Městské muzeum Česká Třebová Vás zve na akce pořádané v listopadu 2013


Stálé expozice: Dopravní křižovatky

Otevřeno denně mimo pondělí od 10 do 18 hodin

Výstavní budova  městského muzea (Klácelova 11, Česká Třebová)

 

Výstavy:

V negližé

Výstava přibližuje poněkud intimní historii spodního dámského a pánského prádla  

od 2. poloviny 19. do konce 20. století.

Otevřeno denně kromě pondělí od 10 do 18 hodin, a to až do 17. listopadu 2013

 

Památky:

Chaloupka Maxe Švabinského v Kozlově

Zavřeno

 

Rotunda sv. Kateřiny

Po předchozím objednání na tel.: 465 534 516

 

Kaple Panny Marie Pomocné na Horách – NOVINKA!

Po předchozím objednání na tel.: 465 534 516

 

 

Zveme též k návštěvě kostela sv. Bartoloměje v Semaníně, kde je otevřena expozice s názvem Semanínská renesance, kterou připravilo občanské sdružení Pro Semanín ve spolupráci s Městským muzeem Česká Třebová. Otevřeno po domluvě na tel. 608 731 830 – Ing. David Smyčka. 

Soutěž pro návštěvníky památek České Třebové a okolí

Městské muzeum Česká Třebová vyhlásilo soutěž pro návštěvníky památek v České Třebové a okolí.

V některém z níže uvedených objektů s průvodcovskou službou zajišťovanou muzeem si soutěžící zakoupí „cestovní pas“. Jde o tyto objekty:

             Městské muzeum Česká Třebová
 Rotunda sv. Kateřiny v České Třebové
 Kaple Panny Marie Pomocné Na Horách u České Třebové
 Chaloupka Maxe Švabinského v Kozlově
 Kostel sv. Bartoloměje v Semaníně

Pokud soutěžící s tímto „cestovním pasem“ navštíví všechny  jmenované památky, v nich získá do tohoto „pasu“ příslušná pamětní razítka a vepíše odpovědi na soutěžní otázky, může do 30. listopadu 2013 předložit tento „cestovní pas“ ke kontrole v recepci muzea. Pokud budou odpovědi na soutěžní otázky správné, získá soutěžící ihned drobnou věcnou cenu a navíc postoupí do slosování o cenu hlavní – poukaz na nákup knih dle vlastního výběru v hodnotě 1000 Kč. Slosování proběhne veřejně  1. prosince 2013 v 17 hodin ve výstavní budově muzea jako součást  vernisáže vánoční výstavy betlémů.

Semináře

Seminář pro začínající rodopisce

Seminář určený zájemcům o poznání rodinných kořenů probíhá vždy 1. úterý v měsíci.

Příští setkání se uskuteční  5. listopadu 2013 od 17 hodin v přednáškovém sále muzea.

Cena lekce je 20 Kč (na lekci není třeba se předem registrovat).

 

Seminář pro nejmenší návštěvníky muzea „Malý muzejník“

Seminář je určen dětem od 5 do 10 let. Děti se zábavnou a pohádkovou formou (v podobě her, kreslení, modelování) dozvědí něco o historii našeho města.

Seminář bude probíhat vždy 2. úterý v měsíci (s výjimkou letních prázdnin) v nové studovně muzea (Klácelova 11) od 16 hodin. Příští setkání se uskuteční 12. listopadu 2013.

Cena každé lekce je 20 Kč (na lekci není třeba se předem registrovat). Doba trvání jedné lekce: do 60 minut.

 

Seminář pro pamětníky staré České Třebové

Seminář je určen pamětníkům starých českotřebovských zákoutí. Lektor semináře promítne   a okomentuje fotografie vybrané českotřebovské lokality. Pamětníci si zde budou moci zavzpomínat na zaniklá místa našeho města a osobně se nad starými fotografiemi setkávat.

Příští setkání se uskuteční v úterý 26. listopadu od 17 hodin v přednáškovém sále muzea. Tématem budou Uličky starého Trávníka.

Cena každé lekce je 20 Kč (na lekci není třeba se předem registrovat). Doba trvání jedné lekce:  do 60 minut.

Lektor: Martin Šebela