Městské muzeum Česká Třebová v roce jedna                    


V sobotu devětadvacátého září loňského roku byla otevřena nová výstavní budova českotřebovského městského muzea. Po 124 letech trvání této instituce (muzeum bylo založeno iniciativou Jana Tykače roku 1888) se tak podařilo s přispěním  peněz Evropské unie zajistit důstojné prostory pro výstavní i jinou muzejní činnost. Jak se tato skutečnost odrazila na práci muzea, ukazuje následující bilance aktivit za uplynulý rok.

Především hned slavnostním otevřením byly veřejnosti zpřístupněny stálé expozice s názvem Dopravní křižovatky aneb do České Třebové vlakem, Velorexem, letadlem i lodí. Ty interaktivním způsobem nabízejí návštěvníkům vhled do vývoje dopravy železniční (s důrazem na českotřebovské poměry období první republiky), silniční ( zachycuje zrod a vývoj vozítka OS-KAR, později Velorex a osudy vynálezců bratrů Stránských), vzdušné (zaměřena na život a dílo akademického sochaře a vynálezce létacích strojů Františka Formánka) a vodní (mapuje myšlenku zbudování vodních děl propojujících Dunaj, Odru a Labe).

V prostorách určených pro krátkodobé výstavy proběhlo postupně 6 akcí: Na březích Třebovky. Poklady církevního i světského života České Třebové 13. – 18. století (29. 9. 2012 – 11. 11. 2012, ve spolupráci s Okresním archivem Ústí nad Orlicí připravily Mgr. J. Voleská a PhDr. Ludmila Kesselgruberová), Veselé vánoční hody (tradiční výstava betlémů, 2. 12. 2012 – 6. 1. 2013, Hana Jendeková, Mgr. Jitka Peková, Mgr. Lucie Frémundová,), Za dlouhých zimních večerů (24. 1. – 31. 3. 2013, zapůjčeno), Jan Steklík & Karel Nepraš, Annegret Heinl, Helena Wilsonová (12. 4. – 26. 5. 2013, PhDr. Ludmila Kesselgruberová),  Kozlovsko – chudý kraj Maxe Švabinského (6. 6. – 1. 9. 2013, PhDr. Ludmila Kesselgruberová) a V negližé (19. 9. – 17. 11. 2013, Mgr. Jana Voleská). Předposlední uvedená výstava, která prezentovala především grafické práce Švabinského z jeho kozlovského období, vznikla jako součást Smetanovy výtvarné Litomyšle.

Vyjmenované výstavy byly obohaceny o doprovodné programy, které představovaly přednášky renomovaných odborníků (3), komentované prohlídky (2) a speciální programy pro školy (6). K výstavě Jan Steklík & Karel Nepraš, Annegret Heinl, Helena Wilsonová vydalo muzeum katalog s úvodním textem estetika Jozefa Czerese a fotografiemi Heleny Wilsonové a Michala Horáka.

Novinkou, která se těší mimořádnému zájmu zdaleka nejenom českotřebovské veřejnosti, je pravidelné pořádání semináře Ke kořenům určeného pro amatérské rodopisce, tedy ty, kteří si chtějí sestavit vlastní rodokmen. Semináře, který probíhá od února tohoto roku jednou měsíčně, se opakovaně účastní desítky zájemců z našeho města i okolí. V jeho rámci se také uskutečnily 2 přednášky genealogických odborníků (archivář Mgr. Jiří Kuba,  genealožka Helena  Voldánová).

Jinou pravidelnou měsíční akcí je kroužek nazvaný Malý muzejník. Je určený dětem předškolního a mladšího školního věku, v jeho rámci se děti seznamují s podstatou a smyslem muzejní práce, dějinami našeho města a s hrami i dalšími činnostmi, které pěstovali naši předkové. Také tento program si už získal pěknou skupinu zájemců.  

V měsíci únoru si muzeum připomnělo své vlastní počátky (bylo založeno 26. února 1888), a to dnem otevřených dveří. Návštěvníci měli nejen volný vstup do všech výstavních prostor nové budovy, zájemcům se také dostalo příslušného výkladu od přítomných muzejních pracovnic. Je potěšitelné, že této příležitosti využily stovky zájemců z České Třebové i širokého okolí.

Začátkem března (7. 3. 2013) se v zasedací místnosti nové výstavní budovy uskutečnil seminář nazvaný Osídlování Českotřebovska a počátky města Česká Třebová. Účast na něm přijali renomovaní odborníci na problematiku osídlování našeho regionu (prof. František Musil, prof. Petr Charvát, dr. Martina Beková, dr. Jiří Šmeral a magistr Štěpán Gilar). Jejich vystoupení shrnula dosavadní stav bádání v této oblosti a nabídla několik zajímavých i nových pohledů na danou otázku. (Příspěvky těchto referentů vyjdou v příštím kalendářním roce v drobném sborníku.). O seminář projevila i laická veřejnost nebývalý zájem.   

Vedle nové výstavní budovy provozuje muzeum už řadu let další zajímavé objekty. Návštěvnicky k nejoblíbenějším náleží Chaloupka Maxe Švabinského v Kozlově. Také letos – jako ostatně už tradičně – byla Chaloupka otevřena pro novou sezónu Muzejní nocí. Poslední sobotu v měsíci květnu byla přístupná od 19 hodin do půlnoci, stylově osvětlená a její expozice oživeny nejen průvodci, kteří poskytli zájemcům výklad, ale také postavami Ely a Maxe.

Dalším muzeem provozovaným objektem (a to v měsících červenci a srpnu) je českotřebovská rotunda sv. Kateřiny. V letošní prázdninové sezóně přibyla ještě kaple Panny Marie Pomocné na Horách. Organizačně i výpůjčkami se muzeum zapojilo do vybudování expozice Semanínská renesance v kostele sv. Bartoloměje v Semaníně. V každém z objektů nabídne případným zájemcům proškolený průvodce výklad k historii i současnosti stavby.

Pro zpestření prázdninového programu připravily pracovnice muzea ve spolupráci s DDM Kamarád naučně zábavnou hru Putování za pokladem Městského muzea Česká Třebová. Hra byla určená pro děti od 5 do 12 let. Ty putovaly po nejvýznamnějších pamětihodnostech města, zde se setkávaly s dobovými postavami a s jejich pomocí řešily zadanou hádanku. Ta jim pomohla najít cestu ke sladkému pokladu. Organizačně mimořádně náročná akce se uskutečnila ve dvou termínech (26. 7. a 23. 8. 2013) a její omezená kapacita byla zájemci plně vyčerpána. Celkem za pokladem putovalo 75 dětí s dospělým doprovodem.

Měsíc září přinesl ještě jednu novinku. Došlo k otevření dalšího, už třetího semináře. Tento Seminář pro pamětníky staré České Třebové vede jednou za měsíc lektor Martin Šebela, v jeho rámci přibližuje zejména pamětníkům minulou podobu našeho města, a to slovem i obrazem.

Kromě uvedených aktivit se pracovnice zabývaly také nejvlastnější muzejní prací spojenou s evidencí a údržbou sbírkových předmětů (kterých vlastní muzeum víc než 60 000 kusů), vyřizováním badatelských dotazů i přípravou nejrůznějších materiálů pro badatele. Na objednávku škol, občanských nebo profesních sdružení byly uskutečněny asi dvě desítky přednášek a procházek po pamětihodnostech města (Mgr. Jana Voleská).

Konečně na závěr této bilance se hodí umístit malou statistiku. Muzeum má k dnešku celkem 8,5 pravidelných zaměstnanců, z toho 4 odborné síly (Mgr. Jana Voleská, Mgr. Jitka Peková, Mgr. Lucie Frémundová, kterou po dobu mateřské dovolené zastupuje Mgr. Veronika Němcová, Hana Jendeková) a jednu účetní (Jana Duchoňová). Další specialisté se podílejí na dílčích úkolech (PhDr. Ludmila Marešová Kesselgruberová, příležitostně také jiní). Od otevření nové výstavní budovy do konce září letošního roku shlédlo expozice i krátkodobé výstavy Městského muzea Česká Třebová celkem 8 362 návštěvníků,

Na základě předešlé sumarizace práce za českotřebovský muzejní rok jedna si dovolím konstatovat, že díky otevření nové výstavní budovy došlo ke značnému zkvalitnění odborné i vzdělávací činnosti této instituce, která tak může nejen obyvatelům České Třebové nabízet mnohá poučení i hodnotné a příjemné trávení volného času.

 

Ludmila Marešová Kesselgruberová