ČESKOTŘEBOVSKÝ DENÍK 242/2013 (10.10)                

RODINA NA STEZCE - Neděle 13.10. start od 14 - 16 hodin

Podzimní vycházka pro celou rodinu se soutěžemi po trase Smyslově naučné stezky údolím Skuhrovského potoka. Čekají vás medové a houbové zastavení, brambory pečené v ohni, tvorba krmítek a další zajímavosti. Začátek je na 1. zastavení stezky v Rybníku u tenisových kurtů. Konec u restaurace Nad Hrází do 17,00 Délka trasy 4 km, Startovné 30 Kč
 
FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ 

Soutěžit můžete s fotografiemi ve 2 tématech: 1. PŘÍRODA VE MĚSTĚ  2. HOUBY VE MĚSTĚ
Věkové kategorie : A - autoři mladší 16-ti let B - autoři 16 - 20 let C - autoři starší 20-ti let
Druhová kategorie : 1/ černobílé fotografie (maximálně 3 fotografie)
2/ barevné fotografie (maximálně 3 fotografie)
Formát fotografií: 15 x 20 cm a větší (pouze na fotopapíře)
Uzávěrka soutěže : 30.10.2013 (se velmi rychle blíží!!!)
Doručení fotografií pořadateli H. Grundové osobně do Gymnázia v České Třebové
nebo poštou na adresu H. Grundová, Jiráskova 896, Česka Třebová 560 02
Označení snímků a přihláška: název díla, jméno a příjmení autora, označeni kategorií - vše na zadní straně fotografie, vyplněna a podepsaná přihláška  Vernisáž výstavy fotografií a vyhlášení vítězů bude 17. 11. 2013 v Ekocentru Podorlicko v České Třebové.

DDM informuje

Teenagerovské prázdniny Dům dětí a mládeže Kamarád pořádá Teenagerovské podzimní prázdniny. Úterý 29.10.2013 - laser game v Pardubicích - cena 420,-Kč. Středa 30.10.2013 - A-Kart arena v Litomyšli - cena 520,-Kč. Program je určen pro děti od 12 do 16 let. Přihlásit je možné na každý den zvlášť. Přihlášky a informace k vyzvednutí v kanceláři DDM nebo na webových stránkách DDM od 5.10.2013. Přihlášku a platbu je nutné odevzdat nejpozději do 21.10.2013. Akce se konají za každého počasí.

Podzimní prázdniny
Úterý 29.10.2013 - Landek park + golf Ostrava - s dětmi navštívíme hornické muzeum, kde se dovíme něco o práci v dole a o práci báňských záchranářů. A potom nás čeká hra golfu.
Středa 30.10.2013 od 8:30 - 12:00 hod.- Podzimní tvoření - zpracování odpadového materiálu. Poplatek 40,-Kč Děti si s sebou přinesou: umytou 1 krabici od nápojů (od mléka, džusu, zákysu), větvičku cca 30cm dlouhou rovnou 1cm v průměru, různé přírodniny - menší šišky, šípky, lístky, bukvice aj., 2ks PET lahve (spodní část i se dnem cca 10 cm), PET lahve mohou být i barevné, přezůvky, svačinu a pití.  Přihlásit se můžete na každý den zvlášť. Přihlášky a informace k vyzvednutí v kanceláři DDM od 30.9.2013. Přihlášku a platbu je nutné odevzdat nejpozději do 17.10.2013!
Úprava odtokových poměrů v povodí Křivolického potoka nad Pivovarským rybníčkem pomáhá

Počátkem 90. let celková situace byla neradostná. Nad intravilánem města Česká Třebová bylo několik vodních nádrží (naši předkové jim neříkali poldry) zrušeno, lépe řečeno zasypáno komunálním a průmyslovým odpadem, převážně z Armaturky.
Povodí Křivolického povodí je rozsáhlé 3,18 km2. Velikost stoleté vody Q100 je 5,48m3/s-1. Objem vody stoleté povodně 27,271m3. Povodeň v roce 1997 ukázala, že stávající situace ohrožuje město a tak byla urychleně dokončena rozpracovaná studie a prováděcí projekt na nápravná opatření. Byl zpracován geobotanický průzkum, který realizaci projektu pochopitelně podpořil. Vzniká tak významný nový krajinotvorný prvek v technokratický upravené krajině a současně tak dochází i k obnově původní retence v povodí, které v nedaleké minulosti bylo ochuzeno o celou řadu vodních ploch jejich zrušením a realizovanou zástavbou.
Přehled retencí poldrů v povodí Křivolického potoka je dle prováděcího projektu následující:
    R1    Pivovarský rybník 5000 m3
    R2    Panamák 3800 m3
    R3    Farský les 3140 m3
    R4    U srubu 500 m3
    R5    Utopeňák 6700 m3
    R6    U hájovny 1300 m3
Poldry: Pivovarský rybník, Panamák, U srubu a Utopeňák mají v menším rozsahu i stálou akumulaci vody s ohledem na zlepšení životního prostředí vodní fauny a flóry. To byl důvod, že jsme pro tuto stavbu nakonec získali 80% dotaci na revitalizaci toků.
Výstavbě těchto retencí se stoletá voda zmenší na Qred. = 1,06 m3/s-1. Toto množství odtéká přes nový, opravený přeliv a pomocné vedení do potrubí o průměru 600 mm v délce 1,2 km do Třebovky. Výměna tohoto potrubí za kapacitnější dle ORVOSu a tehdejšího vedení Města byla zcela nereálná. Je to zcela pochopitelné. Zlepšení tomuto odtoku by pomohla realizace poničeného městského koupaliště, které svojí kanalizační soustavou odvádělo velkou část povodňových vod Křivolického potoka. (Podle Mir. Dostálka)
Hlavní pokladna MěÚ bude v den voleb se zkrácenou pracovní dobou

V pátek 25.10.2013 bude otevřeno do 13:30 hodin.
V pátek 25.10.2013 bude hlavní pokladna, v budově radnice na Starém náměstí, z provozních důvodů uzavřena ve 13:30 hodin.
Děkuji za pochopení. Jiří Mareš, vedoucí oddělení vnitřní správy MěÚ
 
Údržba uzavře na tři dny Hřebečský tunel

Pardubice (10. 10. 2013) – Hřebečský silniční tunel bude od 15. října 8,00 hodin až do 17. října 18,00 hodin uzavřen. Úplná uzavírka silnice číslo I/35 mezi městy Svitavy a Moravská Třebová čeká řidiče v úseku od křižovatky se silnicí číslo III/36826 před tunelem po křižovatku se silnicí číslo III/36826 pod údolní estakádou.
Důvodem uzavírky jsou práce v tunelové troubě – pravidelné mytí tunelu, výměna baterií, montážní práce na rozstřiku solanky, komplexní revize elektrických zařízení v tunelu. Průjezd uzavřeným úsekem silnice vozidlům integrovaného záchranného systému bude umožněn. Objízdná trasa bude vedena obousměrně po silnici číslo III/36826 (původní silnice I/35, která byla opuštěna po dokončení tunelu). Délka objízdné trasy je asi 3,5 kilometru, délka uzavírky dva kilometry.
 
Tak jsem si otevřel internetove stranky ANO

Zjistil jsem, ze okresním manažerem hnuti Ano za náš okres je pan MARTIN DUDLA. Pan Dudla již byl řádným členem KSČM, pak kandidoval u seskupeni pani Bobošikove a teď  je tedy okresním manažerem ANO. Inu kvalitní lidský materiál má pan Babiš. Tohle by měli  voliči vědet, ze součástí  kandidátek ANO jsou političti turisté....  (jv)
 
Arizona z Regionálního muzea Vysoké Mýto okouzlila návštěvníky veletrhu v Brně 

Ladné křivky karoserie historického automobilu Aero 50 Dynamik, přezdívaného Arizona, opět budí pozornost návštěvníků brněnského veletrhu. Podobně jako ve třicátých letech minulého století, kdy je navrhl vysokomýtský karosář Josef Sodomka, stojí v čele technického a designérského pokroku. O návrat muzejního exponátu mezi novinky současné vědy a techniky se zasloužilo Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě.  
„Spojili jsme síly s firmou MCAE Systems, které se automobil Arizona z našeho muzea líbil natolik, aby se stal tváří jejich prezentace 3D technologií na letošním Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně,“ říká náměstkyně hejtmana Pardubického kraje Jana Pernicová.  Světla reflektorů připomínají staré autosalony, kde Arizona přitahovala pohledy jako žhavá novinka. Ale i dnes automobil září novotou. A to hned několikrát. Na základě 3D optického měření, 3D tisku nebo frézováním z polykarbonátu či plastu vzniklo hned několik modelů různých velikostí. Pozornosti muzejní exponát skutečně neujde, neboť jej na prezentačním molu doprovázejí tři figuríny v Evině rouše vyrobené stejným postupem. 3D tisk je tak dokonalý, že vybízí k využití nejen ve strojírenství, ale třeba i v lékařství. Dokladem jsou dokonalé anatomické proporce figurín, které jsou vyrobeny podle skutečných modelů. „Věda se neustále žene dopředu. Pozadu by nemělo zůstat ani školství, proto vítáme každou příležitost seznamovat naše studenty s novými technologiemi,“ přivítala seznámení s technologiemi založenými na 3D Jana Pernicová, která má společně s kulturou v Radě Pardubického kraje na starosti i oblast školství.
 
Z jednání ve Velimi 

Hejtman Martin Netolický v úterý ve Velimi jednal s ředitelem Výzkumného ústavu železničního Antonínem Blažkem. Výzkumný Ústav Železniční, a.s., je společností specializovanou na odborné služby a komplexní řešení v oblasti posuzování, zkušebnictví a poradenství pro železniční systémy a drážní dopravu. Fotografie Luboš Kozel:
 
Hokejisté nového HC Kohouti Česká Třebová vyjedou v neděli v nových dresech                               •