Českotřebovský deník 226/2012 (11.9.)                                  

V pondělí 10. září odpoledne byla ve Výstavní síni Kulturního centra otevřena výstava prezentací soutěže cesty městy. Přináší příklady zajímavých řešení oceněných v soutěži, kde získalo také jako jednu z hlavních cen také město Česká Třebová a realizaci projektu multifunkčního terminálu Jana Pernera (Byla to Cena  společnosti Škoda auto za spojení hromadné a individuální dopravy). Výstava předznamenává události, které budou v Kulturním centru a na Starém náměstí v příštím týdnu.  Snímky některých prezentací z výstavy, která je veřejnosti přístupná do 20. září denně od 9 - 12 a od 13 - 17 hodin.

Vyhlášení vítězů 11. ročníku soutěže Cesty městy & Konference o udržitelné dopravě

Česká Třebová, 20. září 2012
 
Nadace Partnerství Vás srdečně zve do České Třebové na vrchol letošního ročníku soutěže Cesty městy. Ve čtvrtek 20. září proběhne v místním kulturním centru Konference o udržitelné dopravě, během níž dojde ke slavnostnímu vyhlášení vítězů letošního ročníku soutěže. Na hlavním náměstí je rovněž pro veřejnost připravena interaktivní akce věnována tématu šetrné mobility.  Soutěž Cesty městy je určená pro dopravní řešení zaměřená na zvyšování bezpečnosti provozu. Jejím cílem je zviditelnit a odměnit kvalitní dopravní řešení realizovaná v České republice, která se mohou stát inspirací pro ostatní obce. Hlavními partnery soutěže a slavnostního vyhlášení jsou Škoda Auto, 3M, BESIP, Moderní obec, Ministerstvo životního prostředí ČR a město Česká Třebová.  Přijďte se dovědět více o tématu bezpečnosti dopravy!
Hlavní program: 
Šetrná mobilita                                   Akce pro veřejnost, Staré náměstí, 9.30 – 15.30 hodin
Konference o udržitelné dopravě       vystoupí zástupci ČVUT, MDČR, SFDI, Nadace Partnerství aj.
                                                             Kulturní centrum, Nádražní 397, 10.15 – 15.30 hodin
Slavnostní vyhlášení vítězů                 Kulturní centrum, Nádražní 397, 14.00 – 14.30 hodin
 
Poutníci v pivovaru

Zveme v neděli do Pivovaru Faltus, kde od 16 hodin hrajeme. Minulý týden tam hráli Medvědi a bylo to tam hodně zajímavé. Dobré pivo, jídlo a vtipné soutěže, tak se přijďte podívat.

 

EU přitvrdí v dosahování energetických úspor, ale státy nebudou zcela zbaveny možnosti volně dýchat. Nařizování úspor energie u koncových zákazníků může být v rozporu se zásadami smluvní volnosti a svobody podnikání

EP dnes čeká hlasování o nové legislativě v oblasti energetické účinnosti.
„Jedná se o krvavý kompromis zohledňující požadavky členských států, aniž by byl přitom puštěn ze zřetele ambiciózní cíl dosažení 20% úspor energie do roku 2020. Pokud by současná legislativa zůstala v platnosti beze změny, bylo by uvedeného cíle dosaženo jen z poloviny“, uvádí k tomu europoslanec Jan Březina, který se jako člen výboru pro průmysl, výzkum a energetiku na přípravě nové legislativy podílel.
„Výslednou podobu návrhu považuji za řešení, které pro členské státy není nadměrně svazující, ale ponechává jim rozumnou míru volnosti. Přesně tímto směrem by se evropská energetická politika měla ubírat“, uvádí k tomu Březina.
Hlavní bitva byla svedena o povahu národních cílů úspor energie, které byly nakonec dohodnuty jako nezávazné. „Rozhodující je zachování závazné povahy celounijního cíle, na jehož dosažení mají členské státy povinnost s Komisí účinně spolupracovat“, komentuje dohodu Březina.Březina kromě toho zdůrazňuje, že nová legislativa přichází s některými novými závaznými cíli. „Každý členský stát bude muset každoročně renovovat dle standardů energetické účinnosti 3% budov obývaných centrálními státními orgány s tím, že může alternativně uplatnit jiná opatření dosahující rovnocenných úspor.   Počínaje rokem 2014 se navíc zavádí povinnost zajistit energetické úspory u koncových zákazníků ve výši 1,5% všech prodejů energie, přičemž dosažení této hodnoty se bude počítat vždy z tříletého průměru. Navíc bude na každém členském státu, zda do této hodnoty zahrne plně nebo částečně prodej energií v sektoru dopravy, který patří mezi ty energeticky náročnější“, shrnuje výslednou podobu závazných cílů v rámci každého členského státu Březina. „Nařizování úspor energie u koncových zákazníků považuji za poněkud fantasmagorickou. Do tržní ekonomiky taková regulace podle mého názoru vůbec nepatří. Kromě toho je namístě obava, že by se mohlo jednat o porušení zásad smluvní volnosti a svobody podnikání“, vyjadřuje svou námitku Březina. „Podle odhadů by přijatá opatření měla vést k úsporám energie do roku 2020 ve výši 17%, tedy jen lehce pod původně plánovaným cílem 20%“, uzavírá Březina.               Jan Březina, europoslanec, tel. 606 650781


Chrudimská nemocnice otevřela novou sterilizaci 

Pardubice (10. 9. 2012) – Novou centrální sterilizaci mají v Chrudimské nemocnici. Slavnostního uvedení do provozu se minulý pátek ujal krajský radní zodpovědný za zdravotnictví Martin Netolický spolu s ředitelem Chrudimské nemocnice Tomášem Vondráčkem a Leošem Strouhalem, který zastupoval dodavatele. Kraj tak pokračuje v investicích do svých nemocnic, jak slíbil.
Rekonstrukce za více než 27 milionů korun probíhala od poloviny června do září. „Jedná se o největší investiční akci ve zdravotnictví v letošním roce. Otevření centrální sterilizace v Chrudimské nemocnici je výsledkem vyvážené a smysluplné investiční politiky kraje. Chtěl bych také poděkovat zástupcům měst a obcí, které se na vybudování nové sterilizace finančně podíleli,“ uvedl při slavnostním ceremoniálu krajský radní Martin Netolický.
Podle ředitele nemocnice Tomáše Vondráčka rekonstruované prostory splňují nejpřísnější hygienické limity pro sterilizaci nástrojů, ale i spotřebního zdravotnického materiálu. „Díky této investici můžeme také rozšířit nabídku služeb ambulantním lékařům, což by pro nás mohlo být ekonomicky zajímavé,“ doplnil ředitel Tomáš Vondráček.