Luděk Petraš otevřel na Novém náměstí galerii                   

Desátého října ve večerních hodinách zaznamenali obyvatelé Nového náměstí v České Třebové nezvyklý ruch. V přízemí  domu č.p. 1744 se slavnostně otvírala Galerie Aimar. Tento nový kulturní stánek, který vznikl díky úsilí Českotřebovského profesionálního fotografa a dokumentaristy Luďka Petraše, se stává dalším místem , které obohatí kulturní dění v centru města. Na slavnostní otevření byli, vzhledem ke komornímu prostředí výstavních prostor, přizváni především nejbližší přátelé a ti, kteří se na vybudování galerie podíleli. Po úvodním slovu Luďka Petraše se ujala slova místostarostka města Jaromíra Žáčková , která popřála nové galerii hodně návštěvníků a novému galeristovi hodně štěstí do náročné práce. Paní Hamplová představila autory aktuální výstavy a jejich umělecká díla. V galerii můžeme v současnosti obdivovat rozměrné dřevěné a kamenné plastiky Pavla Špeldy, účastníka mnoha sochařských sympozií a výstav u nás i v zahraničí. Oko milovníka umění jistě nadchne i ucelená kolekce uměleckého skla Jaroslava Svobody, jehož tvorba je zastoupena v mnoha významných domácích i zahraničních muzeích a galeriích. Z regionálních umělců je  svými plastikami zastoupen umělecký kovář František Bečka a také majitel galerie Luděk Petraš, který představuje svou nejnovější kolekci fotoobrazů s duchovní tematikou. Otevření první výstavní a prodejní galerie v České Třebové byla přítomna regionální televize i zástupci regionálního tisku. Položil jsem čerstvému galeristovi několik otázek.
 
Co Tě jako profesionálního fotografa a dokumentaristu přivedlo na myšlenku otevřít v České Třebové Galerii Aimar a stát se galeristou?
„ Přiznám se, že myšlenka na vytvoření galerie vznikla již pře čtvrt stoletím. Tehdy jsem jako začínající fotograf toužil mít i vlastní galerii, ale nepodařilo se. S léty práce přibyly dobré i špatné zkušenosti, které se mi nyní hodily při jejím otvírání. Jsem rád, že se mi naskytla možnost zřídit galerii na frekventovaném místě v centru města a věřím, že si přátelé umění k nám cestu najdou. Hnací silou pro vytvoření galerie byl i fakt, že mám rád nejen práci s fotografií, ale s uměním všeobecně. Setkávání a spolupráce s výtvarnými umělci  mě psychicky dobíjí a dává mi i inspiraci do další práce. Galerie Aimar vznikla ve velmi krátké době a chtěl bych touto cestou poděkovat  svým přátelům, bez jejichž obětavé práce a finanční pomoci by tak důstojné prostory nemohly vzniknout. Je zde sice ještě dost práce, ale jedná se převážně dolaďování detailů“
 
Pokud se nemýlím, tato výstavní a prodejní galerie je první, která v České Třebové i nejbližším regionu vznikla. Jaké jsou Tvoje plány pro chod galerie a co chystáš pro návštěvníky?
„Ano, je to pravda. Myslím si, že jsme v nejbližším regionu jediní. Snad toho zájemci o umění z širokého okolí využijí a přijdou nás navštívit. Galerie je současně výstavní síní, jejíž exponáty bych chtěl přibližně jednou za čtvrt roku obměňovat a doplňovat. Získat výtvarné práce významných cizích i místních umělců není tak jednoduché. Také si myslím, že i pestrost výtvarných materiálů přetvořená do uměleckých děl, hraje podstatnou roli. V naší galerii preferujeme převážně tradiční materiály, jakými jsou hlína, sklo, dřevo, kovy a papír. Jeden čtvrtek v měsíci  bych chtěl pro návštěvníky galerie rezervovat pro setkání alespoň s jedním z autorů expozice a představit v komentované prohlídce nejen jejich vystavené práce, ale i zázemí spojené s jejich tvorbou. K informovanosti veřejnosti bych rád  využil výlohu galerie s velkoplošným monitorem , lokální sdělovací prostředky a webové stránky, které se momentálně připravují. Předpokládám, že galerie bude do vánočních svátků otevřena denně a to vždy od 10 do 12 hodin a od 14 do 17 hodin.“
 
V závěru bych se chtěl ještě zeptat. Co Tě přivedlo na myšlenku dát do vínku své galerie tak nezvyklý název?
„Název Aimar je tak trochu zkratka utvořená z věty : A i má radost.  Pro věřící je to údajně jméno anděla. Věřím že nás, v této, pro umění nelehké době, bude ochraňovat.“
 
I my se připojuje s přáním , aby Třebováci i návštěvníci města  našli čas k návštěvě nové galerie . Jistě neuškodí odreagovat se od současného shonu a alespoň na chvíli se potěšit pohledem na  vystavená umělecká díla, nebo si přijít pobesedovat s výtvarníky.
 
S majitelem Galerie Aimar, Luďkem Petrašem, rozmlouval Milan Michalski, foto Milan Michalski