Skauti byli na zahájení skautského roku v Olawě               


O víkendu 4. – 6. 10. se skupina skautů z 3. chlapeckého oddílu střediska Javor vydala za harcery do družebního města Olawa.
V pátek večer nás harceři mile přivítali a domluvili jsme si plán na celý víkend. V sobotu ráno jsme naplánovali akce na další rok naší spolupráce, kdy opět pojedeme na tábor k moři. Dále budou 2 společné akce. Potom jsme se odebrali do nedalekého parčíku, kde harceři v sobotu zahajovali skautský rok - jednalo se o první skautskou akci v novém školním roce. V parčíku se postupně sešlo několik desítek skautů. Vysvětlila se pravidla celoměstské hry. Úkolem bylo vyluštit tajenku. Na mapě byly modré body, kde šla najít pomocná písmena. Na stanovištích označených červenou barvou se plnily zadané úkoly (luštila se křížovka, opakovala skautská symbolika, zapojilo se i logické myšlení). Ve smluvený čas se všichni sešli u pomníku padlých z válek. Zde byl slavnostní nástup, kterého se zúčastnilo na 200 harcerů a jejich příznivců. V celoměstské hře jsme obsadili 2. místo. Při slavnostním nástupu všechny přivítal komendant hufca Olawa hm Jerzy Październik.
Po skončení slavnostního nástupu jsme se vydali vlakem do Wroclawi, kde jsme s průvodcem hledali trpaslíky. Touto velmi zajímavou formou jsme si ukázali velkou část wroclavských památek a dozvěděli se i něco z historie tohoto 4. největšího polského města. Do Olawy jsme se vrátili až pozdě večer.
V neděli ráno jsme se rozloučili a vydali se k domovu. Cestou jsme navštívili největší horskou pevnost v Evropě – pevnost Srebrna gora. Pak jsme se ještě zastavili v Gorach Stolowych, kde jsme navštívili Bledne skály. Již teď se těšíme na poslední akci v letošním roce, kdy nás v České Třebové začátkem listopadu navštíví asi 20 harcerů.
Více informacích o oddílu na stránkách: http://trojka.e-skaut.cz/
Akce spolupráce s polskými harcery jsou podpořeny Pardubickým krajem a Městem Česká Třebová.
3. chlapecký oddíl střediska Javor Česká Třebová