V pondělí 6. února podvečer se ve zcela zaplněné čítárně městské knihovny  oficiálně uvedla do života nová publikace Martina Šebely "Z minulosti Bezděkova a okolí". Kniha vznikla za společného přispění autora a dalších kmotrů, především  spokojeného nakladatelství OFTIS Ústí nad Orlicí, které Martinu Šebelovi vydalo již několik knih a kalendářů a nikdy to nebyl pro nakladatele propadák. Ani v tomto případě. Přesvědčil se o tom sán nakladatel, který na křest do knihovny přivezl sice hodně knížek, ale ne dost na to, aby uspokojil všechny zájemce. Kniha vyšla v náklad 600 výtisků a uvidíme, zda  to nebude málo.  Kmotrů publikace bylo ale daleko více. myslím, že nejlépe to vystihl přímo autor ve svém vystoupení, které křtu knížky předcházelo: "Vydání této knihy předcházelo asi roční období přípravných prací, během něhož mi byla nápomocna řada občanů a institucí. Rád bych nyní všem v krátkosti poděkoval. Je to především řada z vás, které jsem osobně navštívil a vy jste se se mnou ochotně podělili o své vzpomínky a vyprávění, případně zapůjčili  staré rodinné fotografie a dokumenty. Hned poté bych si dovolil poděkovat vedení a zaměstnancům městských muzeí v České Třebové a Ústí nad Orlicí za poskytnutí některých historických materiálů, panu ing. Jiřímu Malečkovi, vedoucímu odboru výstavby zdejšího MÚ za možnost prostudovat stavební archiv, městské knihovně za vzornou přípravu této akce a konečně městu Česká Třebové za finanční podporu a vydavatelství OFTIS Ústí nad Orlicí za konečnou podobu a realizaci této knihy. Děkuji také vedení firmy DAS potraviny za sponzorování této akce."   Křest publikace měl slavnostní ráz, který mu jistě dodalo také hudební vystoupení flétnistek Dr. Milady Hamplové a Pavly Strouhalové (zahrály tři dueta W. A. Mozarta), úvodní řeč Zuzany Vondrové,  vystoupení místostarostky Jaromíry Žáčkové i četba z úvodu publikace v podání Otokara Dobrovského.  Po křtu jednoho z výtisků knihy se konala autogramiáda. Bylo to současně setkání  těch, kteří měli k Bezděkovu, českotřebovskému rozsáhlému předměstí nějaký osobní vztah. "Bězděkováků" je ovšem tolik, že by se rozhodně do čítárny městské knihovny nevešli. Není to tak dlouho, co měli svůj sjezd a tehdy při fotografování zaplnili celé schodiště před kostelem sv. Jakuba.

Spolu s autorem je třeba připomenout, že publikace "Bezděkov" musela být pro značný rozsah získaného materiálu rozdělena do dvou dílů. To znamená, že ti, kteří nenaleznou svá stavení v tomto prvním díle, mohou se již dnes těšit na díl druhý. Podle slibu autora a nakladatele by měl vyjít ještě v letošním roce.. (mm)