29. září se uskuteční slavnostní otevření nového Městského muzea 
Dopravní křižovatky v Českotřebovském muzeu                  

V sobotu 29. září v 10 hodin bude slavnostně otevřeno nové českotřebovské Městské muzeum. Otevření pro veřejnost bude ve stejný den od 13 hodin. Po rekonstrukci a dostavbě historického domu čp. 11 v Klácelově ulici bude mít město Česká Třebová bohatší městskou památkovou zónu o nově vybavený komplex staveb, ve kterém bude do 40 letech (!) novou  výstavní expozici.  Již dvě generace tedy mohly navštěvovat pouze čas od času pořádané výstavy, nyní budeme mít možnost navštěvovat expozice nepřetržitě šest dní v týdnu, tedy denně mimo pondělí  vždy od 10 do 18 hodin. Tak velký úkol si dali pracovníci našeho Městského muzea. Celý nově otevřený komplex Městského muzea (historická budova, tzv. Gzílův dům, dostavba proluky po bývalém Matouškově stavení a zahradní expozice) má nyní jediné čp. 11. Má v zadním traktu parkovou úpravu, která ještě bude doplněna mobiliářem a bude přístupná veřejnosti, umožní pořádat akce pro veřejnost i v této zajímavé klidové zóně, přístupné ze Školní ulice i z ulice Podbranské.  
 
Co najdeme v novém muzeu?  Nechme se především překvapit, už to dlouho trvat nebude. Nicméně některé základní informace jsou pro veřejnost před otevřením zapotřebí."V nově rekonstruovaném muzeum bude stálá expozice, pro kterou je vyčleněno cca 80% výstavních ploch a zbytek tvoří přízemí historického Gzílova domu, kde budou pořádány příležitostné výstavy, říká ředitelka Městského muzea Mgr. Jana Voleská a pokračuje: "Stálá expozice městského muzea se připravuje podle připraveného scénáře, má název "Dopravní křižovatky". V první části zahrnuje "Dějiny železniční dopravy v regionu z pohledu cestujících", nikoliv tedy z odborného či technického hlediska. Pro odborný pohled máme jiná specializovaná muzea. I tak bude naše expozice zohledňovat vývoj techniky, budeme vystavovat modely, z nichž jeden bude pohyblivý, železniční uniformy, jízdenky, ukázky jak se cestovalo. Návštěvník bude v pozici cestujícího na železnici v průběhu let od zavedení železnice do města do současnosti.
Druhá část expozice se věnuje letecké dopravě, kde prezentujeme aviatické vynálezy českotřebovského akademického sochaře a všeuměla Františka Formánka.
Třetím příspěvkem města Česká Třebová k dopravní problematice jsou vynálezy bratří Františka a Mojmíra Stránských tedy vývoj a zavedení sériové výroby  tříkolky Oskar a Velorex, kde se snažíme představit vývoj vozítka od prototypu po sériovou výrobu. Na odkrytí této historie a získání unikátních exponátů bylo třeba vykonat spoustu práce. Podařila se jen díky vynikající spolupráci  se členy  Fanklubu Velorex. Tato spolupráce bude nakonec zřejmá i vede dnech slavnostního otevření expozice 28. - 30. září, kdy Fanklub Velorex uspořádá v České Třebové další sraz vozítek velorex. Desítky velorexů ve dnech otevření muzea jistě občané České Třebové zaregistrují, uskuteční se i tradiční "spanilá jízda" vozítek velorex v nejrůznějším provedení městem.
Přestože Česká Třebová leží prakticky "na střeše Evropy", tedy na hlavním evropském rozvodí, je čtvrtým zastavením na téma doprava ještě menší expozice historie projektu spojení tří moří, které v současnosti prezentuje záměr vybudovat kanál Dunaj - Odra - Labe. Na mapě budoucího kanálu totiž figuruje i město Česká Třebová."
 
Krátkodobé výstavy. V přízemí historické budovy čp. 11 máme vyčleněn prostor pro pořádání krátkodobých výstav, během roku se budou postupně obměňovat. již na začátek připravují pracovnice Městského muzea ve spolupráci se státním archivem opravdový "bonbónek" - takové "překvapení. Jde o výstavu, která tu ještě nebyla a také tak hned nebude.   Budou zde vystaveny archivní dokumenty, nejstarší poklady se vztahem k České Třebové a také dokumenty z historie Římskokatolické farnosti. Jde tedy o opravdové poklady světské i církevní historie města a regionu. Všechny vystavěné materiály budou samozřejmě  originály. 
Část této krátkodobé expozice bude ještě věnována výsledkům archeologického průzkumu, který byl proveden v souvislosti s budováním přístavby muzea a který přinesl poměrně pozoruhodné výsledky, které mění pohled na první osídlení našeho města.
 
Jak bude probíhat provoz nově otevřeného muzea. Expozice městského muzea budou otevřeny denně mimo pondělí od 10 do 18 hodin. "Snažíme se posunout dobu otevřeno co nejvíce do odpoledních hodin, je to trend, který umožní  návštěvu muzea občanům," říká Jana Voleská. V přízemí bude recepce, kde návštěvník dostane informace z oblasti působení muzea, zakoupí si vstupenku. Budou zřízeny dva návštěvní okruhy: první pro návštěvu krátkodobých aktuálních výstav a druhá pro návštěvu celého objektu. Na recepci si návštěvníci mohou odložit zavazadla, bude zde šatna, automat na kávu, budou zde k dispozici informační materiály o našem městě. Bude zde zřízen veřejný přístup na internet (wifi).  Pro badatele budou nově vyčleněny dva dny - středa a pátek. Badatelna a přednášková síň v  jsou v prvním poschodí. Nejvíce používaná část knihovny muzea bude přímo v nové budově, ostatní materiály pro badatele budou zajištěny z prostor depozitáře. Abychom mohli co největší část nové budovy využít pro expozice muzea, budou i nadále Kanceláře muzea sídlit na dosavadní adrese vlastně "přes ulici" v čp. 80.
 
Muzeum bude také pořádat přednášky a semináře. Jedním z prvních bude seminář k novým archeologickým nálezům přímo na zahradě muzea. Jde nejen o jejich prezentaci, ale také interpretaci za účasti  historiků, kteří se zabývají  historií a kolonizací území. K dispozici bude také zahradní prostor. Variabilita možností nám umožní např. pořádat vernisáže a podobné akce v přednáškovém sále,  v prostorách recepce nebo také ve venkovním zahradním prostoru.
 
Co městské muzeum dělat nebude
Zatím jsme byli zvyklí navštěvovat výstavy pořádané městským muzeem ve výstavním sále Kulturního centra. Každý rok se zde konalo několik znamenitých a zajímavých výstav. Tato praxe nyní s otevřením nové vlastní budovy městského muzea končí, muzeum získalo vlastní prostory, ve kterých má také technické zázemí a nemá ani tolik personálních možností, aby dělalo ještě další externí výstavy. Uvědomme si, že přes léto ještě zajišťuje průvodcovskou činnost v Chaloupce Maxe Švabinského v Kozlově a v rotundě sv. Kateřiny.
 
Milan Mikolecký
 
Slavnostní otevření Městského muzea se uskuteční 29.9. 2012 v 10 hodin. Na slavnost je pozváno několik desítek hostů a spolupracovníků, bez kterých by se otevření této budovy v této podobě nikdy neuskutečnilo. Mnozí z nich dosud svou účast na této akci ještě nepotvrdili.  Počítá s es účastí hejtmana Pardubického kraje a předsedy RRR soudržnosti Severovýchod  Radko Martínka, a radních Martina Netolického a M. Stejskala, Ing. Oldřicha Vlasáka, poslance a místopředsedy evropského parlamentu, pozváni jsou i zástupci ministerstva kultury, jistě přijedou alespoň někteří poslanci zvolení za náš Pardubický kraj a senátor Petr Šilar. Po slavnostním přestřižení pásky se bude konat krátký briefink pro novináře a po skupinkách i prohlídka prostor a expozic.
Veřejnost bude mít příležitost poprvé projít nově vybudovanými prostory a expozicemi po skupinkách  od 13 hodin. od neděle 30. září již začíná pravidelný provoz městského muzea.