Českotřebovský deník 246/2013 (14.10)                                 
Linda Keprtová slaví úspěch na Slovensku 

První doteky hudebního vzdělání získala Linda v ZUŠ v České Třebové. Měla štěstí na dobré pedagogy, paní Jindřišku Vaničkovou, pana Františka Kajetána Zedínka a mnohé další. Velké podpory sejí dostalo i od faráře římskokatolické církve, pana Miloše Kolovratníka. Po absolvování studia na Církevní varhanické škole obor duchovní hudba v Opavě se Linda vydala studovat na brněnskou Janáčkovu akademii múzických umění, a to v oborech, dirigenství a operní režie.  A právě samotné režii opery se začala věnovat velmi intenzivně již během studií. Za režii Janáčkovy Její Pastorkyně byla oceněna fakultou HAMU Brno.
Nyní třetím rokem je členkou Štátného divadla v Košicích, kde pracuje jako dramaturgyně opery a asistent režie. Za velmi vyvedenou režii opery Dialogy Karmelitánek od Francise Poulence, kde se ujala nejen režie, ale i dramaturgie a scénografie, byla oceněna cenou nejlepší inscenace sezóny, cenou DOSKY 2013 (DOSKY vyhlašuje Asociace současného divadla a Asociace Divadelná Nitra). Linda však nezůstává nečinná ani v ČR. V loňském roce režírovala velmi úspěšnou operu Dona Quichota v divadle F. X. Šaldy v Liberci a v současné době režíruje známou operu J. Werdiho "La traviata" v divadle J. K. Tyla v Plzni.                Edita Hrdinová, Sabina Slezáková
 
XI. ročník bowlování KHK PK zná své vítěze

Čas utíká rychleji než bychom si přáli, a tak jsme v pátek 11.10. 2013 strávili již jedenácté příjemné sportovní bowlování plné napětí, zábavy a překvapivých sportovních výkonů. Přijeli jak nadšenci a vyznavači jedné koule a deseti kuželek, tak Ti, kteří přijeli „jen“ za zábavou, dobrou společností, příjemným prostředím a samozřejmě relaxací při oblíbeném sportu.
Pod vedením provozovatele bowlingového centra se turnaj ze základních kol přes semifinále a přestávkou na velmi příjemný rautový stůl dostal až do finále.
Tradiční pohár, tentokrát s označením roku 2013 si za první místo odvezl pan Miloš Sobel, druhé místo náleželo panu Janu Hanikovi. Na pohár s označením třetího místa dosáhl pan Luboš Marek. Oceněna byla také paní Jana Haniková jako nejlepší žena finále.
Za podporu organizace celého turnaje děkujeme sponzorům firmě Iveco Czech Republic, a. s., Vysoké Mýto, KORADO a.s., Česká Třebová, LDM, spol. s r.o., Česká Třebová, ISOline EU, s.r.o.Praha, CZ LOKO a.s. Česká Třebová, Sklenář s.r.o. Dlouhoňovice, Drumel a Co s.r.o.Česká Třebová a IMS Drašnar s.r.o.Česká Třebová. Závěrečné poděkování patří týmu Sportovního centra Radava  Těšíme se na příští  již 12. ročník.                                                                  Jana Lukesová, vedoucí kanceláře KHK Orlicko
 
Kraj podepsal memorandum o investičních prioritách v dopravě s ministerstvem

Pardubice (13. října 2013) – Na dostihovém závodišti v Pardubicích v neděli přesně v pravé poledne podepsali hejtman Pardubického kraje Martin Netolický s ministrem dopravy Zdeňkem Žákem historicky první memorandum mezi krajem a státem o prioritních investicích v dopravě. Stát se tak přihlásil ke spolupráci při přípravě a realizaci Dopravního uzlu Pardubice. Součástí dohody jsou pro region klíčové stavby v silniční, železniční, vodní, ale i letecké dopravě v kraji za několik desítek miliard korun.
„Jsme prvním krajem, kterému se podařilo dosáhnout takové dohody se státem. Doufám, že stát tuto deklaraci naplní. Dokumentem a stanovenými prioritami se budeme řídit při plánování a realizaci investic,“ sdělil hejtman Martin Netolický bezprostředně po podpisu memoranda. „Pardubický kraj byl velmi dobře připravený a před ostatními kraji tak získal náskok," řekl ministr Zdeněk Žák a pokračoval: „Shodli jsme se nejenom na tom, co je v dopravních stavbách v Pardubickém kraji vysokou prioritou, ale zároveň, že se to týká i priorit státu,“ doplnil Žák. Vyjádřil zároveň přesvědčení, že memorandem budou respektovat i budoucí vlády. „Pokud v tomto státě bude vládnout jakákoliv vláda, která bude ctít myšlenku, že sliby se mají plnit, tak to není cár papíru," řekl Žák.
Klíčovým bodem dohody je Dopravní uzel Pardubice, kde se kraj se státem shoduje na potřebě vzájemného propojení jednotlivých druhů dopravy navazujících mimo jiné i na veřejný přístav a překladiště Pardubice ostatními druhy dopravy. „Vedle modernizace železničního uzlu Pardubice je součástí memoranda například zdvojkolejnění železniční tratě Pardubice – Hradec Králové, ale i modernizace úseku na prvním železničním koridoru v úseku Ústí nad Orlicí Choceň či průtah Českou Třebovou. Jsou to všechno návazné stavby, které by měly zkrátit jízdní doby a zlepšit dostupnost krajského města,“ vysvětlil některé z priorit hejtman Netolický.
Hejtmanství se s ministerstvem rovněž shoduje na důležitosti dostavby R35 a s tím souvisejících návazných staveb na silnicích první třídy. „Paralelní spojení od Prahy směrem na východ státu bylo prioritou státu již před dvaceti lety. Za ty roky stát proinvestoval stovky miliard korun a přitom se nezrealizovala tato nejdůležitější priorita. Infrastruktura by přitom měla sloužit těm, kteří si ji platí, tedy občanům,“ objasnil ministr.
V memorandu kraj se státem pamatují také na rozvoj vodní a kombinované dopravy. „Zde se jedná především o prodloužení vodní cesty do Pardubic výstavbou plavebního stupně Přelouč II a modernizaci plavebního stupně Srnojedy,“ doplnil Netolický. Dopravní uzel by měl oživit i osobní a rekreační vodní dopravu. Součástí dohody je i letecká infrastruktura a zabezpečení dostatečného kapacitního dopravního napojení civilního letiště Pardubice.
 
Ministr dopravy navštíví Pardubický kraj

Na pozvání náměstka hejtmana Jaromíra Duška a krajského koordinátora dopravy Zdeňka Štengla navštíví v úterý 15. října 2013 Pardubický kraj ministr dopravy Zdeněk Žák. Svou cestu po kraji zahájí na ministr prohlídkou kruhového objezdu v Opatovicích nad Labem a zakončí u rekonstruované hrobky Jana Kašpara na pardubických mětských hřbitovech.
Deset minut před půl jedenáctou si ministr dopravy Zdeněk Žák prohlédne výstavbu třetího patra kruhové křižovatky v Opatovicích nad Labem. Tato dopravní stavba je důležitá pro budoucí rychlostní silnici R35, jejíž výstavbu ministr podporuje.
V 10:50 hodin navštíví ministr sídlo Správy a údržby silnic Pardubického kraje, kde je vedle setkání se zaměstnanci naplánována také prezentace takzvaných tichých krytů. Pomocí této technologie, která výrazně pomáhá omezit hlučnost silniční dopravy, byly nedávno rekonstruovány Hradecká a Poděbradská ulice. Tiché kryty si následně ministr sám vyzkouší cestou přes centrum Pardubic.
Dvacet minut před polednem dorazí ministr na stavbu první etapy obchvatu Chrudimi nedaleko obce Medlešice. Zdeněk Žák si tady prohlédne postup prací na budování pro Chrudim významné dopravní stavby.
Ve 12:30 hodin přijede ministr do Vysokého Mýta, kde se před radnicí setká se starostou Miloslavem Souškem, s nímž zhruba deset minut na to vyjede autobusem na návštěvu závodu Iveco Czech Republic. Prohlídka výrobního závodu společnosti Iveco začne ve 13:55 hodin.
V 15 hodin by měl ministr Zdeněk Žák dorazit do krajského města, kde se vydá do sídla Pardubického kraje. Zde má na programu v sále rady diskuzi s představiteli Pardubického kraje a zástupci odborné veřejnosti o memorandu mezi krajem a vládou, které v rámci nedělních dostihů podepsal společně s hejtmanem Martinem Netolickým.
Poslední zástávkou na návštěvě ministra dopravy Zdeňka Žáka budou pardubické městské hřbitovy. V 16 hodin tady položí jako první ministr v historii květiny na nově zrekonstruované hrobce průkopníka české aviatiky Ing. Jana Kašpara. Zároveň uctí také památku další významné osobnosti z oblasti dopravy, stavitele železnic Ing. Jana Pernera.