Českotřebovský deník 238/2013  (5.10.)                                 
Mezinárodní varhanní festival Zdeňka Pololáníka zahájen


V pátek 4. října zahájila festival prvním koncertem německá varhanice Ulrike Northoff z Bad Homburgu. Varhanní festival býval tradičně zahajován také  starostou nebo některým z místostarostů, letos se zahájení muselo  obejít bez těchto oficialit, protože všichni členové vedení našeho města byli mimo Českou Třebovou. Na kvalitě koncertu to však neubralo. Do programu koncertu Ulrike Northoff vybrala díla skladatelů minulých století, začala nejstarší skladbou, Toccatou Prima skladatele Georga Muffata. S kvalitou zvuku českotřebovského varhanního nástroje byla spokojena, měla radost z toho že v tam malém městě máme kvalitní varhany a varhanní festival. Poněkud se divila tomu, že nepořádáme varhanní koncerty během léta, kdy jsou v kostele pro hru na varhany nejlepší podmínky. Trochu si sice musela zvykat za mechaniku kláves, které mají podle jejího názoru vyšší zdvih než je zvyklá, ale po krátkém tréninku si rychle přivykla, na koncert u nás se velmi těšila. Trochu se nemohla zorientovat v lokalitě, o České Třebové nikdy neslyšela, ptala se na to, zda se zde mluvilo německy, z okolních měst ale znala město Litomyšl...
Návštěvnost koncertu byla napoprvé velmi malá, škoda, že se nám stává kultura více a více nedostupnou. Je totiž skutečností, že  velkou část návštěvníků  kulturních akcí a koncertů vážné hudby zvláště tvoří a tvořili zejména důchodci, kteří mají v současném ekonomickém systému bohužel stále hlouběji do kapsy. Další koncert varhanního festivalu bude v pátek 11. října,  vystoupí Lukáš Hurtík.
 
 
Nové veřejné WC u Nového náměstí

Po kolaudaci jsou nyní veřejně přístupné nově zřízené WC pro veřejnost na frekventovaném místě v centru města. Jejich potřebu si vyžádala sama veřejnost po odstranění  dřívějších WC v lokalitě na Splavě v souvislosti s úpravou tohoto prostoru.  Mincovník ve vstupních dveřích je seřízen na poplatek 2 Kč. Mimo nových WC je stále v době otevření radnice k dispozici WC v přízemní radnice, veřejné WC je také na vlakovém nádraží, na městském hřbitově a v obchodních centrech na Parníku.
 
 
 
 
 
 
Na Novém náměstí bude prodejní galerie.

V prostorách bývalé zeleniny a později i prodejny typu second
hand se nyní vše připravuje k tomu, aby zde byla otevřena prodejní galerie výtvarných prací. Jejím zřizovatelem bude Luděk Petraš. Její otevření se chystá na čtvrtek 10. října večer. Zatím není nový prostor nijak označen na jeho úpravě a vybavení se pracuje. Objekt již není v majetku města, ale  po privatizaci patří  vzniklému bytovému družstvu.

 

 

 

 

 
Fotbalisté zahajují na stadionu Pod Jelenicí novou investici do rozšíření stávajících šaten

V sousedství šatnového bloku postaveného v roce 2008, vyroste ještě letos do konce roku přístavba další části, která bude spojovacím krčkem "přilepená" ke stávajícímu objektu z jižní strany. Stavbu realizuje Fotbalový klub, občanské sdružení s pomocí dotace Ministerstva školství, samozřejmě se souhlasem města, protože právě městu patří pozemek pod  budoucími šatnami. Náklad na investici činí cca 3,5 mil. Kč. V současnosti již byly práce zahájeny, urovnána plocha pro výstavbu. Je ale již 5. října, to znamená, že se stavba může setkat i s nepříznivými meteorologickými podmínkami. Přesto by podle podmínek pro dotaci měla být dokončena nejpozději v lednu 2014.
 
Nová fasáda na firmě PEWAG

Při výjezdu z města směrem na Litomyšl si nelze nevšimnou nově upravené fasády na budově firmy PEWAG, která září na dopoledním slunci a ukazuje, že majitelům firmy také záleží na prostředí, ve které  vyrábí sběhové a technické řetězy.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K likvidaci orchidejí v regionu píše Prof. RNDr. Pavel Kovář.  

Poznámka botanika ke kruštíku a k území (Českomoravského mezihoří, což je zhruba  rozměr okresu Ústí nad Orlicí). Před cca 40 lety, kdy jsem fytocenologicky zpracovával travinnou a lesní vegetaci v území a kdy jako by-product z toho vzešlo fytogeografické
členění oblasti uvedené v 1. dílu osmidílné Květeny ČR, existovalo ve velmi hrubém odhadu  asi 30 - 40 slatinných lokalit s touhle vzácnou orchidejí a s ní svázanou další garniturou rostlin, které vyžadují stejné podmínky. Většina jich je zákonem chráněných. Dnes kromě té uvedené v TZ znám ještě jednu bohatou v údolí Za horama v katastru obce Přívrat, kde  hrozí pozvolné zarůstání náletovými dřevinami. To se už stalo v jiné lokalitě s kruštíkem - u Semanína v Zádolkách. Další obdobná krásná slatina byla pod dnešní estakádou, která zkrátila železniční oblouk u Dlouhé Třebové - tu zničila nejdříve hydromeliorace a poslední  zbytky kolem potůčku po r. 2000 (z okna vlaku je vidět mocná a stále narůstající navážka hlíny resp. všelikého bordelu pod estakádou). Před pár lety jsem o tom popularizačně napsal  do Živy, protože celý luční komplex od osy údolí (řeky Třebovky) až po hřebenové partie byl  do té doby unikátním souborem rozmanitých lučních typů s velkou druhovou rozmanitostí (možná evropského významu). Takových případů by se asi našlo povícero. Jestli se dožiju v pohyblivém stavu penze, hodlám území znovu prochodit a dohledat místa  mých tehdejších 180 lučních (mokřadních) a 150 lesních fytocenologických záznamů a srovnat ty zápisy se současným stavem. Přes 300 míst ke srovnání po 50 letech vývoje by mohlo o vývoji krajiny dost napovědět. Zvlášť jímavé to bude před plánovaným investičním  superdílem kanálu Dunaj-Odra-Labe, který patrně tuto část hydrologické "střechy Evropy" promění v liniové jádro nové kulturní (evropské) Sahary.
Přeju výdrž v nadšení mladých ochranářů!  Pavel Kovář
Houbařské fotografie Martina Šebely                                    

Střední zdravotnická škola, Ústí nad Orlicí
ve školním roce 2014/2015 otevře 2 třídy denního studia 4letého oboru ZDRAVOTNICKÝ ASISTENT 53-41-M/01
1 třídu denního studia 4letého oboru  Sociální činnost  75-41-M/01
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ:
02. 11. 2013   08:00 – 12:00 hodin
20. 11. 2013   14:00 – 17:00 hodin
12. 12. 2013   14:00 – 17:00 hodin
18. 01. 2014   08:00 – 12:00 hodin
Mimo dny otevřených dveří je návštěva školy  možná po telefonické domluvě kdykoliv.
 
Setkání s partnery hokejového klubu HC Kohouti Česká Třebová před zahájením sezony 2013-2014.

se uskuteční v úterý 8. října na zimním stadionu. na Skalce. Při této příležitosti  bude představen nový trenér Pavel Táborský a někteří hráči,
kteří českotřebovský tým Kohoutů  tým před letošní sezonou posílili.