Českotřebovský deník 247/2013   (15.10)                               

Za jeden provaz:  Borku vyráběli slunečnice 

Dne 10. října 2013 uspořádalo občanské sdružení Za jeden provaz výtvarný workshop v Nízkoprahovém centrum v Borku v České Třebové při organizace Naděje. Studenti spolu s dětmi vyráběli papírové slunečnice, které budou použity jako výzdoba na Podzimním benefičním plese. Letošní ročník plesu se koná 19. Října v 19.30 v sále restaurace Na Horách v České Třebové. Z výtěžku bude zřízen sportovní koutek v Nízkoprahovém centru v Borku. Přijďte se pobavit na ples s námi. Poslední lístky jsou v prodeji. Veškeré informace o plesu naleznete na našich webových stránkách: www.zajedenprovaz.cz.
Předsedkyně občanského sdružení Za jeden provaz Magda Frišová

 


Den seniorů oslavili v Domově pro seniory Olympiádou seniorů

Datum 1.10.  je zapsáno v kalendáři jako Den seniorů. Tento svátek seniorů slavíme v Domově každý rok. Letos jsme začali oslavovat již o den dříve hudebním vystoupením oblíbenců uživatel pánů Skalického a Zoubka.
Na tento sváteční den připravila kuchyň výtečný, slavnostní oběd s dortem, na kterém si uživatelé velmi „pošmákli“. Sociální úsek se věnoval organizaci zábavy a konání „Olympiády seniorů“. Stanovišť s disciplínami bylo celkem 7, zaměřených na hmatové, čichové i poznávací dovednosti např. poznávání fotografií známých pracovníků Domova, rozpoznávání koření po čichu, házení balónkem do obruče apod.. Na jednotlivých stanovištích dozorovali nad správností provedení studenti z místní Vyšší odborné školy G. Habrmana oboru sociální práce, kteří tímto společně s pracovnicemi přímé obslužné péče velmi pomohli k uskutečnění celé akce.
Zúčastnění uživatelé byli rozdělení do týmů označených květinami a procházeli jednotlivá stanoviště nacházející se v prostorách Domova pro seniory. U plnění jednotlivých disciplín si „oslavenci“, studenti i zaměstnanci Domova užili spoustu zábavy i legrace. Domovem se linul smích a vzájemná radost z příjemně strávených chvil. Na závěr nechybělo slavnostní vyhlášení, odměnění nejlepších týmů a zhodnocení celé akce. Tímto bych chtěla srdečně poděkovat všem, kteří se na pořádání a organizaci „Olympiády seniorů“ v našem domově podíleli.
                                                                                             Vedoucí sociálního úseku Domova pro seniory Česká Třebová

 

Výtvarná skupina Maxmilián srdečně zve své příznivce i kritiky

na letošní  vernisáž a výstavu výtvarných prací  v prostorách Kulturního centra v České Třebové. Výstava bude jako každoročně slavnostně zahájena   koncertem českotřebovské skupiny Medvědi vernisáží v pátek 8. listopadu 2013 v 17 hodin.
 
Letohradští dobrovolní hasiči brali tři superpoháry ze čtyř  

Sádek u Poličky (12. 10. 2013) – Novou tradici, takzvaný Superpohár hejtmana, odstartovali dobrovolní hasiči v Pardubickém kraji v Sádku u Poličky minulou sobotu. V nadstavbové soutěži se utkala vítězná družstva jednotlivých okresních lig v kategorii mužů, žen, starších žáků a mladších žáků v požárním útoku. Soutěž zpestřila i kategorie VIP, ve které družstvo Pardubického kraje vedené hejtmanem Martinem Netolickým obsadilo s odstupem dvou sekund na vítěze druhé místo.
Každá ze čtyř kategorií měla čtyři účastníky, své okresní vítěze z Pardubicka, Chrudimska, Orlickoústecka a Svitavska. Ti se v minulosti už nemohli poměřit mezi sebou. Letos na jaře se proto domluvil starosta Krajského sdružení hasičů ČMS Pardubického kraje Josef Bidmon s hejtmanem Martinem Netolickým, že uspořádají závod na způsob poháru vítězů pohárů. Mezi vítězi superpoháru v jednotlivých kategoriích kralovali zástupci dobrovolných hasičů z Letohradu, kteří získali tři ze čtyř prvenství.
Kromě toho byla v Sádku k vidění i jedna disciplína pro organizátory. „Tak dlouho jsme se s Josefem Bidmonem hecovali, až jsme oba slíbili, že vytvoříme vlastní tým a osobně nastoupíme,“ prozradil hejtman pozadí vzniku soutěže VIP. V ní se účastnila družstva Pardubického kraje, Krajského sdružení hasičů, Hasičského záchranného sboru a hostů. „V našem týmu soutěžili například šéf krizového řízení Aleš Boňatovský, ředitel chemické průmyslovky Jan Ptáček, senátor Petr Šilar, ředitel muzea ve Vysokém Mýtě Jiří Junek a další borci,“ dodal podrobnosti Martin Netolický, který po krátkém zaškolení plnil funkci strojníka, takže obsluhoval požární stříkačku a spojoval hadice. Nakonec se úsilí krajského družstva proměnilo ve stříbrnou medaili.
„Z velkého zájmu o superpohár se ukázalo, že má smysl pokračovat i v dalších letech, včetně třešinky na dortu – soutěže VIP. Já osobně jsem připraven i v dalších letech sestavit tým. Myslím, že i takto lze prokázat podporu dobrovolných hasičů,“ slíbil hejtman. Stejného názoru byl i starosta Krajského sdružení hasičů ČMS Pardubického kraje Josef Bidmon: „Rád bych rád poděkoval  SDH v Sádku u Poličky za výbornou přípravu celé soutěže. Za dobrovolné hasiče Pardubického kraje pak děkuji panu hejtmanovi za podporu. Taková setkání jsou významným mezníkem v naší práci.“
Výsledky:
muži – Letohrad Kunčice C   ženy – Letohrad Orlice  starší žáci – Letohrad Orlice  mladší žáci – Slepotice

 

 
SONS Česká Třebová pořádá pro členy a širokou veřejnost v úterý 19. listopadu 2013
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ v Mlýnské ulici 900, Česká Třebová od 900   do   15 00
 
Spolupořadatelé:
 
TYFLOSERVIS o.p.s. Pardubice   poradenství pro zrakově postižené
Sagitta Ltd., s.r.o. Brno  Lupy a pomůcky pro slabozraké
Český klub nedoslýchavých - Audiohelp   poradna Ústí nad Orlicí -  odborné poradenství pro sluchově postižené

Pozvánka na Knapovecké posvícení

Římskokatolická farnost Knapovec zve v neděli 20. října 2013 v rámci Knapoveckého posvícení na koncert smíšeného pěveckého sboru ALOU VIVAT Ústí nad Orlicí. V Knapovci zahájí nedělní program v 15.00 hod. mše svatá v kostele sv.Petra a Pavla a v 16.00 hod. naváže koncert ALOU VIVAT. Po koncertě zveme všechny domácí a návštěvníky na posvícenské koláče a občerstvení před kostelem. Knapovecké posvícení je součástí projektu Knapovecký rok podpořeného městem Ústí nad Orlicí.
PhDr.Jana Staňková a P.Vladislav Brokeš