Českotřebovský deník 252/2013 (20.10)                               
Pozvánka do školy ve Svinné: 2. listopadu od 18 hodin

Povídání s Pepou Boháčem o stavbě voru, s nímž chce přeplout Atlantik, o Victorce - lodi R.Krautschneidera, která obeplula svět a pro kterou hledá nové využití a o jiném způsobu života...
 

Farní sbor Českobratrské církve evangelické  Vás srdečně zve na 
ADVENTNÍ KONCERT sboru Paní a dívek z Litomyšle
v neděli 8. prosince 2013 v 16.00 v kostele na Trávníku

SETKÁNÍ GYMNASTEK

U příležitosti významných životních jubileí p. Marty Martinkové a Zdeny Horáčkové proběhne setkání bývalých i současných gymnastek. Setkání se uskuteční v sobotu 16.11.2013 od 14 hodin v baru U Mártyho - u terminálu ČD. Svou účast potvrďte SMS-kou na tel. 605 717350 (P. Vomáčková) nebo 606 059879 (H. Fučíková).

 • Boldy od Zlatonosné říčky porazil 92 soupeřů 

  Marie Řežábková se svým Boldym od Zlatonosné říčky vybojovala na MČR v agility kategorie LA krásné 7. místo. Je to velký úspěch, vždyť musela porazit 92 soupeřů a to v takzvané ,,Elitní“ kategorii. Na MČR totiž můžete závodit jedině, když splníte kvalifikační kritéria a těmi je zařazení v A3 kategorii. Už jenom ,,vyběhat“ si ji je úspěch a pro mnohé agiliťáky nedosažitelný sen.
  Přejeme této dvojici mnoho sil a zdraví, aby podobný nebo ještě lepší výsledek se zadařil i příští rok.   ZKO Podhorka
  Pozor, žvýkačka

  Upozornění pro ty, kteří si chtějí sednout v parku Na Zámostí na lavičku. Někdo, z rodu Homo debilis nalepil na lavičku žvýkačku. Celá polovina lavičky tak je bez novin atp. nepoužitelná, pokud si nechcete zničit oblečení. Bohužel jsem si žvýkačky všimla pozdě a kalhoty jsou na vyhození. A jak se pozná Homo debilis ?  Jednoduše. Místo na lavičce sedá na její opěradlo a špinavýma botama znečisťuje sedací plochu. Asi by neškodilo, kdyby se odpoledne a navečer do parku občas podívala městská policie a mládež poučila, protože rodiče jak se zdá, výchovu nezvládají. VV
   
  Akademie věd ČR s Pardubickým krajem naváže na desetiletou spolupráci

  Praha (19. října 2013) - Předseda Akademie věd České republiky (AV ČR) Jiří Drahoš a hejtman Pardubického kraje Martin Netolický podepsali novou smlouvu o spolupráci. Slavnostní akt se konal tento pátek v Lannově vile v rámci společného semináře, na němž byly představeny výsledky již desetileté spolupráce AV ČR s Pardubickým krajem a Sdružením obcí Orlicko.
  Osm ústavů AV ČR, které se na těchto aktivitách podílejí, představilo výsledky řady projektů – od modelování úniku a transportu nebezpečných látek z průmyslových zdrojů pardubické aglomerace přes ekologické studie, otázky biodiverzity až po témata migrace obyvatel a studia zahraničních komunit v regionu.
  Kraj se s Akademií věd ČR dohodl na tom, že výzkumné práce budou realizovány na základě samostatných smluv mezi jednotlivými pracovišti AV ČR a subjekty působícími na území Pardubického kraje. „Desetileté spolupráce s akademií věd si velmi vážíme. Nadhled akademického pracoviště na různé záležitosti se může výrazně lišit od praktického řešení veřejné správy. Výsledky výzkumů jsou mimořádně inspirativní. Podle nově uzavřené dohody bude podporována zejména spolupráce zaměřená na řešení ekologických problémů kraje a studium národnostních a sociálně-ekonomických problémů příhraniční česko-polské oblasti. Cílem je zkvalitnit život lidí v dané oblasti prostřednictvím ekonomické a společenské aktivace tohoto území,“ sdělil hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.
  Za Pardubický kraj bude koordinátorem radní zodpovědný za sociální věci a neziskový sektor Pavel Šotola. Akademii věd ČR bude reprezentovat Zbyněk Jaňour z Ústavu termomechaniky AV ČR. Spolupráci si pochvaluje také předseda AV ČR Jiří Drahoš. „Akademie věd vítá tuto inspirující spolupráci a zároveň máme velký zájem na její rozšíření i na další kraje a regiony ČR,“ řekl profesor Jiří Drahoš.
  S přispěním Odboru mediální komunikace Kanceláře AV ČR. Foto: Stanislava Kyselová