Českotřebovský deník 241/2013 (9/10)                                 

Burza středních škol na Skalce nabízí desítky námětů pro budoucí středoškoláky, nově také rekvalifikace

Sál VOŠ  a SOŠ technické na Skalce se stal mraveništěm, velmi zajímavým prostředím, kam stojí za to zajít, zvláště máte-li doma žáky vyšších tříd základní školy. protože rozhodovat se o budoucím povolání či zaměření je dobré co nejdříve a třeba opakovaně.  najdete zde slušnou nabídku z našeho regionu, tedy okresu, ale také Pardubického kraje a sem tam zde také nabízí své možnosti i některé další školy mimo kraj, např. hotelovka z Jeseníku, školy z Hradecka. Také zde jsou zástupci podniků, kteří  pomohou ukázat jaké profese jsou nyní potřebné nebo nedostatkové.  Poradí také pracovníci Úřadu práce, který to celé pořádá, zase naopak může ukázat na obory, které zase tak velké uplatnění nemají.  Díky osobní zkušenosti si budou moci rodiče korigovat informace, které předávají  výchovní poradci ze základních škol.  V České Třebové máme po mnoho let dobrou možnost vybírat studium, současně získala nadstandardní možnost vlastní prezentace samotná SOŠ a VOŠ technická. A technické obory mají přece zelenou a není to jen prázdné heslo. je to cesta k velmi širokému uplatnění v praxi i v dalším studiu...  Fotografie mohou napovědět, ale přijďte se podívat, ve čtvrtek je otevřeno ještě po celý den.

 Tabáková směrnice kouření nevymýtí, ale otevře prostor nelegální výrobě a pašování cigaret

 V hlasování o tabákové směrnici jsem podpořil návrhy vedoucí ke zmírnění omezujících požadavků na tabákové výrobky, v konečném hlasování jsem se však zdržel. Nemyslím si totiž, že regulací výroby lze problém škodlivých dopadů kouření vyřešit. Trh s tabákem je natolik lukrativní, že případná mezera na trhu daná úbytkem legálních tabákových výrobků v důsledku tvrdé regulace bude okamžitě vyplněna těmi nelegálními. Kuřák po nich bez rozpaků sáhne a stát přijde o nezanedbatelný příjem do rozpočtu.
Jsem přesvědčen, že přísná regulace povede k nežádoucímu nárůstu pašování cigaret a jejich nelegálnímu prodeji mimo jakoukoliv veřejnou kontrolu a ruku v ruce s tím k poklesu daňových příjmů státu. Podporuji opatření na ochranu nekuřáků a dětí a mladistvých jako je zákaz kouření v restauracích, zákaz prodeje tabákových výrobků mladistvým a zákaz prodeje tzv. kusovek, ale neustálé zvětšování plochy povinného varování na krabičkách, zákaz mentolových a jiných příchutí a zákaz cigaret slim považuji za šikanu výrobců tabáku i těch kuřáků, kteří si na tyto druhy cigaret zvykli a oblíbili si je. Považuji nicméně za úspěch, že se podařilo zabránit největším hrůzám jako je jednotné balení všech cigaretových krabiček.                Jan Březina, europoslanec, tel. 606 650781

 

Projekt vedoucí žáky k technice: Pardubický kraj mezi prvními 

Pardubický kraj je jedním ze dvou krajů České republiky, které jako první získaly finanční prostředky z evropského projektu na podporu přírodovědného a technického vzdělávání a zároveň zahájily jeho realizaci. Jednou z 16 zapojených středních škol v Pardubickém kraji je Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola (SPŠE a VOŠ) v Pardubicích. Projekt byl v Pardubickém kraji podpořen částkou více než 162 milionů korun.
„Cílem projektu je zkvalitnění podmínek pro výuku přírodovědných a technicky zaměřených předmětů a navázání spolupráce mezi středními školami, základními školami a sociálními partnery škol. Žáci základních škol pod dohledem středoškoláků a jejich učitelů realizují ve zrekonstruovaných odborných učebnách praktická cvičení,“ vysvětlila hlavní část projektu náměstkyně hejtmana Pardubického kraje zodpovědná za školství, kulturu a památkovou péči Jana Pernicová a dodala: „Tento koncept se nám osvědčil již mnohokrát. Hravou formou jsou navíc žáci motivováni ke studiu oborů, které jsou nejen nesmírně zajímavé, ale zároveň žádané na trhu práce.“
Nové technologie a prostředí moderních provozů přibližují žákům také odborníci z praxe, a to nejen ve výuce, ale i v rámci odborných exkurzí. Partnerských základních škol je celkem devadesát tři.
Projektu se účastní také pardubická elektrotechnická průmyslovka, ve kterou se nedávno sloučily dvě střední školy s elektrotechnickým zaměřením. „Spolupráce se základními školami je pro motivaci dětí ke studiu technických oborů klíčová. Teprve u nás si žáci na vlastní kůži vyzkouší, co studium na střední průmyslové škole obnáší. Velice často zjistí, že elektrotechnické disciplíny jsou mnohem zajímavější, než si mysleli a nikoliv tak obtížné, jak se obávali.,“ potvrzuje dobré zkušenosti s projektem ředitel SPŠE a VOŠ Pardubice Ladislav Štěpánek.
Během letních prázdnin zde byla nákladem bezmála čtyř milionů korun z rozpočtu kraje dokončena rekonstrukce dvou učeben a vybudováno šest nových učeben v suterénních prostorách školy. Bylo také vysušeno a odizolováno venkovní obvodové zdivo objektů školy. Nová škola nabízí žákům základních škol studium elektrotechniky v učebních i maturitních oborech. Výhodou je jejich vzájemná prostupnost v průběhu studia.