Českotřebovský deník 243/2013 (11.10)                                
Legenda Semaforu a šedesátých let v České Třebové          

Jiří Suchý přijel do České Třebové pomoci s otevřením rekonstruované Malé scény s divadelním představením a nyní  po letech opět na pozvání Kruhu přátel hudby. Druhý koncertní večer  KPH v letošní sezóně měl  název "Včera večer poštou ranní" a zjistil jej v podstatě dva protagonisté Semaforu: Jiří Suchý s Jitkou Molavcovou. Mimořádně se vše odehrálo  ve velkém sále Kulturního centra. Samotná přítomnost legendy Semaforu a polovina autorské dvojice Suchý - Šlitr v České Třebové byla pro mnoho návštěvníků velkou událostí, navíc jsme v autentickém  přenosu nahlédli do zákulisí zábavy v době, na kterou si dobře pamatujeme a jako diváci. Nyní jsme se mohli stát na chvíli i přímými pozorovateli vztahů mezi blízkými umělci nám velmi vzácných jmen: Jan Werich, J. Voskovec, J. Horníček, Miloš Forman.... Nikdo z nás neví, kolikrát budeme ještě moci takto zblízka a přímo vidět Jiřího Suchého na jevišti,  proto je třeba za výběr pořadu Kruhu přátel hudby poděkovat. Poslední sezóny KPH mají opravdu vysokou úroveň a projevuje se to i na dobrém počtu abonentů, vysoko převyšujícím jiná třeba větší města. Těšíme se na další koncerty Kruhu přátel hudby.  Foto Martin Šebela
 

Návštěva zdravotně postižených u Františka Bečky 

Při výjezdním zasedání OV SPCCH dne 26. září 2013 jsme navštívili kovárnu pana Františka Bečky na Lhotce. Za příjemné chvíle spojené s jeho vyprávěním v úžasné atmosféře moc děkujeme.  Za OV SPCCH Zdeněk Pacík, předseda.
Luděk Petraš otevřel ve čtvrtek 10.10. Galerii výtvarného umění Aimar

 • Galerie  byla symbolicky otevřena ve 20 hodin 13 minut v roce 2013 na velmi sympatickém a frekventovaném místě na Novém náměstí v bývalé prodejně zeleniny, později second handu. Ode dneška se již můžete na vystavená díla autorů přijít podívat. Více ZDE
 •  
  Mezinárodní varhanní festival Zdeňka Pololáníka pokračoval druhým koncertem  za účasti patrona festivalu. 

  Zdeněk Pololáník opět po roce navštívil Českou Třebovou aby  v kostele sv. Jakuba vyslechl  také svou vlastní skladbu.  Lukáš Hurtík zařadil Pololáníkovu skladbu Pianto  do svého programu hned jako první skladbu svého koncertu.  Více v dalším vydání zítra.
  Mezi Dolní Lipkou a Hanušovicemi budou jezdit další vlaky

  Olomouc/Pardubice (10. října 2013) – Shodli se na tom hejtmani dvou krajů Martin Netolický s Jiřím Rozbořilem na společném jednání v Olomouci, kde debatovali o dopravní obslužnosti při společné hranici krajů. Obnovení provozu by se mělo týkat i dalších tratí. Za účasti náměstků zodpovědných za dopravu Jaromíra Duška a Aloise Mačáka, ale i starostů z obou krajů se také domluvili na vypracování analýzy, která bude řešit společnou přeshraniční vlakovou i autobusovou dopravu.
  Víkendové spoje se osvědčily, další vlaky navíc budou jezdit v pátek,
  Olomoucký kraj souhlasil i s návrhem Pardubického kraje zavést páteční vlaky na trati Dolní Lipka – Hanušovice, které by měly zajistit dopravu studentů a žáků ze škol domů. Změna začne platit od nového grafikonu, který vstoupí v platnost v prosinci. „Na zapracování nových spojů do jízdního řádu má svůj obrovský podíl nové oddělení dopravní obslužnosti Krajského úřadu Pardubického kraje, které změny připravilo,“ vyjádřil spokojenost se změnami v tvorbě jízdních řádů Jaromír Dušek.   Spokojený mohl být i hejtman Martin Netolický, který tehdejší zavedení spojů inicioval „Jsem rád, že se tento krok víkendových spojů osvědčil, a to nejenom v hlavní turistické sezóně, ale i v průběhu celého roku. Ukázalo se, že vlaková doprava je v této oblasti využívána více, než autobusové spoje,“ uvedl hejtman a pokračoval: „Obnovené víkendové spoje si pochvalují i místní starostové.“  Nově přidané spoje budou jezdit od nového jízdního řádu každý pátek v 17.00 z Dolní Lipky v Pardubickém kraji do Hanušovic z Olomouckého kraje a v opačném směru v 18.02. Netolický ve svém vystoupení před starosty z obou krajů deklaroval vzájemnou spolupráci a zajištění návaznosti spojů s cílem zajistit dopravu do školy, k lékaři a do zaměstnání, případně na úřady.

   

  K obnově vlaků by mělo dojít i na dalších tratích
  Podobně byla diskutována dopravní obslužnost na železničních tratích, kde byl pozastaven pravidelný provoz. „Před dohodou je obnovení provozu na železniční trati z Moravského Karlova do Štítů. Zvažujeme také společné řešení na tratích 017, 262 a 271 v oblasti obce Chornice na Moravskotřebovsku,“ seznámil s dalšími záměry hejtman Netolický. 

   

  Analýzu zaplatí oba kraje
  Pro zlepšení dopravní obsluhy a návaznosti mezikrajských spojů bude zpracována analýza, která by měla vytvořit podklady pro efektivní fungující železniční a autobusovou dopravu. „Od odborné analýzy očekáváme, že nám dá jasný návod k organizování dopravní obslužnosti v příhraniční oblasti obou krajů. Mimo jiné by měla definovat také nutné zásahy do dopravní infrastruktury,“ vysvětloval náměstek Dušek. Finančně se oba kraje budou podílet nejen na zavedení nových vlakových spojů, ale i na vypracování této analýzy.

   

  Hejtmani se na jednání s ministry konečně necítili jako poddaní

  Ostrava/Pardubice (11. října 2013) – Mimořádné setkání hejtmanů se tentokrát konalo v Moravskoslezském kraji. Jeho iniciátorem byl hejtman Miroslav Novák, který požádal o oficiální jednání Rady Asociace krajů České republiky se zástupci Vlády ČR pro projednání složité situace v souvislosti s avizovaným uzavřením dolu Paskov a k vývoji na trhu s nerostnými surovinami. Hejtmani debatovali s ministry také o čerpání evropských peněz po roce 2014.
   
  Jak pomoci postiženým regionům
  Právě na severní Moravě hrozí výrazné zvýšení nezaměstnanosti. Za vládu se jednání zúčastnili její místopředseda ministr vnitra Martin Pecina, ministr průmyslu a obchodu Jiří Cienciala a ministr pro místní rozvoj František Lukl. Tématem byla konkrétní pomoc postiženému regionu: „V této chvíli řešíme problémy „pouze“ v jednom z krajů, musíme si však uvědomit, že potíže jednotlivých odvětví průmyslu se kdykoliv mohou objevit i v jiných částech republiky. Nyní se nastavují pravidla, na která se z pochopitelných důvodů budou odvolávat všichni, kterých se případné obtíže budou týkat. Je proto třeba postupovat uvážlivě, ale přitom efektivně,“ řekl hejtman Pardubického kraje Martin Netolický. Ministři informovali hejtmany o přípravě podpor pro postižené regiony. Pro příští rok bude v kapitole Ministerstva pro místní rozvoj vyčleněna na tyto účely částka 200 milionů korun.
   
  O kontrolách čerpání evropských fondů
  Dalším klíčovým tématem jednání bylo čerpání evropských fondů, kde hejtmani ve shodě popsali situaci v  auditech uskutečněných projektů a často poukazovali na formalistický přístup úředníků. „Zkušenosti s opakovanými kontrolami, které ovšem nemají stejné závěry ke shodným záležitostem, musí vést k jasnému nastavení nových pravidel a metodik. Audity nesmí mít pouze represivní charakter, jejich hlavní role by měla být preventivní,“ říká hejtman Netolický. Vedle toho byla zmíněna příprava čerpání evropských fondů v dalším období po roce 2014, kde existuje společná snaha vlády a Asociace krajů k nastavení takových podmínek, které zajistí krajům jednak obnovu majetku, ale také další rozvoj. „Vnímáme zásadní rozdíl při jednání s úřednickou vládou oproti předcházející vládní sestavě pod vedením Nečase a Kalouska. Původní snaha nechat kraje vyhladovět, je dnes již minulostí a konečně se kraje mohou cítit jako partneři vlády, nikoliv jako chudí poddaní. Doufám, že jakákoliv příští vláda naváže na učiněné dohody a nezačne zase vymýšlet systém, jak kraje znevýhodnit,“ komentoval jednání hejtman Pardubického kraje. Martin Netolický se v posledních měsících zúčastnil mnoha jednání se zástupci měst, obcí a venkova, aby našli společné řešení v rámci tzv. územní dimenze. Součástí jsou dohody ze Špindlerova Mlýna a Kyjova, které mají být základem pro společný postup. Obdobně se zúčastnil jednání na Evropské komisi v Bruselu, kde prosazoval samostatný integrovaný nástroj k čerpání evropských peněz pro kraje.

   

  Uzavírka ve Vysokém Mýtě potrvá pět dnů

  Pardubice – Řidiče čeká od 14. do 18. října částečná uzavírka silnice číslo I/35 na průtahu městem Vysoké Mýto, a to u vjezdu do města ve směru od Litomyšle. Délka uzavřeného úseku je asi jeden kilometr. Důvodem je provedení obnovy živičného krytu na daném úseku silnice. Objízdná trasa pro směr Litomyšl – Holice vede z Litomyšle po silnici číslo I/35, dále po silnici číslo II/317 přes Nedošín, Sedliště, České Heřmanice, Vračovice-Orlov, Zálší, Kosořín až ke křižovatce se silnicí číslo II/357 (Choceň), dále přes Dvořisko do Vysokého Mýta zpět na silnici I/35. Délka objízdné trasy je asi 27 kilometrů. Silniční doprava ve směru Holice – Litomyšl je vedena po stavbě.  
   
  Slavnostnímu podpis Memoranda mezi Pardubickým krajem a Ministerstvem dopravy  

  o spolupráci při přípravě a realizaci Dopravního uzlu Pardubice, souvisejících investicích na vodní a železniční cestě, silnicích I., II. a III. třídy, letecké infrastruktuře a místních komunikacích.  Memorandum svými podpisy stvrdí ministr dopravy Zdeněk Žák a hejtman Pardubického kraje Martin Netolický symbolicky na Dostihovém závodišti Pardubice 13. října 2013 ve 12 hodin v lóži Pardubického kraje (budova D, 3. patro, lóže 307).
  Karel Schwarzenberg navštíví Růžový palouček, Vysoké Mýto  a Pardubice

  Karel Schwarzenberg, předseda TOP 09 a lídr její kandidátky pro volby do Poslanecké sněmovny, navštíví v neděli 13.října Pardubický kraj. Doprovázet ho bude jednička pardubické kandidátky Jaroslav Zedník, předseda krajské TOP 09 Miroslav Nádvorník a ostatní kandidáti. První zastávka je v 10.00 hodin na Růžovém paloučku u Litomyšle. Po půlhodinovém programu na tomto pietním místě zamíří Karel Schwarzenberg na besedu s občany do Vysokého Mýta. Diskuze bude probíhat v restauraci Tejnora, Litomyšlská 26, od 11 do 12 hodin. Odpolední program předsedy TOP 09 začne ve 13 hodin v kavárně Apatyka, Pernštýnské náměstí 49, Pardubice. Karel Schwarzenberg a předseda regionu se zde setká se členy TOP 09 a dalšími hosty. Od 15 hodin bude předseda TOP 09 přítomen na dostihovém závodišti Pardubice. Veřejnost se s ním může potkat od 15 do 15:30 na volném prostranství u paddocku. Poté proběhne uvítání v dostihovém klubu a setkání s významnými hosty dostihů. Karel Schwarzenberg bude sledovat hlavní dostih a po něm se přesune do pardubického klubu Žlutý pes, kde bude diskutovat s lidmi v rámci akce NA PIVO S KARLEM. Všichni jsou zváni do „Žluťáka“ od 17:30. Klub sídlí na adrese Ke koupališti 62, Pardubice.