Českotřebovské kalendárium na srpen 2012                        

120 let od narození Josefa GZÍLA mladšího ( 20.8. 1892 – 15.2. 1965), obchodníka, sběratele a mecenáše výtvarného umění 

Podle matriky se narodil v České Třebové v domě čp. 14. Do tzv. Gzílova domu čp. 11 se rodina přestěhovala v roce 1895. Jeho otec Josef Gzíl starší byl majitelem obchodu s jižním ovocem, zeleninou a drůbeží. Josef Gzíl mladší se po 1. světové válce začal věnovat rozvoji obchodu s ovocem a zeleninou, který převzal po svém otci. Spolu s manželem své sestry Václavem Krásou založili známou firmu „ Gzíl a Krása“. V České Třebové se také oženil. Jeho manželkou se stala slečna Milada Fialová, dcera mlynáře Víta Fialy z Podbranského mlýna čp. 83 v Podbranské ulici. V období 2. světové války se manželé Gzílovi starali o chlapce Františka Pácla, jehož rodiče byli vězněni v koncentračním táboře. Po válce jej vrátili zpět matce. Josef Gzíl mladší byl velkým milovníkem a sběratelem obrazů, kreseb a grafických listů. Za svůj život nashromáždil desítky velice cenných obrazů (Nechleba, Mařák, Chittussi, Mánesové, Purkyně, Pinkas, Kaván, Havránek, Švabinský …). Zásluhou paní Gzílové se dnes tato sbírka nachází v majetku Městského muzea v České Třebové. Ta také odkázala městu svůj podíl na domě čp. 11.
 
80 let od úmrtí Antonína KLEINPETRA (19.11. 1869 – 20.8. 1932), operního pěvce a učitele hudby

Narodil se v rodině pekařského mistra a váženého českotřebovského měšťana. Jeho rodná chalupa stávala ve spodní části dnešní Hýblovy ulice. Měl být také pekařem, učil se dokonce u otce v pekárně, ale zvítězila hudba. Hudební základy získal u tehdejšího řídícího učitele a ředitele kůru Mikuláše Matyáše. Přitom zpíval na pohřbech a v kostele.Dalšího školení se mu dostalo v klášteře augustiniánském v Brně u kněze a skladatele Pavla Křížkovského. Zde vyspěl v koncertního pěvce – barytonistu.
Vystupoval v Pištěkově divadle a ve sboru Národního divadla v Praze. Po několika letech se dostal na naši druhou největší scénu, do Národního divadla v Brně. Zde již ale působil jako prvotřídní sólista. Zájem o něho projevila i vídeňská opera. Dal však přednost rodnému městu a svým přátelům. V České Třebové vychoval k hudbě celou řadu žáků. Byli mezi nimi také pozdější hudební skladatel Bohuslav Leopold a všestranně nadaný Karel Plicka. V roli zpěváka a muzikanta nemohl chybět na žádném koncertě, akademii a církevním obřadu ve městě. Když zemřel, pochován byl za velké účasti jeho ctitelů, přátel, žáků a hudebních kolegů na českotřebovském hřbitově.
 
 
Dvojí letošní výročí Františka LUKAVSKÉHO mladšího (24.10. 1902 – 5.8. 1982), knihkupce, nakladatele, aktivního člena Sokola a KČT

Narodil se v České Třebové. Jeho otec František Lukavský starší byl majitelem známého papírnického, knihkupeckého a knihařského závodu. Ten byl původně v domě čp. 76 (na jeho místě postaven hotel Korado). V pozdějších letech přesídlil do vlastního domu čp.51 (dnes knihkupectví Paseka). František Lukavský mladší vystudoval c.k. státní reálku v místě rodiště a následně obchodní akademii v Chrudimi. Potom se vyučil u otce knihařem. V otcově firmě pracoval nejprve jako knihařský dělník, později jako prodavač. V České Třebové se také oženil. Jeho manželkou se stala slečna Libuše Kapounová, dcera mlynáře z Kapounova mlýna v Podbranské ulici čp. 89. Od 1. ledna 1941 převzal otcův závod, který značně rozšířil a zmodernizoval. Byl činný v Sokole, v KČT, vydával turistický časopis Hore zdar, vášnivě fotografoval. Zabýval se také nakladatelskou činností. Jeho zásluhou byla vydána řada odborných a příležitostných publikací beletristických děl. V roce 1946 vydalo knihkupectví Lukavských obsáhlou publikaci Zapadlí osvícenci z pera MUDr. Františka Laška, českotřebovského rodáka. Byl to jeden z posledních vydavatelských počinů Františka Lukavského mladšího. V roce 1949 byla jeho firma znárodněna. V srpnu uplyne 30 let od úmrtí a v měsíci říjnu si připomeneme jeho 110. výročí narození. 
 
15 let od úmrtí Františka MRKVIČKY (17.2. 1904 – 5.8. 1997), pracovníka v bankovnictví a aktivního člena Sokola

Byl Třebovákem tělem i duší, přestože z našeho města nepocházel. Narodil se v Holicích. Po studiu na obchodní akademii v Chrudimi přišel v roce 1922 do České Třebové, aby zde pracoval v městské spořitelně. V tomto peněžním ústavu působil i po ukončení základní vojenské služby. Spořitelna se mezitím přestěhovala z dívčí školy na náměstí do nové budovy v Hýblově ulici. Postupně zde prošel řadou funkcí, počínaje praktikantem a konče prokuristou. Po 2. světové válce byl jmenován správcem německé spořitelny v Lanškrouně. Za rok a půl se opět vrátil do českotřebovské městské spořitelny, kde pracoval nejprve ve funkci zástupce ředitele a později ředitele. Když došlo ke sloučení spořitelen a vytvoření okresní spořitelny, přeložili jej na podřadné místo do Ústí nad Orlicí. S násilnou likvidací zdejšího ústavu a jeho přeměnou na pouhou pobočku se nikdy nesmířil.Tato událost byla pravděpodobně příčinou malé mozkové příhody a jeho předčasného penzionování. Od mládí cvičil v Sokole, v zimě rád lyžoval. Do posledních chvil svého života se zajímal o dění v obrozeném Sokole i ve městě samotném.
 
45 let od úmrtí Ely ŠVABINSKÉ (19.11. 1878 – 10.8. 1967), první manželky a modelky akademického malíře Maxe Švabinského
 
  Narodila se jako druhé dítě manželům Rudolfu a Josefě Vejrychových. Otec pracoval na dráze a za zaměstnáním se s rodinou několikrát stěhoval. Působil ve Skalici, Boskovicích, Kolíně nad Labem (narodil se zde syn Karel), Podmoklech nad Labem (narodila se zde dcera Ela a syn Rudolf), v Olomouci a nakonec v Praze.
Osudovým okamžikem pro šestnáctiletou Elu bylo setkání s třiadvacetiletým studentem pražské malířské akademie Maxem Švabinským. Poprvé se setkali na Národopisné výstavě v Praze v roce 1895. A byla z toho láska na první pohled, která vyvrcholila 2. června 1900 sňatkem v Litomyšli. Svatební hostina se uskutečnila v nedalekém Kozlově. V této tehdy neznámé vísce mezi Českou Třebovou a Litomyšlí měli rodiče Ely pro svůj oddech chaloupku. Ela se stala na dlouhou dobu jedním z nejoblíbenějších modelů Maxe Švabinského. Kreslil ji a maloval několikrát do roka. Byla portrétována nejen v atmosféře obývacího pokoje, ale i v plenéru. Jednou zabírala kresba celou její postavu, jindy jen tvář. První její portrét vznikl v pražském bytě Vejrychových v Husově ulici před velikonocemi roku 1896. Naposled byla zobrazena na olejovém obraze Ateliér v roce 1914. Vesničku Kozlov si Eliška oblíbila po celý život. Přátelům říkala, že do Kozlova jezdí pro vzpomínky, kozlovskou přírodu, báječný klid a krásné západy slunce. V létě roku 1967 sem přijela naposledy. Zemřela v Praze, poslední rozloučení s Elou se konalo v pražském krematoriu v Motole. Se zesnulou se rozloučil mimo jiných doc. Dr. Ludvík Páleniček, jménem delegace města České Třebové promluvila Jaroslava Vařečková. Místem posledního odpočinku Ely Švabinské je prostý hřbitůvek v kozlovském Dolíku.
                                                                                                                                                                                Jan Skalický
Vzpomínka na Františka PREISLERA juniora
(1973 – 2007)

Minulý měsíc, přesně 30. července uplynulo 5 let od jeho nečekané smrti.V té době byl v Itálii u sestry na dovolené a v osudný den se šel vykoupat do moře. Když vstoupil do vody, aby se zchladil, ztratil vědomí … Bylo mu pouhých 33 let. Jeho smrtí ztratila naše kultura nadějného a úspěšného hudebníka, dirigenta a také hudebního skladatele. Častokrát jsme jej vídali prostřednictvím České televize, kdy vystupoval jako šéfdirigent Velkého orchestru Paláce Žofín, vedl i orchestr Karla Gotta. V letech 1995 až 2003 byl dirigentem opery Národního divadla a spolupracoval i s dalšími českými a zahraničními divadly, ať to bylo na Tchaj – wanu, v Japonsku, Řecku, Rakousku, Německu a Rusku. Mnohokrát vystupoval i v našem městě. Ne náhodou obdržel Cenu města Kohout 2006. Místem jeho posledního odpočinku je rodinná hrobka na hřbitově v České Třebové.
                                                                                                                                                                                Jan Skalický

 

Nový českotřebovský kalendář na rok 2013

Autorem je známý regionální výtvarník Miloslav Tomeš. K prodeji bude připraven v podzimních měsících. Kalendář obsahuje řadu zajímavých, ještě nepublikovaných kreseb.  JSK