Českotřebovský deník 250/2013 (18/10)                                 
„Jablíčkování“ v MŠ U STADIONU 

Ve středu 16.10.2013 nás MŠ U STADIONU pozvala na ,, Odpoledne s rodiči“ s názvem  ,, JABLÍČKOVÁNÍ “
Vzhledem k nestálému počasí se musela akce narychlo přesunout do prostor MŠ, což jsme my rodiče nakonec velmi uvítali, protože byla možnost si prohlédnout všechny prostory MŠ a vyzkoušet i interaktivní tabuli.
Ve třídách na stanovištích nás čekalo nejen vyrábění ježečka z půlky jablka, ale také lezení na žebřík s utržením jablíčka, hmatové krabice, pečení štrůdlu, puzzle ovoce, navlékání křížal, obtisky jablek a hod do košíku. Vše na téma ,, JABLÍČKO“ a především s jablíčky. Na zahradě MŠ byly v rámci této akce vysazeny dva ovocné stromy, které budou dětem sloužit jako praktická pomůcka.
Velkým zpestřením byla ochutnávka jablečných moučníků, které pekli rodiče. Další pochoutky, včetně ručního moštování, pro nás připravily paní kuchařky. Jednalo se o různé druhy pomazánek, zeleninových a ovocných salátů, kváskového chleba a jogurtů. Vše v rámci zdravé výživy, abychom mohli ochutnat, co děti v MŠ jedí a byla to „mňamka“. Za rodiče bychom touto cestou chtěli velmi poděkovat jak paním učitelkám, tak i všem ostatním pracovnicím, které se na všech školkových akcí také podílejí.  Budeme se těšit na další krásná a zajímavá odpoledne, která připravíte. Jsou velkým zpestřením nejen pro nás rodiče, ale především pro naše děti.     
Za rodiče Martina Ježková a Miriam Řeháková
 
 
NÁZORY DALŠÍCH RODIČŮ NA AKCI 

Moc pěkná akce. Nejvíc se dětem líbila výroba štrůdlu. A hlavně ochutnávka. Mě zaujaly pomazánky. Díky
Děkujeme, muselo to dát hodně práce …………Krásné odpoledne
Bylo to perfektní, mám spoustu nových receptů na saláty.
Skvělá akce pro školku, děti a rodiče. Velký dík všem organizátorům. Už se těšíme na další.
Moc se líbila dětem i mně. Největší úspěch u dětí měla výroba štrůdlu a ochutnávka jablíčkových dobrot. Mě zaujaly pomazánky. Děkujeme
Pouť ke sv. Kateřině Alexandrijské neboli Jabkancová pouť 16. 11. 2013.

Program v rotundě:
9:00 Modlitba chval
9:30 – 13:45 Prohlídka rotundy s průvodcem
14:00 – 15.30 Modlitba i pro ty, kdo se nikdy nemodlili (v této době nebude probíhat prohlídka rotundy)
16.00 – 17.00 Poutní bohoslužba – s přáním přítomným Kateřinám (v této době nebude probíhat prohlídka rotundy)

 

Sraz „PAVLAČOVÝCH  ČERVEŇÁKOVÝCH" dětí – podruhé

Vážení a milí „Červeňáci“, uběhl celý rok od našeho prvního setkání, a proto se snad opět sejdeme v pátek 29. 11. 2013 kolem 18. hodiny v restauraci Pod Skalkou. Pokud máte na někoho kontakt, pozvěte ho mezi nás. Těch, kteří pocházejí z červeňáku, je mezi námi stále dost a rádi se uvidíme i s těmi, kteří vloni nemohli. Těšíme se na setkání. Pokud máte někdo zájem o večeři, nebo máte nějaký dotaz, použijte e - mailovou adresu: xcervenak.seznam. cz
Za organizátory Daša Chadimová a Hana Frűhaufová       
 
DALŠÍ ÚHYN RYB NA TŘEBOVCE V OPATOVĚ 

V úterý 15. 10. 2013 byl nahlášen úhyn ryb na řece Třebovce v Opatově, v úseku od Obecního úřadu. Při zjišťování rozsahu úhynu bylo od očitých svědků zjištěno, že mrtvé ryby se objevily už z pátka na sobotu po vydatném dešti. Příčina a průběh tedy zřejmě stejný jako minulý rok na Třebovce v České Třebové a opět zarážející lhostejnost lidí. Z řeky bylo odstraněno cca 50 kg ryb, převážně jelců a plotic, ale i několik vzrostlých exemplářů lína, okouna a cca 30 ks štiky, z toho zhruba polovina 40-60 cm. Poslední uhynulé ryby byly nalezeny pod fotbalovým hřištěm v Opatově, kde do Třebovky ústí roura s vytékající odpadní vodou. Přiložené fotografie mluví za vše.  RV
 
MEMORIÁL BOHUSLAVA FRIMLA 2013

Jako obvykle nás přivítalo deštivé ráno, což se podepsalo i na účasti soutěžících. Celkem se jich  dostavilo celých 7 a tak Fanda s přehledem stíhal zapisovat úlovky, ve kterých dominoval kapr a hrouzek. S počtem 22 kusů ryb zvítězil pan Šípoš, o 2. a 3. místo se podělil Tomáš Rákosník s mojí maličkostí. Memoriálu se jako tradičně zúčastnila paní Frimlová a všem poděkovala za tichou vzpomínku na zesnulého manžela. Příští rok snad za lepšího počasí a větší účasti. RV
 
Byla zahájena stavba bezpečnostního přelivu na rybníku Pařezák 


Unikátní dohoda spojí veřejnou správu, komerční firmy a neziskovky

Pardubice (18. 10. 2013) – V kavárně Apatyka v Pardubicích byla dnes slavnostně podepsána v České republice unikátní trojstranná dohoda mezi zástupci veřejné správy, neziskového sektoru a podnikatelské sféry. Smlouva rozšiřuje spolupráci Pardubického kraje a Koalice nevládek Pardubicka (KONEP) o další subjekt – Krajskou hospodářskou komoru Pardubického kraje (KHK). Kromě už fungujícího projektu burz filantropie se dohoda věnuje i oblasti sociálního podnikání, zajišťování vzdělávání a propagaci vzájemné spolupráce.
Rámcovou dohodu o vzájemné spolupráci svými podpisy stvrdili hejtman Pardubického kraje Martin Netolický, předsedkyně správní rady KONEP Jolana Štěpánková a předseda představenstva Krajské hospodářské komory Miloš Huryta. „Z mého pohledu je jedinečné právě spojení těchto tří subjektů, o kterém se často mluví, ale praktických příkladů spolupráce je málo. O to víc mě těší, že se nám tuto dohodu podařilo podepsat v Pardubickém kraji,“ komentoval podpis dohody hejtman Netolický.
„Budeme mít větší možnosti při oslovování firem ohledně projektů neziskových organizací v rámci burz filantropie a prostřednictvím krajské hospodářské komory můžeme lépe oslovit firmy s nabídkou pracovníků se zdravotním postižením. Společně budeme pořádat vzdělávací kurzy, kulaté stoly a panelové diskuze. V neposlední řadě budeme jednotně prezentovat vzájemnou spolupráci v médiích a šířit osvětu mezi širokou veřejnost,“ vyjmenoval čtyři oblasti dohodnuté spolupráce radní pro sociální věci a neziskový sektor Pavel Šotola.
 „Podnikatelé v Pardubickém kraji mají zájem začlenit osoby se zdravotním postižením do života včetně toho pracovního. Krajská hospodářská komora jako jejich zástupce jim může pomáhat navazovat partnerství nejen v oblasti podnikání, ale i v neziskovém sektoru. Jsme připraveni podpořit aktivity nejen v sociálním podnikání, ale i ve vzdělávání, propagaci a dále i finanční podporou, tak jako tomu bylo například tento týden ve středu na burze filantropie v Ústí nad Orlicí,“ komentoval dohodu předseda představenstva KHK Miloš Huryta.
Jeho slova potvrdila i předsedkyně správní rady KONEP Jolana Štěpánková: „Pevně věřím, že naplňováním této dohody pomůžeme v rozvoji dalším nevládním neziskovým organizacím a přispějeme k vytváření lepších podmínek pro zaměstnávání osob se zdravotním postižením.“
Dohoda o spolupráci s neziskovým sektorem byla podepsána na dobu neurčitou a všechny strany se zavázaly k pravidelné vzájemné komunikaci.
Partnerské regiony prohloubí spolupráci škol. Na své by si mohly přijít i dostihy

Amboise/Francie (17. října 2013) – Zasedání stálého výboru pro spolupráci mezi Regionem Centre a Pardubickým krajem se uskutečnilo v tomto týdnu ve francouzské Střední škole zemědělské a vinařské v Amboise (obory vinařství, jezdectví). Hlavními body programu bylo vyhodnocení stávající spolupráce a naplánování dalších klíčových aktivit pro příští roky. Partnerství, které uzavřel tehdejší hejtman Roman Línek, se datuje již od roku 2003. V příštím roce chtějí kraje prohloubit spolupráci ve středoškolském vzdělávání, kultuře, využívání zdrojů evropských fondů, ale také v oblasti životního prostředí či cestovního ruchu.  
Přes umění k francouzštině
„Mám radost, že spolupráce není jenom o výměně delegací obou krajů. Vznikla partnerství mezi jednotlivými školami, institucemi nebo i umělci. Prostřednictvím našeho grantu se snažíme motivovat každou smysluplnou iniciativu k činnosti v oblasti mezinárodních aktivit,“ shrnul postoj výboru za Pardubický kraj hejtman Martin Netolický. Připomeňme například úspěšnou spolupráci mezi francouzským divadlem Improvizace a gymnázii Dašická, Polička nebo Svitavy, kdy se prostřednictvím společného projektu podařilo spojit výuku jazyka s divadelní hrou. Pravidelných výměnných pobytů se zúčastňují rovněž žáci Střední školy zahradnické v Litomyšli. Divadlo Improvizace přiveze ještě letos 6. listopadu premiéru divadelní hry Courier (Kurýr). Ta zachycuje úspěchy a život legendy českého sportu Emila Zátopka. Žáci středních škol v kraji si tedy budou moci zábavnou formou zdokonalit francouzštinu. Oba kraje by chtěly prohloubit kontakty také mezi učiteli středních škol. Aby nezůstalo pouze u spolupráce středních škol, mohly by se jejich zkušenostmi inspirovat také univerzity. „Dohodli jsme se, že oslovíme univerzity v obou regionech. Pro výměny studentů by mohly využít například evropský program ERASMUS. Vzájemnou pomoc a výměnu zkušeností si dovedeme představit i v oblasti výzkumných projektů, na které bude kladen důraz v rámci evropských fondů,“ objasnil základní obrysy dalších možných aktivit 1. náměstek hejtmana Roman Línek, který je také místopředsedou správní rady Univerzity Pardubice.
Spolupráce by se mohla rozšířit i na dostihy
Pardubický kraj a Region Centre kromě dlouhodobého a fungujícího partnerství spojují také koně. Česká delegace se v rámci pracovního programu seznámila také s fungováním jízdárny zemědělské školy, kde pravidelně probíhá výuka v oboru jezdectví. „Obě strany se shodly, že novým projektem, na kterém budeme pracovat, je Den partnerských regionů. Vznikl by tak prostor, na kterém by se regiony mohly prezentovat, a zároveň by mohly mít v patronaci jeden z dostihů na pardubickém závodišti. Vše je ale zapotřebí nejprve prodiskutovat s dalšími zúčastněnými subjekty a zajistit financování projektu,“ sdělil hejtman Netolický.
Výměna zkušeností v oblasti veřejné správy
Debatovalo se také o veřejné správě a efektivitě jejího fungování. „S prezidentem Regionu Centre Francoisem Bonneauem jsme si vyměnili informace a zkušenosti s řízením veřejné správy. Systémy obou států jsou odlišné, na druhé straně se můžeme vzájemně obohatit a upozornit na možné nedostatky a problémy,“ doplnil Netolický.
 
V listopadovém programu Kulturního centra                     

25. listopadu                                                                                      27. listopadu  ČESKÁ TŘEBOVÁ (Út) 5.11., 19.00 hod., Národní dům, Kozlovská 565

Předprodej: Informační centrum, Staré náměstí 78, tel.: 465 500 211

Informační centrum Kostelec nad Orlicí společně s Městem Kostelec nad Orlicí vydalo pro rok 2014 stolní kalendář .
Od června do srpna letošního roku byla ve vestibulu informačního centra Kostelec nad Orlicí k vidění  výstava černobílých fotografií zachycující město v letech 1960 – 1988. V červenci byl vydán soubor 16-ti historických pohlednic města, který ještě zvýšil zájem o tyto dobové fotografie. A na co se můžete těšit teď? Nyní jsme pro Vás připravili stolní kalendář "Kostelec nad Orlicí v historických fotografiích". Kalendář můžete zakoupit za 110 Kč v našem informačním centru. Tímto děkujeme všem sběratelů, kteří poskytli fotografie ze svých soukromých sbírek. Kalendář doporučujeme jako vhodný vánoční dárek.