Českotřebovský deník 237/2013 (4.10)                                   
Regionální organizace ROSKA  děkuje českotřebovské radnici

Organizace vznikla 14.12.1998 a z původních několika členů se rozrostla na současných 73.  Veškeré aktivity, které naše organizace vyvíjí, jsou směrovány k péči a pomoci osobám s roztroušenou sklerózou.. Roztroušená skleróza představuje chronické onemocnění centrálního nervového systému, které způsobuje poškozování nervových obalů (myelinu) a samotných nervových vláken.Příčinou tohoto poškození je chybně nastavený imunitní systém a důsledkem jsou pak různá postižení neurologického charakteru.
V posledních desetiletích došlo díky moderním zobrazovacím metodám i laboratorním technikám k významnému pokroku ve výzkumu vzniku a vývoje RS i v její léčbě. Přesto onemocnění není zatím plně vyléčitelné. Máme k dispozici poměrně širokou škálu moderních léků, jejichž včasné užití zejména na počátku onemocnění významně snižuje a oddaluje poškození nervových vláken spojené s invaliditou. Druhou nedílnou součástí úspěchu léčby je aktivní přístup k životu ( cvičení, vzdělávání apod.). Pomocnou ruku k naplnění těchto aktivit nabízí občanské sdružení, nezisková regionální organizace Roska se sídlem v Ústí nad Orlicí, kde v r.2010 vzniklo MS Centrum Roska Pardubického kraje na adrese ČS Armády 1181.
Smyslem a náplní MS centra je informovanost nejen nemocných  RS, ale i členů rodin v celé šíři o sociální, pracovně právní, i psychologické pomoci.Dále činnost spočívá v organizování cvičení 1x týdně, konání rekondičních pobytů  se zajištěním různorodých cvičebních technik pod vedením erudovaných cvičitelek, přednášek, masáží, půjčování rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, poradenské činnosti, všeobecné informovanosti a v neposlední řadě se opírá o spolupráci s neurology. Jedenkrát v roce pořádáme besedu s lékařem - garantem naší organizace, kterým je MUDr. Dana Horáková, Ph.D., členka týmu prof. MUDr. Havrdové, CSc. z NK 1.LF UK a VFN v Praze 2. Na tomto setkání nás informuje o  nejnovějších dostupných  možnostech a nových  přístupech v léčbě roztroušené sklerózy.
Rekondiční pobyty jsou pro nás stěžejní a pořádáme je 2 x ročně ( na jaře a na podzim ) v penzionu Pastviny, který je bezbariérový, což je pro tento druh onemocnění nezbytné.O poslední proběhlé podzimní rekondici bychom  rádi informovali o programu: -     dopolední a odpolední cvičení
-          masáže, perličková lázeň
-          psychoterapie
-          relaxace
-          masážní techniky
-          přednášky ( baňkování, urologické problémy, kompenzační pomůcky, stres, zdravý životní styl, cestování po Toskánsku )
-          muzikoterapie
-          ergoterapie
-          zpěv při kytaře, klauniáda
Rádi bychom touto cestou poděkovali Městu Česká Třebová za každoroční finanční podporu, díky níž je RO Roska UO schopna zajišťovat ucelenou pomoc postiženým touto nelehkou nemocí s cílem jejich integrace do společnosti.
.
Obchůdek Zelená žabka - nabízí stélky a boty Hanák. Je to unikátní objev Josefa Hanáka, s uděleným patentem, jsou klinicky testované. Chcete- li být zdraví, zajistěte tyto biomechanické aktivní stélky pod chodidly od rána do večera v každé obuvi. Nohy si zaslouží naši pozornost!  Akce Energy na říjen: 1 + 1 ZDARMA  Při zakoupení jednoho produktu obdržíte druhý produkt ve stejné nebo nižší hodnotě zdarma: Cytosan, Cytosan Inovum, Cytosan gel, Cytosan mýdlo, Cytosan šampon, Balneol. Humáty v těchto výrobcích obsažené, jsou velkými pomocníky při ošetření našeho těla zevnitř  i zvenku. Najdete nás v objektu bývalé Rybárny v ulici Na Splavě 53, tel. 465 534 679, 777 123 668.

Nabídka studia na SZŠ Ústí nad Orlicí 


Střední zdravotnická škola Ústí nad Orlicí otevře ve školním roce 2014/2015
dvě třídy denního studia (60 uchazečů) – obor zdravotnický asistent 53-41-M/01
a jednu třídu denního studia (30 uchazečů) – obor sociální činnost 75-41-M/01
pro uchazeče s ukončenou povinnou školní docházkou. Obory jsou čtyřleté, vhodné pro chlapce i dívky, zakončené maturitní zkouškou. Pro školní rok 2014/2015 se v rámci přijímacího řízení budou konat přijímací zkoušky z českého jazyka, matematiky a obecných studijních předpokladů, bude také započten průměrný prospěch žáka za 1. a 2. pololetí 8. třídy, 1. pololetí  9. třídy. Každý uchazeč o studium na střední zdravotnické škole musí mít lékařem potvrzenou způsobilost ke studiu. Přesná kritéria přijímacího řízení budou zveřejněna do 31. 1. 2014 v prostorách školy a na webových stránkách školy. Přijímací řízení bude zahájeno 21. 4. 2014 (zákon č. 561/2004 Sb., vyhl. č. 671/2004). Učební plány oboru zdravotnický asistent a sociální činnost zahrnují předměty všeobecně vzdělávací a odborné. Po ukončení studia a úspěšném vykonání maturitní zkoušky je absolvent/ka oboru zdravotnický asistent připraven/a k výkonu práce středního zdravotnického pracovníka, který bude spolu se všeobecnou sestrou nebo lékařem poskytovat ošetřovatelskou péči dospělým i dětem.  Absolvent/ka oboru sociální činnost se uplatní jako pracovník sociálních služeb v různých ambulantních nebo pobytových zařízeních a terénních službách. Získá dovednosti potřebné pro zajišťování přímé péče a osobní asistence klientům pro podporu jejich soběstačnosti a sociální aktivizaci. Může své vědomosti uplatnit v managementu sociálních služeb.
                        Dny otevřených dveří:
02. 11. 2013 – 08:00 – 12:00 hodin (sobota)
20. 11. 2013 – 14:00 – 17:00 hodin (středa)
12. 12. 2013 – 14:00 – 17:00 hodin (čtvrtek)
                        18. 01. 2014 – 08:00 – 12:00 (sobota)
V měsíci říjnu si můžete užít hned několik dárků Kosmetického studia Táňa

První dárek - ke kosmetickému ošetření ZÁBAL NA DEKOLT zdarma
Druhý dárek – TRVALÁ NA ŘASY – 50%  cena v říjnu 240,-Kč
Třetí dárek – při masáži celého těla TERMÁLNÍ ZÁBAL ZAD zdarma

Vánoční dárkové poukazy – Kosmetická péče 420,- Kč -  kosmetické ošetření obličeje i dekoltu, enzym dle typu pleti, peeling, úprava obočí, masáž, maska
Kosmetické konopné ošetření BauntyActiv 695,-Kč – enzymatické ošetření obličeje a dekoltu s použitím aktivního záření, masáž, úprava obočí
Kosmetická aromamasáž 550,- Kč – luxusní francouzská kosmetika Decléor –Paris- rituál kosmetického ošetření s masáž zad
Relaxační aromamasáž celého těla 550,- Kč
Kosmetické ošetření Aroma Essentiel 950,- Kč - luxusní francouzská kosmetika Decléor –Paris- rituál kosmetického hydratačního ošetření s masáž zad
Kosmetické ošetření Excellenc 1590,- Kč - luxusní francouzská kosmetika Decléor –Paris- rituál kosmetického liftingového ošetření s masáž zad
Všechna ošetření jsou hluboce relaxační a rituál ošetření je krásný a odpočinkový zážitek. Platby můžete uplatnit i s poukázkami ClLADHOC a TICKET Benefic
Těším se na Vaši návštěvu. Táňa

Nabízíme nebytové prostory v ulici Na Splavě 53 (bývalá Rybárna). Tel. 777 123 668, 465 534 679.


ÚMRTÍ

Dne 23.9. zemřela v LDN Klokočov u Vítkova naše maminka paní Emilie Povolná, bytem Česká Třebová, Bezděkov 918. Celý život prožila v České Třebové
 
Nominujte dobrovolníky, neziskovky a společensky odpovědné firmy 

Pardubice (4. 10. 2013) - Kolem nás existují lidé, neziskové organizace i firmy, kteří dobrovolně a bez nároku na odměnu pomáhají ostatním. Je dobré, aby se o nich vědělo a jejich práce byla oceněna. Nominovat dobrovolníky, neziskové organizace a společensky odpovědné firmy lze do 11. listopadu 2013. Jejich činnost však musí být vykonávána na území Pardubického kraje. Slavnostní vyhlášení těch nejlepších se uskuteční 2. prosince pod záštitou radního Pavla Šotoly.
„Dobrovolnictví a společenská odpovědnost firem se v Pardubickém kraji stále rozvíjí, což významně pomáhá neziskovým organizacím v jejich činnosti a při uskutečňování mnoha  prospěšných projektů,“ uvedl radní Šotola a dodal: „Naším cílem je vyzdvihnout nenahraditelnou činnost dobrovolníků, firem a organizací a jejich zásluhy přiblížit veřejnosti a společensky je ocenit.“
Letošní ocenění dobrovolníků, nestátních neziskových organizací a společensky odpovědných firem v rámci Evropského roku občanů 2013 má jednu novou kategorii. Tou je ocenění zaměstnavatele nebo firmy, která zaměstnává osoby se zdravotním znevýhodněním na otevřeném trhu práce.
Kategorie DOBROVOLNÍK
Do ní může být nominována fyzická osoba, která ve svém volném čase, bez nároku na finanční odměnu a ze své vůle vykonává činnost ve prospěch jiných lidí. Navržená osoba může například věnovat svůj čas, vědomosti, úsilí i finanční prostředky. Nominovat až 3 dobrovolníky může fyzická i právnická osoba.
Kategorie NESTÁTNÍ NEZISKOVÁ ORGANIZACE (NNO)
Do této kategorie lze nominovat NNO (např. občanské sdružení, nadaci apod.) působící na území Pardubického kraje. Nominovat až 3 NNO může fyzická nebo právnická osoba (klient, firma, veřejná správa, spolupracující NNO). Zdůvodnění nominace by mělo souviset s její činností. NNO se nemůže nominovat sama.
Kategorie SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÁ FIRMA
Nominován může být podnikatelský subjekt působící a podporující dobrovolnictví a neziskové organizace na území Pardubického kraje. Forma podpory sahá od účasti vlastních zaměstnanců na dobrovolnických projektech přes pořádání sbírek až po např. šetrné chování k přírodě či poskytování finanční či materiální pomoci NNO. Jedna fyzická nebo právnická osoba může nominovat až 3 firmy.
Kategorie STEJNÁ ŠANCE - ZAMĚSTNAVATEL 2013
Do čtvrté kategorie může být nominován jakýkoliv zaměstnavatel nebo firma, která zaměstnává osoby se zdravotním znevýhodněním na otevřeném trhu práce. U této kategorie se bude jednat již o šestý ročník soutěže. V těch předešlých pořádalo ocenění občanské sdružení Rytmus Chrudim, které letos   v této formě ocenění spojilo své síly s Koalicí nevládek Pardubicka. Oceněné firmy tak mohou svým příkladem motivovat ostatní firmy v kraji, aby osoby s handicapem zaměstnávaly. „Roste počet zaměstnavatelů,
kteří dávají lidem se zdravotním znevýhodněním šanci pracovat v běžném pracovním prostředí. To mě velmi těší, ale zároveň existují v této oblasti velké rezervy. Jsem rád, že se podařilo spojit síly a možnost ocenit zaměstnavatele za jejich přístup na tomto poli se stala součástí této akce,“ uvedl Petr Kuneš ze společnosti  Rytmus Chrudim.
Nominační listy i pravidla nominací jsou ke stažení na portálu nevladky.cz. Akci pořádá Koalice nevládek Pardubicka ve spolupráci s Pardubickým krajem, Europe direct Pardubice a Rytmus Chrudim.