Ještě pár vzpomínek k výročí našeho sboru


Bendl, Vlastislav, Zvukobor,Žerotín, Kajetánek …  v některých případech nezasvěcený ani netuší, kde se to zvukomalebné jméno sboru vzalo. Začátkem minulého století bujela spolková činnost nejen v Praze, ale i v menších městech jako byla Česká Třebová, Litomyšl, Brandýs nad Orlicí, Vysoké Mýto atd. Vzrůstal tu počet nadšenců, kteří byli ochotni se scházet i několikrát týdně, zahrát si v místním amatérském orchestru, sborově si zazpívat, předvést divadelní kus, nacvičit pohybovou skladbu. Dělali to dobře, s chutí a láskou.
Při výběru materiálu pro vzpomínkovou výstavu sboru Bendl jsem pročetla některé staré záznamy v kronikách hlavně z let 1920 až 1944. Psány jsou samozřejmě ručně, téměř kaligraficky, velice dobrou češtinou. Okouzlily mě přesné výčty koncertů, u každého názvy sborů se jmény skladatelů , vtipné líčení pokoncertních posezení, výletů do okolí města, převážně pěších. Ze zápisů vycítíte i atmosféru doby, náladu lidí, těžké sbírání penízků na spolkový prapor/ kde asi je? /, shánění příspěvků do Podpůrného fondu studujících českotřebovského gymnázia, i stesky na špatnou docházku. Přitom pěvecký sbor Bendl  měl v té době kolem stovky členů zpívajících a stovku členů pouze přispívajících.  Dalo by se říct, že z každé třebovské rodiny aspoň jeden zpíval. Tato záliba byla a je dodnes  téměř dědičná, někteří současní členové patří už ke třetí generaci Bendláků. Sbor vystupoval při každé slavnostní příležitosti, třeba i třikrát týdně. Při otevírání menšinových škol, odhalování pamětních desek Janu Husovi, Boženě Němcové, odhalování sochy T .G. Masaryka, na Slavnostech písní v Národním domě (byly i průvody, které Němci za okupace zakázali), Bendl pomáhal divadelnímu spolku při inscenacích operet,  zpíval při svatbách i pohřbech členů, 4.10.1936 spoluúčinkoval v opeře Tajemství, která slavnostně otevírala nové ústecké divadlo. Samozřejmostí byla vystoupení na oblastních a celostátních tzv. župních koncertech.
Velká zásluha na počátečních úspěších sboru patří především prvnímu dirigentovi, sbormistrovi a skladateli,panu Jindřichu Pravečkovi,  dirigentovi a úspěšnému skladateli Orchestrálního sdružení Smetana, panu Františku Preislerovi , skladateli a sbormistrovi parnického sboru panu Vilému Kyralovi a za ty krásné vzpomínky kronikáři Františku Podvalovi a mnoha dalším nejmenovaným občanům .
Je nádherné, že po devadesáti letech můžeme konstatovat, že tento sbor v České Třebové nejen stále existuje, ale dokonce patří mezi nejlepší v okolí, má vynikajícího dirigenta, pana Mgr. Josefa Menšíka, bohatý repertoár zpívaný i v latině, italštině a dalších jazycích.
Slavnostní koncert k 90. výročí založení pěveckého sboru Bendl byl uspořádán 20. září 2013 v rámci 52. koncertního předplatného. Byl to náš už 468. hudební večer, příjemný a vydařený. Velký počet diváků téměř zaplnil Malou scénu ,odměnil krásný výkon sboru  dlouhotrvajícím potleskem a  s úctou a dojetím blahopřál českotřebovskému skladateli panu Františku Kajetánu Zedínkovi nejen k významnému jubileu, ale i k úspěšné premiéře sborové písně, kterou skladatel k této příležitosti složil. Děkujeme za krásný zážitek a jako malý dárek posíláme sboru Bendl doslovný přepis krátkého zápisu z jeho nejstarší kroniky:
27.7.1924 uspořádán výlet do Zhoře, objednána tamní hudba, která nám přišla až ke Kohoutu vstříc a pak nás s náramným rámusem zavedla až do Nového sálu p. Háce, kdež jsme se zpěvem a tancem náramně pobavili .Ovšem ne všichni stejně, naši mládenci si všímali více venkovských krásek a naše sestřičky úplně zanedbávali, což vedlo k oprávněné nespokojenosti.

                                                                                                                                  M.D

(Fotografie z výstavy k 90. výročí Bendla  - září 2013)

.