Městské muzeum Česká Třebová
vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa:
Recepční ( 2 pracovní místa, 1 + 0,5 úvazku )

MÍSTO VÝKONU PRÁCE:
- Městské muzeum Česká Třebová, Klácelova 11, 560 02 Česká Třebová.
POŽADAVKY:
- znalost anglického jazyka,
- vzdělání minimálně středoškolské, výhodou je vysokoškolské se zaměřením na kulturu a cestovní ruch.
- aktivní znalost práce na PC
- bezúhonnost,
- flexibilita, samostatnost, spolehlivost, odpovědnost,
- dobré komunikativní schopnosti, příjemné vystupování,
- orientace v kulturní nabídce Českotřebovska (památky, kulturní zařízení ).
CHARAKTERISTIKA POVOLÁNÍ:
- práce spojená s prodejem vstupenek a suvenýrů,
- poskytování informací o nabídce muzea a dalších kulturních zařízení,
- dohled a zajišťování provozu v šatně,
- podávání odborných informací včetně dozoru v expozicích,
- obsluha technických zařízení souvisejících s provozem recepce,
PŘEDPOKLÁDANÝ NÁSTUP:
- polovina měsíce září
PLATOVÉ PODMÍNKY:
- Zařazení dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů a
nařízení vlády č. 130/2009 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných
službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.
INFORMACE POSKYTNE:
- Mgr. Jana Voleská, ředitelka, tel.: 465 534 516
- Sylva Šrajerová, mzdová účetní, tel.: 465 534 516
PŘIHLÁŠKY:
Musí obsahovat tyto náležitosti:
- Jméno, příjmení
- Datum a místo narození
- Státní příslušnost
- Místo trvalého pobytu
- Telefonický kontakt
- Datum a podpis
- Emailový kontakt
 
K přihlášce je nutno připojit tyto doklady:
- životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech,
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,
- kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
Písemné přihlášky zasílejte do 17. 8. 2012 v obálce označené v levém horním rohu
nápisem „VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ „ na adresu:  Městské muzeum Česká Třebová   Klácelova 80  560 02 Česká Třebová
 
O termínu výběrového řízení Vás budeme informovat emailem