Vysokoškolští pedagogové z Česka i Slovenska poznávali firmu CZ LOKO 

Profesoři, docenti, doktoři věd, inženýři. Přesně devatenáct vysokoškolských pedagogů, vyučujících elektrotechniku na neelektrotechnických vysokých školách, přijelo v polovině září do českotřebovské provozovny CZ LOKO. Ta se tak na jeden den stala místem mezinárodního setkání kateder elektrotechniky (ŠEKEL), jehož pořadatelem se letos stala Univerzita Pardubice.

Spolu s jejími zástupci firmu navštívili i pedagogové z Technické univerzity Liberec, Vysokého učení technického Brno, Západočeské univerzity Plzeň, Technické univerzity VŠB Ostrava, České zemědělské univerzity Praha a dvou slovenských vysokých škol - Žilinské univerzity a Technické univerzity Košice. „Byla to výborná příležitost jak bezprostředně představit dalším akademickým pracovníkům naši společnost, její řízení, výrobní program, plány a při exkurzi ukázat rovněž provoz. S některými univerzitami už spolupracujeme na technických projektech či získávání dalších kvalifikovaných zaměstnanců," říkal Bedřich Bulička, ředitel pro strategii a rozvoj CZ LOKO. Ten hosty doprovázel spolu s personálním ředitelem Tomášem Brancuzským. Podle profesora Jaroslava Nováka z Univerzity Pardubic patří předávání zkušeností z práce kateder elektrotechniky a odborné debaty k pilířům této tradiční akce, která přežila i rozpad československé federace. Dodnes se jí proto účastní i některé univerzity ze Slovenska. A v této době, kdy se technické vysoké školy stávají stále víc i místem vědy a výzkumu, získává tato sféra mnohem větší význam a je atraktivní i pro průmyslové podniky. „My třeba s Univerzitou Pardubice a její Dopravní fakultou Jana Pernera spolupracujeme už desítku let a v poslední době jde o kontakty velmi intenzivní, spojené především s našimi novými projekty kolejových vozidel. Společně jsme řešili například vývoj mechanické části pojezdu nebo řídicí systém speciálních drážních vozidel.," uvedl Bedřich Bulička. Hosté přitom netajili svou spokojenost. Třeba Jiří Kubín z Fakulty mechatroniky liberecké Technické univerzity ocenil možnost prohlédnout si halu ETS a blíže se seznámit s renovacemi motorů. „Při debatách s kolegy z jiných fakult dostanete řadu podnětů, protože řeší podobné problémy v pedagogice i ve vědě či se získáváním grantů. A k tomu samozřejmě patří i spolupráce s průmyslovými podniky," sdělil Jiří Kubín.

„Vždy záleží na přání CZ LOKO. Naši zaměstnanci se pak na danou oblast víc zaměří jako v případě MUV 74, kde jsme řešili elektrostatický pohon," doplnil Karel Dvořák, tajemník a odborný asistent Katedry elektroniky a zabezpečovací techniky v dopravě pardubické dopravní fakulty. Po jednání a exkurzi účastníci konference pokračovali do Mladějova, kde v průmyslovém muzeu viděli na úzkorozchodné železnici v provozu experimentální vozidlo, postavené experty Doprávní fakulty Jana Pernera. „Nyní zde s podporou Technologické agentury České republiky i řešíme projekt zaměřený na problem řízení podvozku s nezávisle otáčivými koly na kolejových ; vozidlech. A proto jsme postavili malé experimentální vozidlo i s akumulátorovým napájením, které provozujeme právě na mladějovské úzkokolejce," vysvětlil Jaroslav Novák cíl této cesty.