Příborská básnířka navštívila Českou Třebovou                 

Příbor je nejstarším městem okresu Nový Jičín. Rozkládá se na obou březích řeky Lubiny, je lemován předhůřím Beskyd s vyhlídkou na Štramberskou trúbu, malebné Hukvaldy a staroslavný Radhošť. Tam žije a tvoří básnířka a spisovatelka Mgr. Irena Kopecká. Dosud vydala čtrnáct básnických sbírek, knihu pohádek a humorně laděnou knížku inspirovanou zážitky ze své učitelské praxe. Tvorba paní Kopecké je podmanivá. Jistě proto, že se v ní nesoustřeďuje sama na sebe. Oslavuje život kolem sebe, krásu přírody, běžné věci, které nás obklopují. Kdo miluje poezii a přečte si třeba jen jednu báseň paní Ireny Kopecké, chtě nechtě se pozastaví, zamyslí a uvědomí si jakousi energii, která se z veršů přenáší na čtenáře. Kromě vlastní tvorby je paní Kopecká šéfredaktorkou časopisu Lašský dostavník, který vychází podle potřeby kulturně-vlastivědného občanského sdružení Království Lašského.
V pondělí 6. srpna se paní Irena Kopecká na cestě do Krkonoš a Českého ráje zastavila v České Třebové. Doprovázela ji paní Ludmila Hanáková, přítelkyně a spolupracovnice při sestavování Lašského dostavníku, při hledání sponzorů na vydávání knih, zkrátka taková dobrá duše, kterou by potřeboval asi každý z nás. Setkání s paní Kopeckou a Hanákovou, to byl nezapomenutelný zážitek. Z obou žen vyzařoval klid, vyrovnanost, z člověka hned spadla jakákoliv tréma. Skromnost, schopnost odpouštět, vnímat problémy ostatních, umět rozdávat a ne brát – to je krédo básnířky Kopecké a jejích blízkých. Zní to jako z pohádky, ale je to tak. A jaký dojem měly paní Kopecká a Hanáková z našeho města? Za necelé dvě hodiny stihly prohlédnout Staré i Nové náměstí, obejít kostel sv. Jakuba, navštívit románskou rotundu sv. Kateřiny, projít uličkou Na Splavě, zajít ke kapli P. Marie Na Horách, postát u rybníčku v Javorce. Naše město na ně zapůsobilo velice dobře, především po stránce podpory kultury a údržby památek. Paní Kopecká zašla do knihkupectví Paseka a dohodla se s paní vedoucí na dodání několika výtisků své další básnické sbírky, která vyjde na podzim tohoto roku. Čtenáři poezie tak budou mít možnost zakoupit si verše příborské básnířky přímo v místním knihkupectví.
Na závěr ukázka tvorby paní Ireny Kopecké – báseň Vrásky ze sbírky Cesta za nadějí:

VRÁSKY

Větvičky vrásek
naděluje čas,
jsou šperkem tváří,
moudrostí v nás.
Nosme je s hrdostí,
vždyť pořád platí,
že všechny starosti
v lásce se ztratí.

Polákovi