Vzpomínka na Marii Paukertovou 

Dne 6. listopadu to je smutný rok, co nás po zákeřné nemoci navždy opustila naše drahá manželka, maminka a babička
Marie Paukertová.
Rád bych touto cestou zavzpomínal na svou výjimečnou maminku, pro kterou byla rodina a blaho všech okolo ní, vždy na prvním místě. Mnoho lidí si na ní jistě vzpomene jako na obětavou zdravotní sestřičku, která vždy pomáhala nemocným lidem i ve svém osobním volnu. Ráda chodila za lidmi do jejich domovů aplikovat injekce, roznášela léky a vše co lidé potřebovali, to vše jen, aby nemuseli chodit do ordinace. Navždy bude v našem srdci. Čest její památce. Tomáš Paukert (syn) a ostatní příbuzní.