Českotřebovský deník 236/2013 (3.10)                                   

Exkurze gymnázia do Osvětimi

Jednoho chladného zářijového rána jsme si trošku přivstali a v počtu necelých padesáti studentů jsme vyrazili na návštěvu k našim polským sousedům. Konkrétně do bývalého koncentračního tábora v Osvětimi a do Krakova. Cesta nám i s přestávkou trvala zhruba pět hodin. Po příjezdu do Osvětimi nás už očekávaly dvě průvodkyně, které si nás rozdělily do dvou skupin, abychom si z prohlídky odnesli co nejvíce informací a dojmů. Ta začínala u brány s nápisem ARBEIT MACHT FREI.
Byl to opravdu zvláštní pocit chodit po cestě, kterou šli lidé na smrt. Většina expozic byla umístěna v cihlových domcích, které byly rozčleněny do jednotlivých bloků. K vidění byly především osobní věci vězňů – kufry, šaty, obuv, ale i hračky či dokonce ostříhané vlasy. Nakonec jsme se také podívali do plynových komor a k popravčí zdi. Poté jsme se přesunuli o kousek dál do Březinky, druhé části táborového komplexu. Byl to obrovský areál se zděnými i dřevěnými domky. Zde před svou smrtí přebývali vězni za otřesných podmínek, jako byl hlad, zima, nemoci. Došli jsme tichým krokem až k pomníku věnovanému památce nevinných obětí. Vedle něj se nacházely ruiny jedné z plynových komor a malé jezírko s popelem zesnulých. Po takovémto zážitku si snad každý začal vážit svého života o něco více.
Abychom ale viděli z bohatství polské země i to lepší, navštívili jsme centrum Krakova s hradem Wawelem, který jsme si zvenčí také krátce prohlédli. Den jsme zakončili prohlídkou hlavního krakovského náměstí a pak už se jen pohodlně usadili do autobusu a s pěknými vzpomínkami jsme za hudebního doprovodu vyrazili na dlouhou cestu domů.
Nutno také dodat, že nás po celou dobu doprovázeli paní profesorka Vašinová a pan profesor Wątroba, kterým tímto děkujeme stejně tak jako škole za realizaci celého zájezdu.                                                                 Adam Freudl, 3.C Foto: Martin Knytl, 4.C
 
V plavecké soutěži českých měst skončilo Ústí sedmé, ve Třebové se štafeta neplave 

22. ročníku Plavecké soutěže měst na 500 x 100 metrů se 2. října 2013 na krytém plaveckém bazénu v Ústí nad Orlicí zúčastnilo 296 plavců, kteří získali 2912 soutěžních bodů.  Celkově se tak Ústí nad Orlicí umístilo sedmé v kategorii měst do 20 000 obyvatel.
„V Ústí nad Orlicí letošní účast přesáhla tu loňskou, plavání je ve městě na vzestupu. Hodně nás potěšila vysoká účast plavců i jejich generační pestrost. Zejména pro školní mládež je důležité získat k plavání pozitivní vztah a podobné soutěže k tomu přispívají“  uvedla Veronika Krajová, vedoucí úseku Rekreační služby z městské společnosti Tepvos, která plavecký bazén provozuje. Plavecká soutěž měst každoročně přivede do českých bazénů pravidelné i sváteční plavce všech věkových kategorií. Boduje se prvních 250 účastníků, aby nebyla zvýhodněna větší města proti těm menším.  Soutěž se koná pod záštitou Českého olympijského výboru a její tradice začala v roce 1991. Nad letošním ročníkem soutěže převzali patronát čeští olympionici Štěpánka Hilgertová, Martin Doktor a Václav Chalupa. „Nejlepší čas u nás letos v kategorii mužů zaplaval pan Michal Pech, 100 metrů volný způsob za 1:08,01 min, nejrychlejší žena, paní Věra Pajkošová, dosáhla času 1:31,6. Nejstaršímu plavci, panu Martinu Ullwrovi, bylo 65 let“ dokončila Veronika Krajová. Více informací najdete na www.tepvos.cz nebo na www.ustinadorlici.cz.
Svitavy čeká od soboty uzavírka průtahu města 

Pardubice (3. 10. 2013) - Silnice I/43 na průtahu městem Svitavy bude od 5. října do 22. listopadu zcela uzavřena. Neprůjezdná bude od kruhového objezdu v centru (křižovatka se silnicí I/34) po křižovatku se silnicí I/35 za městem Svitavy (směr Litomyšl). Důvodem je rekonstrukce vozovky. Délka uzavřeného úseku je čtyři kilometry.
Obousměrná objízdná trasa vede po silnici I/43 přes kruhový objezd a dále po silnici I/34 směrem na Koclířov až po křižovatku se silnicí I/35, dále po silnici I/35 až po křižovatku se silnicí I/43. Délka objízdné trasy je asi 8,5 kilometru.  
 
Letos se daří rekordně opravovat silnice, kraj má zásobu projektů  

Pardubice (2. 10. 2013) – Přísun prostředků do oprav a rekonstrukcí silnic bude zřejmě v letošním roce rekordní, ale vzhledem ke stavu silnic II. a III. třídy to stále nestačí. Začaly modernizace sedmi úseků silnic, které budou hrazené z evropských fondů. Podařilo se získat kompenzaci za povodňové škody na silnicích. V posledních dnech navíc náměstek hejtmana pro dopravu a dopravní obslužnost Jaromír Dušek vyjednal na Ministerstvu dopravy dotace na škody způsobené minulou zimu na krajských silnicích. Daří se to proto, že silničáři mají připravené projekty, které jsou už odsouhlasené samosprávou, což nebývá jinde zvykem.
„Letní měsíce byly na našich silnicích velmi rušné. Zahájili jsme velké stavby, na které se na řadě míst už dlouho čekalo a teď se na ně konečně v rámci projektů Regionálního operačního programu dostalo,“ říká náměstek Jaromír Dušek. „Například v Králíkách se značně zvýšil podíl dopravy i díky novým rekreačním kapacitám na Dolní Moravě a modernizace silnice směrem na křižovatku Červený Potok byla víc než nutná. Lidé sice letos musí překousnout určité nepohodlí, ale věřím, že výsledek nakonec ocení,“ dodává Dušek.
Do projektů financovaných z Evropské unie patří také modernizace ulic Teplého, Jana Palacha a 17. listopadu v Pardubicích, rekonstrukce povrchů silnic v Horní Čermné a Dolní Čermné, průtah Dašicemi a Chornicemi a modernizace úseků Polička – Sebranice a Třebařov – Staré Město. Největší stavba, Nový Dvůr – Nerozhovice, bude zahájena v příštím roce. Většina uvedených staveb bude hotová v průběhu roku 2014 nebo na začátku roku 2015. Jejich celková hodnota v plánovaných cenách je přibližně 550 milionů korun. Částku 122 milionů korun získal Pardubický kraj na odstraňování povodňových škod na silnicích od Státního fondu dopravní infrastruktury. Ze svého rozpočtu k tomu přidá ještě dalších 21 milionů.  Přestože červnové povodně nezasáhly kraj v tak velkém měřítku jako jiné regiony České republiky, stačila velká voda na silnicích napáchat stamilionové škody. Nejvíce byly postiženy nejen kryty vozovek, ale především mosty a opěrné zdi a také podloží silnic, a to zejména na Chrudimsku a Pardubicku.
Správa a údržba silnic Pardubického kraje provedla monitoring stavu povrchů silnic II. a III. třídy po zimě 2012/2013. „Ze zprávy vyplývá velmi závažný stav krajských silnic. Na jeho celkové řešení nemáme jako zřizovatel prostředky,“ uvádí Jaromír Dušek. Velkoplošné výspravy a opravy havarijních úseků vyčíslili silničáři na 340 milionů korun. Ministerstvo dopravy vyčlenilo na tyto účely pro celou republiku 600 milionů korun. „Díky připraveným projektům můžeme usilovat o maximální možnou částku z této sumy,“ komentoval situaci Dušek. K havarijním úsekům patří v Pardubickém kraji například silnice Starý Dvůr – Třemošnice, Luže – Štěpánov, Litomyšl – Němčice a další. Do majetku krajů připadly silnice II. a III. třídy v roce 2002 převodem od státu. Částky určené na jejich správu z rozpočtového určení daní jsou však zhruba na polovině potřeb. Bez dlouhodobého přísunu prostředků bude podle silničářů velké množství povrchů silnic kolem roku 2020 v havarijním stavu, a to nejen v Pardubickém kraji.
Informace z 21. jednání Rady Pardubického kraje 

Radní kraje navrhují personální změny ve společnosti OREDO
Návrh na odvolání jednatele ve společnosti Oredo, s. r. o., za Pardubický kraj Jiřího Krále odsouhlasili dnes krajští radní. Důvodem je jejich dlouhodobá nespokojenost s činností jednatele při hájení zájmů regionu ve společnosti Oredo. „S politováním musím konstatovat, že pan Král nemá již naší důvěru, neboť neplní úkoly, které mu kraj ukládá. Vrcholem bylo vyhlášení veřejné zakázky Oredem v hodnotě desítek milionů korun na II. fázi projektu nového informačního systému, aniž by měl tento krok odsouhlasen zastupitelstvem a měl oporu v rozpočtu Pardubického kraje,“ vysvětlil důvody odvolání náměstek hejtmana zodpovědný za dopravu a dopravní obslužnost Jaromír Dušek. Radní ho chtějí nahradit Jiřím Pálkou, který pracuje na oddělení dopravní obslužnosti Krajského úřadu Pardubického kraje.
Ke změně dojde také na postu předsedy dozorčí rady společnosti Oredo. Dosavadní člen dozorčí rady Dalibor Zelený se z pracovních důvodů rozhodl na svou pozici rezignovat. Vystřídat by ho měl rovněž úředník krajského úřadu z odboru dopravy a dopravní obslužnosti Pavel Říha. „Obě personální změny musí ještě odsouhlasit krajští zastupitelé a následně valná hromada společnosti Oredo. Očekávám, že Královehradecký kraj jako padesátiprocentní vlastník společnosti bude respektovat rozhodnutí našich zastupitelů,“ nastínil další postup hejtman Pardubického kraje Martin Netolický. Zastupitelstvo Pardubického kraje bude změny v Oredu projednávat 31. října na svém mimořádném jednání.
Pardubický kraj z důvodu nespokojenosti starostů obcí a cestujících s organizací jízdních řádů omezil spolupráci se společností Oredo již v srpnu letošního roku. Přípravu jízdních řádů si kraj organizuje přímo prostřednictvím oddělení dopravní obslužnosti. Jako společník v Oredu zůstává především kvůli dvěma evropským projektům modernizace odbavovacího a infor systému.
 
Nemocnice už pracují společně ve čtyřech oblastech
Rada kraje se zabývala postupem prací na transformaci nemocnic akutní lůžkové péče. Představenstva nemocnic se zaměřila na čtyři klíčové oblasti, a to centralizaci obslužných činností, na společné nákupy zdravotnického materiálu, na personalistiku a v neposlední řadě na propracování informačních a komunikačních systémů nemocnic. V každé oblasti je sestaven řešitelský tým a určen  jeho vedoucí, který předkládá představenstvu návrhy na konkrétní opatření.  „V pěti nemocnicích se tak rozeběhly sjednocené a z jednoho místa řízené procesy, které zahájily integraci řízení ještě před předpokládaným spojením do jedné firmy,“ uvedl 1. náměstek hejtman zodpovědný za zdravotnictví Roman Línek.
 
Hospodaření pardubické a orlickoústecké nemocnice se zlepšilo
Rada kraje byla informována o úpravách finančních rozpočtů nemocnic. „Díky finanční pomoci z rozpočtu kraje formou vyrovnávací platby se očekávaný deficit letošního roku, 174,5 milionu korun, snížil o částku 48 milionů. Účetní výsledky za osm měsíců roku naznačují, že hospodaření nemocnic je ztrátové, ale vyvíjí se v souladu s předpoklady, u pardubické a orlickoústecké nemocnice jsou dokonce významně lepší, byť ani tyto dvě nemocnice nedosahují kladného výsledku hospodaření,“ informoval 1. náměstek hejtmana zodpovědný za zdravotnictví Roman Línek.
 
Rada schválila vyhlášení grantů pro rok 2014
Krajští radní rozhodli o vyhlášení grantových programů pro rok 2014 v devíti oblastech. Žadatelé budou moci podávat projekty v oblastech územního plánování, cestovního ruchu, sportu a volnočasových aktivit. Kraj v grantech počítá i letos s  ekovýchovnou, péčí o životní prostředí nebo podporou začínajících včelařů. Vyhlášeny budou rovněž granty v kultuře a památkové péči, v oblasti sociálních věcí, podpoře rozvoje zahraničních vztahů s důrazem na partnerské regiony. „Jenom v letošním roce bylo v rámci krajského grantového řízení podpořeno 585 projektů za více než 45 milionů korun. Uvědomujeme si, že pro řadu obcí, organizací, sportovních klubů, ale i poskytovatelů sociálních služeb je to důležitá pomoc,“ řekl hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.
Kraj zveřejní vyhlášení grantů 7. října na úřední desce. „Podrobné informace o jednotlivých programech, včetně formulářů žádostí, bude možní získat na příslušných odborech krajského úřadu a dále na internetových stránkách Pardubického kraje,“ vysvětlil krajský radní Zdenek Křišťál. Termíny pro příjem žádostí jsou stanoveny v konkrétních programech a jsou dva. Žadatelé mohou podávat projekty do 30. listopadu 2013 nebo do 15. ledna 2014.
Více informací: www.pardubickykraj.cz, odkaz Dotační programy a granty, pododkaz Probíhající grantové programy.
 
Hlasujte pro Ing. Aleše Spirmana  

Hlasování foto soutěž "Můj SECA projekt 2013"
Hlasujte a vyberte tak nejlepší projekt ze SECA palubek, latí, prken, hranolů či podlah.
Pro první tři projekty s nejvíce hlasy máme připraveny zajímavé ceny.
1. Horské kolo  2. LED televizi 107cm  3. zahradní set (elektrický gril s povrchem Terracota a vábnička na komáry).
Hlasování začíná: 1. 10. a končí 31.10. 2013.
Hlasovat lze: z jednoho počítače (z jedné IP adresy), jednou za 24 hodin. 
Projekt: Masivní podlaha ze severské borovice na statku č.8
http://www.secacz.cz/soutez-2013/hlasovani/  Klikněte a hlasujte! Ing. Aleš Spirman děkuje za Vaše hlasy.