Pochod Lanškrounská kopa 2012 po čtyřicátéčtrvrté

V sobotu 8. 9. 2012 se konal 44. ročník dálkového pochodu Lanškrounská kopa. Trasy byly vytyčeny pro pěší, in-line bruslaře a cyklisty na horských a silničních kolech. V neděli po 22. hodině byl oznámen rekordní počet - 5930 účastníků, který je současně výzvou pro příští 45. ročník k překonání 6-ti tisícové hranice. Na Městských slavnostech 7. - 8. 9. 2012 mimo jiné vystoupili Tomáš Klus, Jablkoň, Martin Harich, The Tap Tap a Naďa Urbánková & Bokomara. V pátek i v sobotu byly na náměstí k vidění velkolepé ohňostroje. V sobotu v 15 hodin byl v Lanškrouně také slavnostně otevřen lehkoatletický stadion, který nese jméno Romana Šebrleho (byl osobně přítomen na tribuně v pátek večer spolu s Květou Jeriovou). Na kontrolním stanovišti ve sportovním areálu ve Výprachticích účastníci na cyklotrase zastihli našeho hejtmana Martínka a radní Pernicovou se starostou Výprachtic JUDr.Stejskalem. Diskutovalo se o složitosti podvojného účetnictví pro malé tělovýchovné organizace i o celkovém nedostatku financí pro sportovce po zkrachování podniku Sazka. Na Mariánské hoře jsem potkal českotřebovské turistky - turistická fotoreportérka paní Červinková nás vyfotografovala.V.Polák
V pátek 7.9. po 14 hodině projela první auta po nově rekonstruovaném úseku I/14 v Rybníku 

 
Jiří Grygar zaplnil  Malou scénu

V neděli 9.9. odpoledne od 16:30 hodin se sál českotřebovské Malé scény zaplnil do posledního místa na besedě s předním českým vědcem, astrofyzikem RNDr. Jiřím Grygarem, CSc. Beseda byla velmi zajímavá, přednášející  se věnoval každému z mnoha položených dotazů, podepisoval své knihy, byl velmi vstřícný a s každým se dokázal pobavit  a živě diskutovat. Zázemí pro akci poskytlo Kulturní centrum. Jiří Grygar nepřednášel v České Třebové poprvé, mohla navázat na svoji dřívější besedu, byť se uskutečnila již před řadou let.  Přijel do České Třebové vlakem  s časovou rezervou a mohl se také seznámit s pamětihodnostmi našeho města. Akci uspořádala Koalice pro Pardubický kraj jako akci předvolební. Na besedě tedy byl vidět  velký počet kandidátů do krajských voleb za tuto koalici, nebyl to však žádný "předvolební mítink, nikdo nevedl dlouhé ani krátké předvolební projevy, veškerý čas besedy byl věnován vzácnému hostu, kterým Jiří Grygar bezesporu je. 
Fotografie Jiří Vencl
 
 
Maraton hlasování o evropských fondech

Zatímco Českou republikou otřásají v souvislosti s evropskými fondy korupční skandály, v Bruselu pokračuje vyjednávání o jejich budoucí podobě. Počátkem prázdnin totiž členové výborů Evropského parlamentu hlasovali o legislativním balíčku, který bude upravovat čerpání evropských fondů po roce 2013.
Do procesu se tak vedle Evropské komise a Rady EU formálně zapojil také Evropský parlament. Moji kolegové přitom byli nadmíru aktivní; k jednotlivým nařízením podali téměř 4 tisíce pozměňovacích návrhů. To potvrzuje fakt, že problematika evropských fondů je opravdu komplikovaná a pro poslance i členské státy zásadní.
Já sám jsem v pozici koordinátora své politické skupiny a stínového zpravodaje ke všem nařízením po konzultacích s ministerstvem pro místní rozvoj, regiony a obcemi podal 134 pozměňovacích návrhů a také jsem se připojil k některým pozměňovacím návrhům jiných zpravodajů. Mezi mé priority patřilo snížení administrativní zátěže, zajištění vyšší flexibility pro členské státy a konečné příjemce, zaměření investic na klíčové priority (zejména pak zdůraznění podpory infrastruktury) a posílení role místních a regionálních samospráv. Samotné hlasování o pozměňovacích návrzích, které trvalo několik dnů, bylo velmi složité, protože jednotlivé návrhy se vzájemně vylučovaly, poslanci některé návrhy stahovali nebo se je ještě snažili ústně pozměnit. Hlasovací archy, které jsme dostali až pozdě v noci den před hlasováním, čítaly stovky stran a měli jsme tak nelehkou práci se v nich zorientovat a zaujmout pozice. Co se vlastně odhlasovalo tak bylo ještě dlouho po hlasování tak trochu záhadou.
Dnes je však jasné, že podmínky pro využívání evropských fondů budou přísnější. Evropský parlament navíc nařízení neschválil jako takové, jak to běžně dělá, ale schválil pouze předběžný mandát pro vyjednávací týmy. Současně jmenoval poslance, včetně mě, do těchto týmů. Tak budeme moci začít debaty s členskými státy a Evropskou komísí v rámci tzv. trialogu, aby se celý proces přijímání legislativy příliš nezpozdil. Vyjednávání nicméně nebudou jednoduchá a pro všechny zúčastněné půjde o vůbec první zkušenost, protože spolurozhodování Evropský parlament získal až Lisabonskou smlouvou.
Vzhledem k tomu, že vedle předsedkyně se jako jediný poslanec budu mít možnost účastnit práce všech vyjednávacích týmů, budu mít na jedné straně plné ruce práce vše zvládnout, na stranu druhou však máme jedinečnou příležitost prosazovat zájmy České republiky a jejich samospráv.
Ing. Oldřich Vlasák, místopředseda Evropského parlamentu