V sobotu 19. října 2013 došlo v odpoledních hodinách na budově zámku v Zámrsku,  jehož  prostory zná mnoho našich spoluobčanů jako sídlo oblastního archívu, spravujícího mimo jiné církevní matriky, k odhalení tamějšího významného rodáka, generála  Ferdinanda Antonína, hraběte z Bubna a Litic, který se v zámku dne 26. listopadu 1768 narodil. Ferdinand  byl vojákem a diplomatem z časů napoleonských válek, který se účastnil  Bitvy národů u Lipska v roce 1813 a do historie se v témže roce zapsal jako osvoboditel  Ženevy.
Na slavnosti poté, když zahrála dechová hudba Choceňačka a předvedli se uniformovaní účastníci rakouské armády, promluvila starostka obce Zámrsk Zuzana Tvrzníková. Ji vystřídal pan Havelka ze Ženevy, hejtman pardubického kraje JUDr. Martin Netolický, Ph.D., a  také pan Petr Dujka, příslušník rodu Bubna – Litic.
Slavnosti se zúčastnilo na dvacet příslušníků rodu, v čele s paní Eleonorou Dujkovou, rozenou Bubna z Litic, majitelkou zámku Doudleby nad Orlicí a jejím bratrem Adamem. Přítomni byly i některé z dětí obou zúčastněných. Přítomna byla i Filipa Šebová, redaktorka FTV Prima Praha, shodou okolností vnučka paní Eleonory Dujkové. Slavnosti se kromě výše uvedených členů rodu  zúčastnili ještě další příbuzní, žijící ve Švýcarsku.
Slavnost v průběhu odpoledne pokračovala malou výstavkou z historie rodu, instalovanou na nádvoří zámku a pietním aktem u hrobu generála Ferdinanda v Horním Jelení.                                                                                                 Martin Šebela