dalších veřejných místech. Zájemci o podrobný přehled všech služeb poskytovaných na území Pardubického kraje mohou navštívit internetové stránky www.socialnisluzbypk.cz, na kterých jsou umístěny aktualizované informace o sociálních službách včetně přímých odkazů na internetové stránky konkrétní služby.
 
Nová expozice Regionálního muzea v Chrudimi: Alfons Mucha - Plakáty 

Pardubice (23. 8. 2012) – Již 27. září otevře Regionální muzeum v Chrudimi, příspěvková organizace Pardubického kraje, novou expozici jedinečné kolekce plakátů grafiky Alfonse Muchy. Moderní výstavní prostory nabídnou všech 42 litografií z let 1894 až 1930. Přípravy unikátní expozice se za vydatné podpory Pernicové rozběhly na jaře letošního roku.  Pardubický kraj na sbírku přispěl 2,5 miliony korun, město Chrudim přidalo jeden milion.
„Nejvíce prací pochází z Muchova pařížského působení, kdy vznikla jeho nejznámější díla, která mu přinesla světovou proslulost,“ upozorňuje Jana Pernicová, radní Pardubického kraje zodpovědná za školství, kulturu a památkovou péči. Aby mohla být sbírka dlouhodobě vystavena, bylo třeba zajistit podmínky odborného uložení, které se vstupem návštěvníka promění v jedinečný výstavní prostor,“ vysvětluje Pernicová. Stavebně byly upraveny dvě místnosti dle výtvarného návrhu architekta Jiřího Krejčíka a opatřeny moderní audiovizuální a světelnou technikou. Byla provedena odborná adjustace všech plakátů tak, aby celá kolekce 42 litografií byla chráněna před slunečním zářením, prachem a vlhkostí.
V audiovizuální místnosti se návštěvníci mohou shlédnout životopisný film, obrazovou prezentací s Muchovým životopisem, ale také jeho návrhy a studie, které sloužily jako příručka pro studenty uměleckých škol a pro umělecké řemeslníky - Documents Décoratifs, Figures Décoratives. 
 
Plakáty Alfonse Muchy ve sbírkách Regionálního muzea v Chrudimi
Významným fondem sbírky výtvarného umění v Regionálním muzeu v Chrudimi je soubor 42 litografií (chromolitografií) významného českého malíře, představitele secese, Alfonse Muchy (1860-1939). Převážná část tohoto souboru byla muzeem získána v roce 1897, a to po velmi úspěšné Muchově výstavě v Chrudimi ve výstavních sálech tehdejšího Průmyslového muzea pro východní Čechy, kterou připravil pražský nakladatel František Topič. V následujících letech byla sbírka rozšiřována. Celý fond byl uchováván v depozitáři muzea, téměř nevyužit, až do sedmdesátých let 20. století. V letech 1978-1981 proběhla výstava Alfons Mucha – Plakáty, kde mohli návštěvníci shlédnout kolekci 39 Muchových litografií. Úspěch zaznamenala i výstava Alfons Mucha – Plakáty, dokumenty o výstavách doma i v zahraničí, která se uskutečnila v roce 1990. V roce 1997 byly všechny Muchovy plakáty odborně zrestaurovány a po celkové generální opravě muzea (1995-96), bylo 39 Muchových litografií vystaveno v nové stálé expozici muzea. Aby byly exponáty ochráněny před možným poškozením dlouhodobým vystavováním, byla tato expozice koncem roku 2007 zrušena. V následujícím roce byly všechny plakáty nově adjustovány do rámů s ochrannými fóliemi. V posledních letech byl soubor prezentován na krátkodobých výstavách v zahraničí, např. v Holandsku, v Polsku či v Maďarsku.