Českotřebovský deník 218/2012 (3.9.)                                   
V

Česká Třebová, Jihlava/3. září 2012
Jen v superlativech mluvil o své návštěvě společnosti CZ LOKO a jejich závodů v České Třebové a Jihlavě Peter Gerstmann, nejvyšší představitel německého koncernu Zeppelin. „Zatím jsem CZ LOKO viděl jen na papíře. Chtěl jsem získat pocit, jak firma funguje, co je za ní fyzicky, a musím říct, že jsem tím byl ohromen,“ říkal po skončení své pracovní návštěvy. Koncern spoluvlastní CZ LOKO přes českou dceřinou firmu Phoenix - Zeppelin. „V rámci naší nové strategie se hlavně zaměřujeme na řešení problémů zákazníků. Určitě nebude náš byznys do budoucna postaven na počtu prodaných kusů motorů, ale na komplexním řešení služeb,“ uvedl Peter Gerstmann. Tuto strategii hodlá koncern aplikovat do všech oblastí energetických systémů – dodávek energií, lodních i lokomotivních aplikací. Právě železnice je oblastí, kde CZ LOKO představuje významného partnera. „Po změnách generálních ředitelů v koncernu Zeppelin a ve společnosti Phoenix – Zeppelin to pro nás byla důležitá návštěva. Máme šanci dostat své služby a produkci i na globální trhy, kde skupina Zeppelin působí. Ještě to nějaký čas potrvá, ale možnosti tu jsou,“ uvedl Josef Bárta, generální ředitel CZ LOKO.
***
Akciová společnost CZ LOKO patři mezi přední středoevropské firmy zaměřené na výrobu, opravy a modernizace lokomotiv. Její obrat v roce 2011, kdy v ní pracovalo 727 zaměstnanců, vzrostl na 2,156 miliardy korun Vedle hlavního závodu v České Třebové má společnost provozovny také v Jihlavě a Nymburce. V zahraničí má firma výrobní pracoviště v Litvě, Lotyšsku, Bělorusku a Ruské federaci.
 
Leoš Novotný si prohlédl českotřebovský dopravní terminál, zastávky Leoexpressu zatím neslíbil

V minulém týdnu se uskutečnila dříve domluvená návštěva  podnikatele v oblasti dopravy Leo Novotného v České Třebové. Navštívil jak třebovskou radnici, tak si prohlédl dopravní terminál Jana Pernera, byl překvapen rozsahem stavby, zajímal se o  možnost zřízení kanceláře své firmy. Hovořilo se nejen o expresní železniční dopravě a o zastávkách Leoexpressu na našem terminálu, který umožní napojení České Třebové, ale i okolních měst na expresní linky, ale i možnostech autobusové dopravy, neboť Leoš Novotný nabízí také zajištění komplexní dopravy pro zaměstnance firem apod. Možnost propojení vlak autobus na našem terminálu je pro něho podnětem k přemýšlení. Projekt Leoexpress představuje zajištění osobní dopravy na páteřní lince přes Českou republiku na komerčním základě a zastávky expresu v České Třebové přichází v úvahu jen  tehdy, pokud to bude mít ekonomický smysl. V případě, že další spoje  stejným směrem zde staví v intervalu několika minut, nemohou zřejmě přinést očekávaný ekonomický přínos.  To si uvědomuje i starosta Jaroslav Zedník, který ani nepožaduje zastavování všech spojů, ale výběru několika, které jedou právě v době, kdy např. ČD svoje dosavadní spoje vypouští. Takové spoje se našly zatím čtyři a  mluvilo se o nich. Pokud  se z nich podaří vybrat  např. spoje dva (např. zastavil by ranní spoj na Moravu a Ostravu, který chybí chybí), byl by to velký úspěch.   Nové soupravy Leoexpressu by jistě byly atraktivní alternativou pro cestující z našeho dopravního uzlu.  (Informace podal starosta Jaroslav Zedník) 
Ještě Regiojet:  Jednání s majitelem firmy Regiojet také ještě zcela neskončila, i zde je náš terminál také určitým lákadlem. Nemusí se opět jednat o všechny spoje. Tím spíš, že od nového grafikonu již snad nemají stavět v Ústí nad Orlicí.  Jistě je za tím  také ekonomické hledisko, i když se mluví o důvodu výluk na trati... Regiojet zatím  Českou Třebovou projíždí, ale ne až tak úplně, možná jste si všimli, že jeho souprava stála zastavená někdy i u našeho prvního nástupiště, nikdo však nenastupoval ani nevystupoval.   Jen o několik minut zpožděná souprava musela ve směru do Prahy u nástupiště počkat, až projede mezinárodní expres z Vídně, kterému by souprava Regiojetu dále na trati překážela.
 
Viník apokalypsy ryb na Třebovce asi znám nebude.

Podle informace pracovníků odboru životního prostředí MěÚ bylo provedeno šetření, hledající viníka nedávné otravy ryb na Třebovce bez konkrétního zjištění  původce.  Šetření proběhlo již v době, kdy nebylo možné zjistit, kudy došlo k přítoku jedovaté složky do řeky a prý bylo pozdě i na to, aby se z rozboru mrtvých ryb zjistila alespoň látky, která otravu způsobila.  Příliš tomu ale nevěřím, rozbor mrtvých ryb by jistě nějaký výsledek dal (materiálu bylo opravdu dost), pouze by to bylo možná drahé. Bylo by alespoň možné pokračovat v šetření nepřímo nebo alespoň vyloučit některé zdroje. K otravě došlo prokazatelně po velkém dešti, což napovídá o tom, že mohl jed přitéci z některého odpadního potrubí či dešťové kanalizace v oblasti Benátek. Další šetření se tedy již zřejmě provádět nebude, rybáři mají další letošní ztrátu. Pouze se bude úsek v Benátkách častěji a podrobněji monitorovat než dosud, aby se případný další úhyn ryb zaregistroval co nejdříve a šetření  pak mohlo proběhnout úspěšně...
Nebyla to letos první otrava na Třebovce. Už v červnu byly nalezeny desítky mrtvých ryb na úseku Třebovky pod čističkou. Tato otrava viníka má, byla způsobena přepojováním technologie právě rekonstruované čistírny odpadních vod  ze starého systému na nový a téměř celý jeden den se voda nečistila. Současně byl (jako celý letošní rok) mizerný průtok vody v Třebovce, který nebylo možné vylepšit regulací na hrázi rybníka Hvězda, který se vlastně od jara ještě nepodařilo ani plně napustit, takový je suchý rok.  Toto přepojení technologie čistírny bylo povoleno Krajským úřadem, proto prý viník za škodu při červnovém úhynu neodpovídá. (mm)
 
Přehlídka škol a učilišť bude opět v České Třebové v říjnu  

Vážení přátelé, stejně jako v loňském roce Vás žádáme o spolupráci a prosíme o otištění následující informace v říjnovém vydání Vašeho zpravodaje.  Ve dnech 10.10.  a  11.10. 2012 pořádá Úřad práce ČR - krajská pobočka v Pardubicích na Vyšší  odborné  škole  a  Střední  škole  technické v České Třebové, Na Skalce,  Přehlídku středních škol a učilišť.
Ve středu  10.10.2012 je přehlídka pro veřejnost otevřena od 12:00 do 17:00 hodin,
ve čtvrtek  11.10.2012 od 8:00 do 17:00 hodin.
Získáte zde podrobné informace o studiu a přijímacím řízení. Obdržíte informační a propagační materiály, prohlédnete si expozice vystavujících škol. Pro zájemce budou poskytovány informace o rekvalifikačních kurzech, celoživotním vzdělávání a trhu práce.
Občerstvení je zajištěno po celou dobu konání Přehlídky středních škol a učilišť.
Iva Tomšová, Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání Úřad práce ČR- krajská pobočka v Pardubicích Kontaktní pracoviště Ústí nad Orlicí, 17. Listopadu 1394 tel: 950 172 445
Turisté pochodovali po trase R43, podpořil je hejtman Martínek

Moravská Třebová (1. 9. 2012) – Pochod za stavbu rychlostní  silnice R43, který potřetí zorganizoval po dálničním tělese budoucí trasy Klub českých turistů, podpořil hejtman Radko Martínek.  Uvedl, že náš region trápí špatná dopravní dostupnost. Odkládání výstavby rychlostní silnice brání rozvoji ekonomiky.
„R43 je stavba, která má pro náš region  klíčový význam. Bez výstavby R35 a R43 nenastane rozvoj a nemůže se snižovat nezaměstnanost  v našem kraji,“ vyjádřil hejtman poděkování všem účastníkům, kteří se zúčastnili dálkového pochodu, a chůzí  či jízdou na kole  podpořili výstavbu. Příznivce bezpečné dopravy  neodradilo ani nepříznivé počasí.  Hejtman, vystudovaný historik, ocenil, že autor publikace o historii stavby, kterou začali budovat Němci, se systematicky věnuje osvětě. Výklad historika Tomáše Jandy tentokrát nezněl v přednáškovém sále, ale  lidé si ho mohli vyslechnout přímo v terénu.
Startovacích míst bylo třináct. Ze severu zájemci vyrazili z Moravské Třebové, Velkých Opatovic nebo Boskovic. Od jihu šli turisté  z Brna,  Kuřimi a dalších míst. Místem setkání pochodu se stal Mladkov, kde byla připravena k podpisu petice na podporu stavby R43. Aktivisté tak chtějí apelovat na vládu, aby se začala zabývat problémy na přetížené silnici z Brna směrem na Svitavy.
 
Dopravní omezení v Trhové Kamenici

Pardubice (30. 8. 2012) - Krajský úřad Pardubického kraje povolil částečnou uzavírku na silnici I/37 na průtahu obcí Trhová Kamenice. Důvodem je rekonstrukce vozovky, úprava krajnic a dopravního značení. Délka opravovaného úseku  je necelý kilometr a práce budou  trvat od 4. září 2012 do 5. října 2012.  Provoz na silnici bude upraven nejprve přechodným dopravním značením a poté bude doprava vedena kyvadlově v jednom jízdním pruhu. Objízdná trasa se proto nestanovuje.
Staré Město u Moravské Třebové má opravenou hasičskou zbrojnici

Dobrovolní hasiči z obce Staré Město u Moravské Třebové v sobotu slavnostně otevřeli opravenou hasičskou zbrojnici. Slavnosti  předání  nových prostor místním hasičům  přihlíželi hejtman Radko Martínek a poslanec Václav Neubauer. Zbrojnici si opravili hasiči z velké části sami. „Považuji za mimořádné, že lidé pracovali zadarmo. Zaslouží si velké poděkování a obdiv jako jejich velitel, který členy sboru dokázal správně  motivovat,“ vyzdvihuje hejtman Martínek obrovské úsilí dobrovolníků, kteří odpracovali na stavbě neuvěřitelných osm tisíc hodin.  Podařilo se jim tak původní rozpočet dosahující více než tři miliony korun snížit na polovinu. Modernizaci z větší části zaplatily obec Staré Město a město Moravská Třebová. Sto tisíci korunami přispěl Pardubický kraj z programu na obnovu venkova.   Sotva dokončili opravu hasičské zbrojnice, už pomýšlí  na rekonstrukci věže.   Po skončení oficiální části se přihlásil o slovo jeden z dobrovolných hasičů a vyzval hosty o pomoc při shánění finančních prostředků na opravu věže. Jeho výzva se setkala s pochopením.  První příspěvek, dva tisíce korun, na místě dostal od hejtmana Martínka. Zbývá sehnat  ještě 398 tisíc a práce mohou začít. 
Navržený program 82: schůze rady Pardubického kraje (čtvrtek 6.září) 

Informace hejtmana a radních o činnosti

Informační strategie Pardubického kraje

Globální granty OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Projekt v oblasti kultury v rámci ROP 3.1

Uvolnění finančních prostředků na prezentační akce Pardubického kraje

Záležitosti v oblasti krizového řízení

Záležitosti komisí Rady Pardubického kraje

Projekty koordinační a řídící skupiny nemocnic Pardubického kraje

Záležitosti nemocnic s akutními lůžky VII.

Zastoupení Pardubického kraje ve společnosti Agrovenkov, o.p.s.

Náhrada škod způsobených vybraným zvlášť chráněným živočichem a dotace v rámci opatření ve veřejném zájmu dle zákona o lesích

Majetkové záležitosti Pardubického kraje

Veřejná zakázka na dodávku osobních počítačů

Veřejná zakázka - Distribuce a tisk hlasovacích lístků a úředních obálek pro krajské referendum

Rozbor kontrolní činnosti Krajského úřadu Pardubického kraje za I. pololetí 2012

Záležitosti v oblasti školství

Záležitosti v oblasti školství I.

Záležitosti v oblasti Kultury

Investiční akce v oblasti školství

Investiční akce v oblasti kultury

Investiční akce v oblasti zdravotnictví

Investiční akce v oblasti zdravotnictví II

Investiční akce v oblasti kanceláře ředitele úřadu

Různé